EKO-misja

Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. nie tylko zarządza miejscowym składowiskiem odpadów, lecz również dąży do nawiązania partnerskich relacji z lokalną społecznością poprzez budowę Umowy Społecznej

Kompostownia odpadów zielonych to jedna z głównych działalności prowadzonych przez Raciborskie Centrum Recyklingu (RCR). Odpady zielone, dostarczane przez mieszkańców Raciborza i okolic, przetwarzane są na biokompost o nazwie RAKOR. Ten ekologiczny środek posiada certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, świadczący o jego wysokiej jakości oraz pozytywnym wpływie na produktywność rolną i sadowniczą.

– Naszym planem jest podwojenie obecnych mocy produkcyjnych oraz modernizacja parku maszynowego. Ta inicjatywa nie tylko wspiera ochronę środowiska, lecz także promuje racjonalne wykorzystanie odpadów zielonych i ich ponowne wykorzystanie, a efektem tych działań będzie realizacja przez miasto Racibórz cały czas podwyższanych wskaźników przetwarzania odpadów komunalnych – mówi inż. Jan Makowski, prezes Raciborskiego Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o.

EKO-misja – Monitor Rynkowy

Wspierając odpowiedzialną gospodarkę odpadami

RCR zdaje sobie sprawę z konieczności dostosowania się do dynamicznego otoczenia gospodarczego. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz korzystanie z najnowszej wiedzy stanowi kluczowy element strategii spółki. Inwestycja w nowoczesny kompaktor oraz powołanie Ośrodka Badań i Rozwoju to tylko niektóre przykłady działań podejmowanych przez RCR. Kompaktor zakupiony w 2023 roku umożliwił przedłużenie życia składowiska o ponad 5 lat poprzez poprawę wskaźnika kompakcji odpadów. Natomiast Ośrodek Badań i Rozwoju skupia się na tworzeniu własnego laboratorium badawczego oraz realizacji ambitnych projektów naukowych we współpracy z uczelniami. 

RCR stara się także o wsparcie finansowe ze środków unijnych na rozwój prac badawczych, skoncentrowanych między innymi na neutralizacji odorów, redukcji powierzchni składowania odpadów oraz zwiększeniu wskaźnika recyklingu. Prace nad wykorzystaniem dżdżownic do poprawy jakości biokompostu są jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju. 

Partnerstwo z lokalną społecznością

RCR rozumie, że działalność składowiska odpadów ma istotny wpływ na życie społeczności lokalnej. Dlatego też angażuje się w konsultacje ze społecznością Raciborza oraz organizacjami ochrony środowiska w celu wypracowania nowoczesnej umowy społecznej. Celem tej umowy jest ustalenie norm i zasad akceptacji pomiędzy składowiskiem odpadów a mieszkańcami, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych skutków dla otoczenia. Przesłaniem całej inicjatywy jest budowanie partnerstwa opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

– Ta umowa to szansa na harmonijne współistnienie składowiska z lokalną społecznością, a dążenie do ochrony zdrowia i życia społeczeństwa jest dla mnie kluczowym motywem do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – dodaje Jan Makowski.

Kompostowania, innowacje oraz partnerstwo społeczne to klucz dla budowania lepszej przyszłości w Raciborzu.

Podziel się:

Wspomniano o tekście: “EKO-misja”.

Komentarze są niedostępne.

Nastepne

Śremska gazomobilność 

pon. mar 18 , 2024
Ich znakiem rozpoznawczym jest ogólnodostępna stacja przeznaczona do tankowania samochodów osobowych i ciężarowych skroplonym metanem. Pierwsza taka w Polsce i w Europie Środkowej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie stale dąży do wdrażania najnowocześniejszych, najbardziej ekologicznych rozwiązań. Z Pawłem Wojną, prezesem zarządu PGK w Śremie Sp. z o.o., rozmawia Grażyna Herich Na początek proszę o garść informacji. Czym zajmuje się na co dzień Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie?  Jesteśmy spółką prawa […]
ekologia

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie