Proponowany system kaucyjny nie jest EKO

KOM-EKO S.A. z Lublina jest przykładem nowoczesnego podmiotu zarządzającego odpadami, który z sukcesami realizuje wymagane do tej pory poziomy recyklingu. Według Marcina Benbenka, prezesa zarządu, może to ulec zmianie w ślad za wprowadzeniem proponowanego modelu systemu kaucyjnego 

Recykling jest kluczowy dla zarządzania odpadami, a Polska stoi przed wyzwaniem osiągnięcia ambitnych celów. W 2023 roku kraj miał za zadanie przekazać do recyklingu 35% odpadów komunalnych, a w kolejnych latach progi te wzrastają o 10% rocznie. Jednak struktura odpadów pozostaje niezmieniona, 60% zmieszanych niesegregowanych odpadów istotnie ogranicza odzysk surowców. 

Rynek surowców  również istotnie wpływa na ekonomię recyklingu, gdyż europejskie recyklaty przegrywają cenowo z azjatyckim granulatem produkowanym z rosyjskiej ropy i importowanym do UE. Ponadto, aby zbliżyć się do gospodarki o obiegu zamkniętym, niezbędnym jest energetyczne wykorzystanie odpadów resztkowych i dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów. 

– Niestety odzysk energii z odpadów, który zastępuje zużycie paliw kopalnych, nie jest wliczany do poziomów recyklingu. Dlatego tak ważne jest zaliczenie do recyklingu wykorzystania popiołów powstających w procesach spalania i współspalania, które np. w cementowniach stanowią składnik surowcowy w produkcji klinkieru – mówi Adam Przystupa, dyrektor ds. środowiska i relacji zewnętrznych w KOM-EKO S.A.

Proponowany system kaucyjny nie jest EKO – Monitor Rynkowy

Wprowadzenie systemu kaucyjnego dla butelek PET w Polsce ma na celu zwiększenie poziomów recyklingu, ale rodzi pytania o ekonomiczne i ekologiczne konsekwencje. Według danych przygotowanych przez KOM-EKO obecnie zbiera się około 50% butelek PET, a jego planowane zwiększenie do 77% w 2025 r. przyniesie niewielki wzrost odzysku surowców, gdyż nawet wówczas będą one stanowić tylko 0,37% wszystkich odpadów komunalnych. Głównym wyzwaniem jest niska zbiórka selektywna, która wynosi 40% i jest bardziej kosztowna niż zbiórka odpadów zmieszanych.

System kaucyjny może spowodować wzrost kosztów sortowania odpadów komunalnych, przesuwając zyski ze sprzedaży PET i Dokumentów Potwierdzających Recykling (DPR) od gmin do operatorów systemu kaucyjnego. KOM-EKO szacuje, że może to oznaczać straty dla systemu komunalnego na poziomie 471 mln zł rocznie. Będzie to musiało zostać sfinansowane przez samorządy, a w konsekwencji – przez mieszkańców poprzez wzrost stawek za odpady. Dodatkowo wyłączenie PET z odpadów komunalnych może utrudnić gminom osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. Zdaniem ekspertów KOM-EKO wprowadzenie systemu kaucyjnego i wyjęcie z niego najcenniejszych surowców powinno zdjąć z samorządów obowiązki w zakresie osiągnięcia poziomów recyklingu. W innym razie system kaucyjny skutkować będzie w skali kraju karami w wysokości około 50 mln zł.

Według KOM-EKO system kaucyjny może zatem wpłynąć na wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców i dodatkowe, niepotrzebne emisje CO2 ze względu na dublowanie procesów logistycznych. Rozwiązaniem mogłoby być subsydiowanie zbiórki segregowanych odpadów przez system ROP, finansowany z opłat od producentów, co obniżyłoby koszty dla samorządów, ale jego konieczne wdrożenie jest odraczane w czasie przez ostatnie 5 lat.

– System kaucyjny dla butelek PET może przynieść korzyści dużym koncernom spożywczym i producentom recyklomatów, ale zwiększy koszty dla konsumentów. Jest to przejaw braku przemyślenia organizacyjnego, ponieważ ten system de facto tworzy mini-sortownie w sklepach wielkopowierzchniowych, a przecież sortownie w Polsce zostały już wybudowane i każdego dnia realizują stawiane im zadania. Niestety nie rozważono nowocześniejszych rozwiązań, takich jak belgijski system cyfrowy, który wykorzystuje istniejącą infrastrukturę i pozwala na zwrot kaucji bezpośrednio na konto użytkownika – kwituje Marcin Benbenek, prezes zarządu KOM-EKO S.A.

Podziel się:

Nastepne

Technologie EWPA

pon. mar 18 , 2024
Nowoczesne linie sortownicze dystrybuowane przez EWPA Sp. z o.o. to szansa dla zakładów zagospodarowania odpadów na niższe koszty i bardziej efektywną pracę W obliczu dynamicznych zmian legislacyjnych branża recyklingowa stoi przed wyzwaniami, które wymagają nowoczesnych rozwiązań. Kluczową rolę odgrywają tu zakłady przetwarzania odpadów, które muszą dostosować się do nowych regulacji, jednocześnie podnosząc efektywność swojej pracy. EWPA Sp. z o.o. z Komornik koło Poznania, mając trzydziestopięcioletnie doświadczenie, wychodzi naprzeciw tym potrzebom. […]
EWPA TEREX-RECYCLING-SYSTEMS-Przykladowa-instalacja-przetwarzania-odpadow

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie