Strategia „SELEKT-u”

17 wielkopolskich gmin utworzyło ekologiczną wspólnotę, aby skutecznie zagospodarowywać odpady

Racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z podstawowych wymogów współczesnej cywilizacji, toteż grupa 17 samorządów wielkopolskich postanowiła połączyć siły, aby sprostać temu wyzwaniu. Utworzyły komunalny Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, który od kilku lat obsługuje ok. 240 tys. mieszkańców z 17 gmin. Na jego zlecenie firmy wyłaniane w drodze przetargów zbierają łącznie ponad 73 tys. ton odpadów zmieszanych, ponad 20 tys. ton segregowanych odpadów komunalnych i ponad 11 ton przeterminowanych od mieszkańców leków. Wszystkie odpady trafiają do zbudowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym (gmina Czempiń), gdzie powstała jedna z największych w Polsce kompostownia zamknięta o mocy przerobowej ok. 80 tys. ton odpadów rocznie) i są poddawane recyklingowi. Efekt ekologiczny to wysokie poziomy odzysku, wzrost świadomości społeczeństwa, mniej odpadów w lasach. 

Strategiczne proekologiczne zarządzanie przynosi efekty. Od początku działalności Związek wprowadził dogłębną segregację odpadów. Z każdym rokiem rozszerza się oferta kierowana do mieszkańców.

W 2015 r. rozpoczęto budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów w każdej członkowskiej gminie. W latach 2015–2016 wybudowano 18 takich obiektów za kwotę około 4,4 mln zł z pozyskaną refundacją z NFOŚiGW w wysokości ok. 2,5 mln zł. Rozpoczęto budowę pokazowego PSZOK-u w Piotrowie Pierwszym. Wartość zadania to kwota ponad 2,5 mln zł, a przyznane dofinansowanie w ramach „Tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienia istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 to ponad 1,3 mln zł. Powstanie m.in. budynek socjalno-biurowy z częścią dydaktyczną i wydzielonym pomieszczeniem na tzw. komis (drugie życie odpadu), waga samochodowa, duży utwardzony plac na pojemniki i kontenery, wiata, plac manewrowy, ścieżka edukacyjna oraz parkingi – wyjaśnia Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca zarządu CZO „SELEKT”.

System działa bardzo dobrze, ale zarząd myśli przyszłościowo i zapobiegliwie, więc ważnym elementem długofalowej strategii „SELEKT-u” stała się edukacja. Związek uczestniczy w festynach ekologicznych i innych imprezach organizowanych przez gminy. Prowadzi lekcje w przedszkolach i szkołach. – Rozbudzanie proekologicznej świadomości najmłodszego pokolenia jest najważniejsze i w perspektywie przynosi efekty – podkreśla przew. zarządu Dorota Lew-Pilarska.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Powiat toruński na topie!

pon. wrz 30 , 2019
Od samego początku skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne – dla dobra naszych mieszkańców, inwestorów i odwiedzających nas turystów. Powiat toruński, zielonym pierścieniem pól i lasów otaczający historyczne miasto Toruń, zaprasza – przyjedź, odwiedź nas, zamieszkaj, zainwestuj!  

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie