Eksperci EPRS wskazali 10 kluczowych obszarów polityki unijnej w 2022 r.

Dążenie do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych, kształtowanie ożywienia gospodarczego, ustanowienie standardów dla Internetu Rzeczy – m.in. te kwestie zdaniem ekspertów Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) powinny stanowić kluczowe obszary polityki unijnej w 2022 r.

© European Union 2020 – Source : EP

W raporcie opublikowanym na stronie Think Tanku Parlamentu Europejskiego zwrócono uwagę, że „dwa lata pandemii uświadomiły nam, w jak znacznym stopniu obecne problemy mają charakter globalny”. Dlatego – czytamy – Biuro Analiz PE poprosiło swoich ekspertów o wskazanie 10 kwestii, które ich zdaniem powinny zająć kluczowe miejsce w polityce unijnej w 2022 r.

„Podczas gdy w poprzednim wydaniu publikacji podkreślano współzależność wybranych zagadnień, motywem przewodnim tegorocznego wydania jest ich globalny charakter. Odzwierciedlają to nie tylko pisemne wypowiedzi, ale także wizualna reprezentacja 10 zagadnień na okładce niniejszego raportu. 10 wybranych tematów oddziałujących na świat jako całość lub nakreślających standardy, rozwiązania i sposoby działania, które mogłyby zostać podjęte na całym świecie” – wyjaśniono.

Na pierwszym miejscu znalazła się kwestia dążenia do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego. Jak przypomnieli analitycy, przyjęty w 2019 r. Europejski Zielony Ład to strategia ukierunkowana na osiągnięcie wzrostu gospodarczego i zarazem ograniczenie szkód dla środowiska.

„Przyjęty niecały rok później Unijny plan w zakresie celów klimatycznych kładzie fundamenty pod działania realizowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W planie tym przeanalizowano różne opcje i przedstawiono 10 różnych scenariuszy politycznych. Towarzysząca dokumentowi ocena skutków wskazuje, że możliwe jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, tj. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego w całej UE” – podkreślono.

Zdaniem ekspertów istotne są też zabezpieczenie dostaw półprzewodników oraz prowadzenie bardziej zrównoważonej polityki rolnej UE.

„Pandemia ujawniła istniejące od dawna słabe punkty w globalnych łańcuchach dostaw, czego najlepszym przykładem jest bezprecedensowy niedobór półprzewodników. Problem – który zgodnie z przewidywaniami utrzyma się w 2022 r. – wskazuje, co może nas czekać w nadchodzących latach, jeśli chodzi o spowolnienia produkcji i odbudowy, a także wzrost kosztów i cen” – stwierdzili.

Odnosząc się zaś do tematu rolnictwa, przypomnieli, że Wspólna Polityka Rolna zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania planu strategicznego określającego, w jaki sposób będą one zarządzać jej funduszami po 2022 r.

„Plany te muszą zostać omówione z Komisją i zatwierdzone przez nią w br.” – dodali.

Kolejne miejsce zajęło dążenie do nieproliferacji broni jądrowej. W tym zakresie – oceniono – kamieniem milowym okazało się podpisane w 2015 r. porozumienie nuklearne z Iranem.

„Dziś jednak umowa ta istnieje tylko z nazwy. Rok 2022 pokaże, czy wspólny kompleksowy plan działania może nadal wyznaczać ramy współpracy z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego. Ostateczny upadek porozumienia z Iranem byłby poważnym ciosem dla globalnej architektury nierozprzestrzeniania broni jądrowej, już teraz zagrożonej z różnych stron” – zauważono.

Wśród kluczowych obszarów polityki unijnej w nadchodzących miesiącach analitycy wskazali również kształtowanie ożywienia gospodarczego, które ma złagodzić społeczno-gospodarcze skutki pandemii. Jak wspomnieli, w br. zostanie w pełni uruchomiony Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„Wyzwaniem dla państw członkowskich będzie realizacja ambitnych planów i absorpcja odpowiednich zasobów w stosunkowo krótkich ramach czasowych Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, ponieważ realizacja wszystkich reform i inwestycji musi zakończyć się w 2026 r.” – czytamy.

W opinii ekspertów wśród najważniejszych tematów na 2022 r. nie mogło zabraknąć dążenia do równowagi w polityce monetarnej oraz ustanowienia standardów dla Internetu Rzeczy, czyli sieci tworzonej przez połączone ze sobą przedmioty, np. inteligentny sprzęt gospodarstwa domowego.

„Aplikacje Internetu Rzeczy odgrywają istotną rolę w różnych dziedzinach, pobudzając innowacje z korzyścią dla konsumentów, przemysłu, rządu i sektora badawczego. Liczba tego typu urządzeń na całym świecie szybko rośnie; ma wzrosnąć z 30,4 mld w 2020 r. do nawet 200 mld w 2030 r.” – przekazali.

Rok 2022 r. przyniesie również wnioski z Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która została powołana w 2019 r., oraz realizację celów zawartych w Strategii na rzecz równości osób LGBTIQ.

„Pandemia Covid-19 pogłębiła istniejące nierówności, a osoby LGBTIQ i tęczowe rodziny zostały dotknięte szczególnie dotkliwie. To zaostrzenie wcześniejszych nierówności można wyróżnić w trzech różnych obszarach: swoboda przemieszczania się, równość i przestępstwa popełniane z nienawiści. Każda z tych kwestii zostanie podjęta w 2022 r., przybliżając UE o krok do unii równości” – zapewniono w raporcie.

Listę zamyka obronność.

„We wrześniu 2021 r. – w związku z sytuacją wynikającą z wycofania się wojsk Stanów Zjednoczonych i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) z Afganistanu i zajęcia Kabulu przez talibów – przewodnicząca Komisji Europejskiej wygłosiła orędzie o stanie Unii, w którym położyła większy nacisk na bezpieczeństwo i obronę. Ursula von der Leyen przedstawiła konkretne propozycje w tej dziedzinie i stwierdziła jednoznacznie: >>Dobrą wiadomością jest to, że w ciągu ostatnich lat zaczęliśmy rozwijać europejski ekosystem obronny. Potrzebujemy jednak europejskiej unii obronnej<<. Von der Leyen zapowiedziała Europejski Szczyt Obronny, który odbędzie się podczas prezydencji francuskiej w 2022 r.” – podsumowano. 

Źródło informacji: EuroPAP News

Podziel się:

Nastepne

Arkop: symbol najlepszej marki

śr. sty 19 , 2022
Wszystko, co ważne dla dobrego przedsiębiorstwa budowlanego, zawarte jest w nazwie firmy. A jak architektura, R jak równowaga, K to konsekwencja, O jak otoczenie i w końcu P – od porządku. Laureat Symbolu Nowoczesnego Budownictwa 2021 to firma rodzinna, założona ponad 30 lat temu przez Krzysztofa i Cecylię Pianowskich. Teraz w biznes zaangażowali się również córka i syn.  Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje w całej Polsce. Wybudowało 150 stacji paliw dla największych dystrybutorów, około 100 hal […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie