Elbląskie PWiK Symbolem 2023

O nagrodzie Symbol Nowoczesnej Gospodarki Komunalnej, podsumowaniu roku, a także planach na rok 2024 Tomasz Popławski rozmawia z Markiem Misztalem, prezesem zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

<strong>Elbląskie PWiK Symbolem 2023</strong> – Monitor Rynkowy

Symbol Nowoczesnej Gospodarki Komunalnej 2023: jakie znaczenie ma dla państwa to wyróżnienie?

To nie tylko wyróżnienie, to również bodziec do dalszych działań, które wprowadzą nas w świat nowoczesnej gospodarki komunalnej. To, co zrobiliśmy przez ostatnie trzy i pół roku, realizując zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”, zbliża nas do uzurpowania sobie prawa o mówieniu, że stajemy się nowocześni. Należy jednak pamiętać, że to dopiero pierwszy milowy krok w świat nowoczesności i to nie koniec działań, jakie trzeba wykonać, aby odczuwać pełną satysfakcję z wykonanych prac. Przed nami kolejne wyzwanie wynikające z dyrektywy ściekowej dla przedsiębiorstw powyżej 100 tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców): przygotowanie oraz podejmowanie działań, które pozwolą nam na uzyskanie samowystarczalności energetycznej do 2040 roku.

<strong>Elbląskie PWiK Symbolem 2023</strong> – Monitor Rynkowy
Zbiorniki osadu, zamknięta komora fermentacyjna


EPWiK kończy dużą inwestycję oczyszczalni ścieków. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego projektu.

Inwestycja ta była realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” i uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. Wartość kontraktu to ponad 198 mln zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł, dla samej oczyszczalni – 101 mln złotych. Oprócz dofinansowania skorzystaliśmy z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 58 mln zł (wykorzystano ok. 52 mln zł). Pozostałą wartość stanowiły środki własne. Z końcem sierpnia 2023 roku zakończono trwające 3,5 roku prace na modernizowanej oczyszczalnia ścieków Elblągu. Oczyszczalnia ta posadowiona jest na 24 ha działce będącej własnością EPWiK w Elblągu. Modernizacji, budowie, przebudowie bądź też wybudowaniu poddano 72 obiekty. Z wyjątkiem zbiornika biogazowgo prace były prowadzone na wszystkich obiektach na terenie oczyszczalni ścieków. Zbiornik ten jednak w najbliższym czasie będzie musiał zostać zmodernizowany. Prace wykonane na oczyszczalni ścieków pozwalają na uzurpowanie sobie prawa do stwierdzenia, że oczyszczalnia ścieków w Elblągu spełnia warunki Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W procesach oczyszczania pozyskujemy: biogaz, z którego wytwarzamy ciepło i energię elektryczną, kompost oraz polepszacz glebowy. Wykonana instalacja wody technologicznej pozwala na wykorzystanie ścieków do urządzeń pracujących w oczyszczalni. Jednym z naszych celów jest zagospodarować wytworzony odpad i stworzyć z niego produkt.

<strong>Elbląskie PWiK Symbolem 2023</strong> – Monitor Rynkowy
Bioreaktor


Zakończył się rok 2023. Jaki on był dla państwa?

To był rok ciężkiej pracy i wielu wyzwań, ale i szeregu inwestycji. Najważniejszą z punktu widzenia ekologii oraz społecznej odpowiedzialności biznesu ESG było zakończenie wcześniej już wspomnianej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków, dużej przepompowni ścieków oraz dwóch niewielkich farm fotowoltaicznych po 36 kW.

<strong>Elbląskie PWiK Symbolem 2023</strong> – Monitor Rynkowy
Budynek agregatów kogeneracyjnych


Z jakimi planami i wyzwaniami wchodzą państwo w nowy rok?

Z pewnością istotne dla nas będzie uzyskanie zgody na skrócenie okresu obowiązywania taryf. Zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki jest istotnym elementem mającym wpływ na bieżącą działalność oraz realizację zadań inwestycyjnych. Oprócz prowadzonej działalności inwestycyjnej ważnym krokiem dla nas będzie wymiana kolejnego samochodu asenizacyjnego na nowy, z recyklingiem. Samochody tego typu są potrzebne w każdym przedsiębiorstwie, a w szczególności takim, jak nasze. Wymagają one dużych nakładów, a nie ma na tego rodzaju środki transportu żadnego dofinansowania. Do nadchodzącego roku podchodzimy z nadzieją, że pomimo rosnących kosztów uda nam się realizować zamierzone cele. Życzymy więc, nie tylko sobie, ale i naszym mieszkańcom oraz czytelnikom realizacji zamierzonych celów w nowym roku.

<strong>Elbląskie PWiK Symbolem 2023</strong> – Monitor Rynkowy
Osadniki wstępne
Podziel się:

Nastepne

Tess Gerritsen - Wybrzeże szpiegów

czw. sty 11 , 2024
Dwie rzeczy są pewne: nie chcielibyście spotkać członków Klubu Martini na swojej drodze – a po przeczytaniu finałowej sceny nie będziecie mogli doczekać się następnej części! Po odejściu z CIA Maggie Bird zamieszkała w położonym nad oceanem miasteczku Purity w stanie Maine i próbowała wymazać wspomnienie nieudanej misji, która zakończyła się tragedią. Teraz żyje spokojnie na własnej farmie, mając nadzieję, że groza wydarzeń, które zmusiły ją do zrezygnowania z pracy […]
Tess Gerritsen - Wybrzeże szpiegów – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie