Fizyka to przyszłość!

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, jako jeden z wiodących ośrodków akademickich w zakresie nauk ścisłych, od lat przyciąga najzdolniejszych absolwentów szkół średnich

Aparatura do analizy chemicznej badanych materiałów, w skład której wchodzi mikroskop STM pozwalający oglądać atomy (fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji, Uniwersytet Łódzki)

Materiały przyszłości

Wśród wiodących problemów badawczych dziekan wydziału bez wahania wymienia działalność eksperymentalnej grupy fizyki ciała stałego, zajmującej się badaniami powierzchni materiałów o zredukowanej geometrii, w szczególności struktury i własności grafenu oraz innych materiałów 2D.

Ważną dziedziną nauki są też badania oparte o heterostruktury materiałów dwuwymiarowych i występujące w nich zjawisko przełączania rezystywnego, które ma kluczowe znaczenie w procesach poznania oraz rozszerzenia możliwości ludzkiego mózgu. Ponadto materiały 2D mogą znaleźć zastosowanie w ogniwach fotowoltaicznych i spintronice – dziedzinie, która może zastąpić elektronikę.

– Synteza i badanie tych materiałów jest rozwijane z wykorzystywaniem algorytmów uczenia maszynowego, co pozwala na charakteryzację izolatorów topologicznych, dichalkogenków i ich heterostruktur – jednych z najnowszych materiałów, które mają zrewolucjonizować zasady działania komputerów przyszłości – podkreśla prof. dr hab. Paweł Maślanka, dziekan wydziału.

Astrofizyka bez tajemnic

Drugim niezwykle ważnym zespołem badawczym są astrofizycy zajmujący się badaniem promieniowania kosmicznego oraz promieniowania z pobliża czarnych dziur. Studenci i naukowcy są zaangażowani w międzynarodowe programy zrzeszające najwybitniejszych naukowców z całego świata, łącznie z laureatami Nagrody Nobla.

– Bardzo ważna jest dla nas międzynarodowa współpraca n_TOF (CERN, Szwajcaria). Nasi pracownicy, będący jej uczestnikami, badają reakcje jądrowe wywołane przez neutrony, co oczywiście ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości energetyki jądrowej. Badania naszych naukowców mają przełożenie na astrofizykę jądrową, czyli reakcje zachodzące w gwiazdach – dodaje prof. Paweł Maślanka.

Fizyka medyczna, informatyka kwantowa i fizyka teoretyczna

Prężnie rozwijane są również badania z zakresu fizyki medycznej, zwłaszcza ochrony radiologicznej, a w ostatnim czasie szczególnie skupiające się na ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące soczewek oczu pracowników zakładów medycyny nuklearnej.

Doniosłe znaczenie mają prowadzone przez pracowników wydziału badania w zakresie informatyki kwantowej, czyli wykorzystania kwantowych własności układów fizycznych do przetwarzania, kodowania i przesyłania informacji oraz opracowywania algorytmów kwantowych i konstrukcji komputerów kwantowych. Badania naukowców koncentrują się m.in. na roli efektów relatywistycznych w procesach istotnych z punktu widzenia informatyki kwantowej. Wydział należy również do Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej.

Pracownicy wydziału prowadzą też badania w dziedzinie kwantowej teorii pola i fizyki cząstek elementarnych, które dotyczą przede wszystkim podstawowej roli różnego typu symetrii w opisie zjawisk mikroświata.

– Prowadzimy też badania w obszarze jednego z najtrudniejszych otwartych problemów fizyki współczesnej: połączenia teorii grawitacji Einsteina z mechaniką kwantową. Mamy niesamowicie zmotywowanych i zdolnych studentów, którzy nie boją się podejmować wyzwań, a efekty ich pracy w postaci międzynarodowych projektów są niejednokrotnie na etapie wdrażania – akcentuje dziekan.

Studia z przyszłością

Absolwenci fizyki posiadają wiedzę i kompetencje predysponujące do elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy. Oprócz oczywistych wyborów ścieżki naukowej, mogą bez problemu realizować swoją karierę zawodową w takich branżach jak np.: bankowość, finanse, konsulting oraz IT.

Współczesne rynki pracy charakteryzują się stałym wzrostem zapotrzebowania na specjalistów, posiadających nie tylko ogólną wiedzę informatyczną, ale również zdolność do kreowania i implementowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Takim właśnie potrzebom odpowiada absolwent informatyki.

– Nasi studenci na kierunku informatyka mają możliwość podwójnego dyplomowania w ramach współpracy z jedną z fińskich uczelni, a także intensywnie uczestniczą w międzynarodowych wymianach akademickich, jak chociażby Erasmus+. Niestety uczniowie boją się studiów z zakresu nauk fizycznych, a to właśnie fizyka jest królową nauk, opisującą całą otaczającą nas rzeczywistość – od najmniejszych do największych struktur – wyjaśnia dziekan.

Solidnie przekazywana przez nauczycieli akademickich wiedza, w szczególności umiejętność matematycznego modelowania problemów, czyni absolwentów wydziału bardzo konkurencyjnymi na rynku pracy. Władze dużo uwagi poświęcają współtworzeniu kierunku w oparciu o potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, dlatego też specjaliści najwyższych szczebli branży IT i bankowości współtworzą programy kształcenia oraz prowadzą warsztaty eksperckie dla studentów.

– Nasi studenci są rozchwytywani przede wszystkim przez globalne koncerny technologiczne, by wymienić choćby takie firmy jak: Google, Fujitsu, Ericsson, Harman, Accenture, ABB czy Comarch. Bez względu na wybrany kierunek lub specjalizację zwykle już podczas studiów otrzymują intratne propozycje pracy. Cieszymy się, jeśli wracają na wydział, aby kontynuować pracę w gronie naukowców; częściej jednak wracają już jako przedstawiciele korporacji IT prowadzący kursy lub szkolenia dedykowane przyszłym pracownikom. Jesteśmy dumni, że ci młodzi ludzie to nasi wychowankowie – podsumowuje prof. Paweł Maślanka.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Brandon Mull - Smocza Straż 4. Mistrz Igrzysk Tytanów

pon. maj 31 , 2021
Czwarty tom serii Smocza Straż. Dalszy ciąg bestsellerowego cyklu Baśniobór! Brandon Mull zachwyca jak nigdy wcześniej! Wojna ze smokami się nasila. Aby je pokonać, konieczne będzie wsparcie ze strony Doliny Tytanów. To smoczy azyl inny niż wszystkie, w którym smoki żyją w niewoli. Mieści się tam również arena Igrzysk Tytanów, walk gladiatorskich nadzorowanych przez samego Humbugla – demona, który skradł Sethowi wspomnienia! Doliną włada potężna Królowa Olbrzymów, jedna z pięciorga […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie