Świlcza wśród najlepszych

Sąsiadująca z Rzeszowem Gmina Świlcza to nie tylko piękne krajobrazy i czyste środowisko, ale także miejsce wielu nowatorskich przedsięwzięć biznesowych

Świlcza to dynamicznie rozwijająca się, centralna część województwa podkarpackiego, dobrze skomunikowana, z nowoczesną infrastrukturą oraz obiektami odpowiadającymi potrzebom współczesnego świata. Gminę zamieszkuje ponad 16 tys. mieszkańców, a o jej atrakcyjności świadczy ciągły napływ inwestorów, mieszkańców oraz rozwijające się budownictwo.

– Naszą misją jest praca na rzecz mieszkańców, dużą uwagę przywiązujemy do nowych inwestycji, ale również do tradycji i budowania relacji społecznych – mówi Adam Dziedzic, wójt gminy Świlcza. – Wójtem jestem od prawie 9 lat. W tym czasie powstało 107 inwestycji o wartości ponad 97 mln zł.

Środki pochodziły z różnych programów m.in. takich jak: Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej (JST), Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2014 – 2020”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, Rządowy program „Aktywna tablica”, Fundusz Dróg Samorządowych, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Projekt „ŁĄCZYMY EUROPĘ” (CEF)-WiFi4EU, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i inne.

Naturalne walory środowiskowe przylegającej do Rzeszowa Świlczy czynią gminę atrakcyjnym miejscem do życia dla mieszkańców i turystów, a skuteczne zarządzanie zwraca uwagę przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

Miłośników natury cieszą cztery zbiorniki wodne, ścieżka ekologiczna i łatwy dojazd rowerem do urokliwych miejsc. Dzięki autostradzie, drogom przelotowym i krajowym oraz magistrali kolejowej dojazd do stolicy Podkarpacia bądź dalej jest szybki i sprawny.

– Świlcza to miejsce wygodne, bezpieczne i ekologiczne. Zachęcamy do inwestowania na naszych terenach zarówno przedsiębiorców, jak i placówki badawczo-naukowe. Wzorcowym przykładem naszych działań jest przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego i bezpłatnie przekazanie terenów pod budowę uniwersyteckiego szpitala klinicznego. Ta inwestycja w najbliższych latach zapewni mieszkańcom Podkarpacia dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć medycyny w leczeniu chorób onkologicznych, jak również umożliwi kształcenie przyszłych lekarzy. W swojej ofercie przygotowaliśmy również tereny pod zakłady produkcyjne, a obecnie procedujemy dokumentację planistyczną pod kolejną strefę inwestycyjną o pow. ponad 300 ha. To są konkretne działania, które zaowocują lokalizacją kolejnych innowacyjnych przedsiębiorstw, nowymi miejscami pracy i możliwością kontynuacji rozwoju zawodowego. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe mają uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową i wybudowaną infrastrukturę towarzyszącą: drogi, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, energooszczędne oświetlenie, boiska, obiekty sportowe i oczywiście internet szerokopasmowy. Te wszystkie czynniki i uwarunkowania powodują, że Gmina Świlcza jest atrakcyjnym miejscem do nauki, pracy i zamieszkania. Dobra sieć świetnie wyposażonych szkół, przedszkoli i żłobków oraz rozbudowana opieka senioralna dodatkowo jeszcze wzmacniają nasz potencjał i atrakcyjność. 

Współpraca z przedsiębiorcami, edukacja dzieci i młodzieży, programy kierowane do seniorów to filary strategii rozwoju gminy cieszącej się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki nim Świlcza otrzymała wiele ogólnopolskich i regionalnych nagród; część z nich bezpośrednio dotyczyła działań samego wójta.

Grażyna Herich

Podziel się:

Nastepne

Nowa jakość, nowe wyzwania

śr. paź 11 , 2023
Już 25 października b.r. odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią przy Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Krakowie. Celem tego projektu jest przede wszystkim wspieranie rozwoju nowoczesnej energetyki (w szczególności OZE) oraz pozyskiwania surowców w ramach koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Partnerami w projekcie są: Zakłady Górniczo-Hutnicze […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie