Innowacyjność i zielona energia

O innowacyjności i rozwoju firmy na wielu płaszczyznach rozmawiamy z Dariuszem Jachowiczem, prezesem zarządu Automatic Systems Engineering, twórcą grupy kapitałowej ASE

Jak państwo zaczynali?

Nasze początki sięgają roku 1990. Automatic Systems Engineering (ASE) funkcjonowała wówczas jako firma stricte techniczna, inżynierska, związana z elektrotechniką i automatyką. Moje osobiste zainteresowania powodowały, że firma rozwijała się w nieco niekonwencjonalnych kierunkach. Zgłębialiśmy teorię bezpieczeństwa wybuchowego związaną m.in. z przemysłami chemicznym, farmaceutycznym, gazowym. Zajmowaliśmy się pracami elektrotechnicznymi, idąc coraz bardziej w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Tak wytworzyliśmy swoją naturalną specjalizację. Kształciliśmy się w świecie, rozmawialiśmy ze środowiskiem naukowym, wysyłaliśmy pracowników na studia podyplomowe. Chcieliśmy też dzielić się zdobytą wiedzą. W 2006 roku zaczęliśmy więc wydawać ogólnopolski kwartalnik techniczny Magazyn EX. I to powodowało też, że przyciągaliśmy ku sobie dość liczne grono naukowców, bo oni widzieli, że popularyzacja wiedzy jest naszą pasją. Gdy zaczęliśmy wydawać czasopismo, pojawiły się pytania z przemysłu. Uruchomiliśmy zatem szkolenia, a jak szkolenia, to i ekspertyzy. I tak stopniowo nasza firma ewoluowała w kierunku eksperckim – więc rozpoczęliśmy jej rozbudowę.

No właśnie: w Grupie Technologicznej ASE, wyłączając spółkę matkę, czyli Automatic System Engineering, jest obecnie 10 spółek. Co uzyskali państwo dzięki włączeniu ich w swoje struktury?

Otrzymaliśmy spory zastrzyk wiedzy projektowej i technicznej. Podam przykład. W 2011 roku zakupiliśmy firmę Biproraf. I była to świetna decyzja, co pokazują liczby. W momencie nabycia firmy jej przychody wynosiły około 7 mln zł. W roku 2020 przekroczyły 100 mln zł. Zaś przychody całej grupy w ubiegłym roku wyniosły ok. 250 mln zł.

Z liczbami nie można dyskutować. Można więc powiedzieć, że korzyści są obopólne. Jaka jest w tym rola ASE?

Jako ASE jesteśmy też w dużej mierze organizacją handlową, integratorską, ale i inspiratorem. Dużo podróżujemy po świecie, śledząc, co dzieje się na rynku nowych technologii. Uczestniczymy w wielu wydarzeniach, transferujemy tę wiedzę. Tak było przykładowo z instalacją odzysku oparów w spółce LOTOS na terenie rafinerii w Gdańsku, pozwalającej na minimalizację oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. Generalnym wykonawcą tego projektu był Biproraf, ASE z kolei pozyskało tę technologię. Ważnym zadaniem firmy matki jest również koordynacja działań spółek w grupie. Organizujemy spotkania, doszkalamy pracowników, aby podnieść poziom wiedzy w różnych spółkach. Ściągamy również wykładowców z całego świata. Ważną rolę odgrywa tu spółka EKO-KONSULT, która prowadzi transfer wiedzy w wielu dziedzinach. Świeża sprawa: EKO-KONSULT dostał właśnie duże zlecenie związane z farmami wiatrowymi. Kiedy pojawiają się nowe technologie, my już działamy.

Odnośnie wspomnianych „zielonych” projektów, Grupa ASE bardzo aktywnie działa w tej materii. Proszę rozwinąć temat.

Byliśmy współzałożycielami Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych. W tej chwili budujemy dwie instalacje czystego wodoru na potrzeby transportu. Jedna z nich  będzie gotowa już w listopadzie 2021 roku. Co ważne, wodór jesteśmy w stanie uzyskać również z odnawialnych źródeł energii (OZE), między innymi z turbin wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych. Są to rozwiązania wysoce ekologiczne. Na naszych oczach odbywa się rewolucja wodorowa i my w niej uczestniczymy. 

Biproraf z kolei zbuduje instalację do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego dla ORLEN Południe w Trzebini. Z odpadu, jakim jest gliceryna, pozyskiwany będzie bardzo komercyjnie pożądany produkt – glikol propylenowy, który może być wykorzystywany np. w przemyśle kosmetycznym.

Mamy również rozwiązania pozwalające na oszczędność prądu. Potrafimy zbudować filtry aktywne, które poprawiają jakość zasilania w zakładzie, dając oszczędność energii na poziomie nawet 10%. Uzyskaliśmy też dofinansowanie od Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) na budowę własnego magazynu energii o pojemności 200 kWh. Jest to wspólna inwestycja EKO-KONSULTU oraz ELMECH-ASE. Docelowo planujemy dostarczać magazyny energii pod klucz dla klienta przemysłowego.

Wodór, glikol, zielona energia. Ale i projekty morskie…

Zgadza się. PROJMORS zajmuje się częścią portową prac dotyczących rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu. Uczestniczy też w inwestycji pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście na Zalewie Szczecińskim. Dzięki pogłębieniu toru do 12,5 m do Szczecina będą mogły zawijać większe statki niż obecnie.

Ale ASE jeszcze nie zawija do portu?

Bynajmniej. Działamy i rozwijamy się. A naszemu rozwojowi przyświeca misja  sprostania wymaganiom zmieniającego się rynku i dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii.

Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

Program na rzecz klimatu LIFE otrzymał największy budżet w historii

czw. maj 6 , 2021
Unia Europejska sfinansuje Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE największym w historii budżetem w wysokości 5,4 mld euro. LIFE to jedyny program na poziomie UE poświęcony wyłącznie środowisku i klimatowi, a jego edycja na lata 2021-27 jest najwyższa w historii. Na działania na rzecz środowiska przeznaczono 3,5 miliarda euro, a na działania dla klimatu 1,9 miliarda euro. Program jest częścią Zielonego Ładu przedstawionego przez Komisję Europejską. Budowanie czystszej […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie