Inwestycje w rozwój BEST-EKO

BEST-EKO stosuje bardzo skuteczną strategię wypełniania misji proekologicznej na rynku unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania ścieków

BEST-EKO Sp. z o.o., usytuowana na terenie Żor i Rybnika, działa na rynku usług komunalnych od 1996 roku. Jako właściciel oczyszczalni, przedsiębiorstwo przyjmuje ścieki z obszaru okolicznych gmin. Zmodernizowane obiekty i infrastruktura oraz stosowane innowacyjne technologie dostosowane do rygorystycznych wymogów krajowych i unijnych sytuują oczyszczalnię wśród najlepszych tego typu jednostek w obszarze województwa śląskiego. 

Firma wdraża rozmaite innowacje, produkuje nawóz – BEST-TERRA – ziemię bogatą w składniki mineralne. Skutecznie wykorzystuje środki unijne.

Spółka jest jednym z większych odbiorców osadów i odpadów uwodnionych, co w efekcie przekłada się na zwiększoną produkcję metanu. Ten stan rzeczy spowodował konieczność, ale i opłacalność inwestycji w rozwój i zagospodarowanie powstającego gazu, a tym samym poprawę jakości środowiska poprzez zatrzymanie emisji gazów do atmosfery.

Realizacja nowego projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, spowoduje całkowite zagospodarowanie powstającego metanu oraz wytworzenie energii elektrycznej wykorzystanej do zasilania obiektów firmy. Dodatkowo pozyskane z pracy generatorów ciepło zostanie zagospodarowane na cele technologiczne oraz ogrzewanie obiektów użytkownika.

Drugim, również ważnym obszarem działalności gospodarczej jest kompostownia. Przyjmowanie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów biodegradowalnych stawia przed Spółką sporo wyzwań w sferze organizacyjnej, technologicznej oraz innowacyjnej, tym bardziej, że obiekt jest jedną z największych jednostek tego typu w kraju.

Aby być w zgodzie z potrzebami technologicznymi, ale również z ochroną środowiska, obiekty są stale rozbudowywane i unowocześniane. Obecnie rozpoczął się nowy cykl inwestycyjny związany z polepszeniem jakości procesów kompostownia, uzyskania lepszej jakości nawozu BEST-TERRA oraz polepszaczy gleby. BEST-EKO może przyjąć w ciągu roku do 60 tys. ton odpadów biodegradowalnych, które poddane są procesom technologicznym, a następnie zmieszane z komunalnymi osadami ściekowymi – w efekcie powstaje certyfikowany nawóz BEST-TERRA. Jest to w pełni ekologiczny i przyjazny dla środowiska produkt, który polepsza strukturę ziemi i jej bioróżnorodność, posiada bardzo dużą wartość nawozową i neutralne pH, przez co można go stosować praktycznie do wszystkich roślin, bardzo dobrze nadaje się do zakładania trawników, zalecany jest jako nawóz do wysadzania drzew i krzewów owocowych i ozdobnych.

Również istotne są zadania obejmujące poprawę jakości powietrza w otoczeniu kompostowni. Rozbudowana będzie infrastruktura związana z filtrowaniem powietrza w złożu biologicznym, co wpłynie w istotny sposób na jego jakość.

– Rozwój poprzez inwestycje przyniesie określone wyniki jakościowe i powinien mieć wpływ na sprzedaż nawozu i polepszaczy glebowych – podkreśla Bernard Jaskulski, prezes BEST-EKO Sp. z o.o. – Wszystkie te działania wkomponowują się w bliską nam ideę gospodarki obiegu zamkniętego i działań na rzecz ochrony środowiska.

Danuta Klimek


BEST-EKO Sp. z o.o. Została założona w 1995 roku, działalność na rynku rozpoczęła od września 1996 roku. W 1999 roku  stała się właścicielem oczyszczalni ścieków „Boguszowice” wraz z łączącymi ją kolektorami i sieciami kanalizacyjnymi. Po sześciu latach oczyszczalnia została w całości zmodernizowana, stając się jednym z najnowocześniejszych obiektów w regionie.

Przyjmuje ścieki z terenu Żory-Rój – osiedle Gwarków oraz z obszaru przemysłowego po zlikwidowanej KWK „Żory”. Większość ścieków jest dostarczana z terenu Rybnika-Boguszowic, Kłokocina oraz z terenów KWK „Jankowice” wraz z przyległymi obszarami. Poza klientami podłączonymi bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej obsługuje duży tabor wozów asenizacyjnych, którymi ścieki są dowożone z okolicznych gmin.

Odpady biodegradowalne, osady, tłuszcze itp. są przyjmowane i poddawane procesowi fermentacji, a następnie łączone wraz z ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Po zakończonym procesie powstaje kompost dojrzały, który jest wprowadzony do obrotu jako nawóz organiczny pod nazwą BEST-TERRA – produkt posiada certyfikację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto oferowane są polepszacze gleby, które można stosować w szerokim spektrum. Firma cały czas rozwija swoje produkty.

Podziel się:

Nastepne

Kartuzy inwestują

czw. lip 29 , 2021
Kartuzy, stolica Kaszub, urokliwe miasteczko malowniczo położone w centrum regionu, ma szansę znów stać się prężnym ośrodkiem turystycznym – tak jak w okresie międzywojennym W granicach administracyjnych Kartuz znajduje się kilka jezior, które jeszcze do niedawna w wyniku odprowadzania do nich zanieczyszczeń komunalnych nie nadawały się do turystycznego wykorzystania. Za sprawą Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, burmistrza Kartuz (na zdjęciu) i pracowników Urzędu Miejskiego, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 45 mln zł, jeziora te przechodzą proces rekultywacji, który […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie