KGHM: wzorcowa odpowiedzialność społeczna

KGHM: wzorcowa odpowiedzialność społeczna – Monitor Rynkowy

KGHM Polska Miedź S.A. to globalna polska spółka oraz światowy lider w wydobyciu metali szlachetnych, która w realny sposób wspiera inicjatywy lokalne i kreuje standardy społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

Spółka KGHM, jedna z największych spółek Skarbu Państwa, realizując działania biznesowe na trzech kontynentach, zatrudnia obecnie ponad 18 tys. pracowników. Z tytułu podatków od nieruchomości, podatków CIT i PIT wpłaca do budżetu Skarbu Państwa ok. 4,5 mld zł rocznie. Aktywnie angażuje się w działalność charytatywną poprzez specjalnie powołaną do tego Fundację oraz liczne akcje społeczne.

KGHM: wzorcowa odpowiedzialność społeczna – Monitor Rynkowy

Pozycja, którą osiągnęliśmy na światowym rynku, pozwala nam skupiać się nie tylko na aspektach finansowych czy produkcyjnych. Równie ważną misją, która nam przyświeca, jest aktywne zaangażowanie w obszarze społecznym, środowiskowym oraz w bezpieczeństwo pracowników – mówi Marcin Chludziński, prezes KHGM Polska Miedź S.A.

Bezpieczeństwo – to obecnie najważniejsze słowo w całym przemyśle wydobywczym, które również króluje w każdym zakładzie KGHM na świecie. Zarząd spółki tworzy optymalne środowisko pracy, niwelując w ten sposób dużą ilość zagrożeń związanych z wydobyciem surowców w kopalniach odkrywkowych oraz tych eksplorujących pod ziemią (w niektórych zakładach głębokość fedrunku dochodzi nawet do 1300 m). W zakres podjętych działań związanych z bezpieczeństwem wchodzą szkolenia dla pracowników z szeregu systemów zarządzania bezpieczeństwem, takich jak systemy wczesnego reagowania na możliwość wystąpienia awarii, stały monitoring stanu środowiska pracy, mobilne radary oraz monitoring zapylenia powietrza i zanieczyszczenia wód. Na doskonalenie tych mechanizmów pozwalają projekty badawcze, które spółka realizuje. Na bezpieczeństwo w kopalniach należących do spółki wpływa również edukacja pracowników przyszłych, których KGHM będzie chciał zaprosić do współpracy w swoich zakładach, gdy ukończą szkoły.

KGHM: wzorcowa odpowiedzialność społeczna – Monitor Rynkowy

Spółce zależy na edukacji i wpajaniu zasad bezpieczeństwa przyszłym pracownikom. W tym celu został powołany program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Program jest cały czas rozszerzany o nowe szkoły i kierunki. Takie działanie pozwala na kształtowanie nowych pracowników, pokazanie im, że są potrzebni oraz to, że KGHM widzi w nich potencjał.

Program działa już obecnie w Lubinie, Legnicy, Bolesławcu i Głogowie, a dzięki ostatnio podpisanemu listowi intencyjnemu ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach – także w Chocianowie i Polkowicach. Pozwala uczniom uczestniczyć w lekcjach zawodowoznawczych, prelekcjach oraz na wizytach studyjnych w oddziałach spółki. Jego wartością dodaną są stypendia dla najlepszych studentów kierunków zawodowych.

KGHM: wzorcowa odpowiedzialność społeczna – Monitor Rynkowy

Wśród wielu elementów polityki CSR figuruje także program Dobry Sąsiad, który ma na celu prowadzenie dialogu społecznego i partnerską współpracę z najbliższym otoczeniem. W swoich projektach uwzględnia elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne, które powstają po konsultacjach z mieszkańcami lokalnych społeczności i organizacjami pozarządowymi w regionie. Wszystkie szczegółowe dane na temat społecznego zaangażowania spółki można znaleźć w corocznych raportach. Ostatni opublikowany raport dostępny jest na stronie raportcsr2018.kghm.com.

Michał Woźniakowski

KGHM: wzorcowa odpowiedzialność społeczna – Monitor Rynkowy

Podziel się:

Nastepne

Częstochowa postawiła na gospodarkę

pon. paź 21 , 2019
Częstochowa skutecznie przyciąga inwestorów i umacnia swoją  gospodarczą markę na mapie kraju. To efekt nie tylko zmiany priorytetów rozwoju miasta i terenów specjalnych stref ekonomicznych, ale także spójnych programów służących np. lepszej komunikacji i pracy w mieście.  Z wyzwaniach, jakie stoją przed władzami miasta z Prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem rozmawia Joanna Gulewicz   Częstochowa to jedno z najszybciej rozwijających się gospodarczo miast w Polsce. Co na to wpływa? Tych czynników […]
Częstochowa postawiła na gospodarkę – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie