KGHM: wzorcowa odpowiedzialność społeczna

KGHM Polska Miedź S.A. to globalna polska spółka oraz światowy lider w wydobyciu metali szlachetnych, która w realny sposób wspiera inicjatywy lokalne i kreuje standardy społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

Spółka KGHM, jedna z największych spółek Skarbu Państwa, realizując działania biznesowe na trzech kontynentach, zatrudnia obecnie ponad 18 tys. pracowników. Z tytułu podatków od nieruchomości, podatków CIT i PIT wpłaca do budżetu Skarbu Państwa ok. 4,5 mld zł rocznie. Aktywnie angażuje się w działalność charytatywną poprzez specjalnie powołaną do tego Fundację oraz liczne akcje społeczne.

Pozycja, którą osiągnęliśmy na światowym rynku, pozwala nam skupiać się nie tylko na aspektach finansowych czy produkcyjnych. Równie ważną misją, która nam przyświeca, jest aktywne zaangażowanie w obszarze społecznym, środowiskowym oraz w bezpieczeństwo pracowników – mówi Marcin Chludziński, prezes KHGM Polska Miedź S.A.

Bezpieczeństwo – to obecnie najważniejsze słowo w całym przemyśle wydobywczym, które również króluje w każdym zakładzie KGHM na świecie. Zarząd spółki tworzy optymalne środowisko pracy, niwelując w ten sposób dużą ilość zagrożeń związanych z wydobyciem surowców w kopalniach odkrywkowych oraz tych eksplorujących pod ziemią (w niektórych zakładach głębokość fedrunku dochodzi nawet do 1300 m). W zakres podjętych działań związanych z bezpieczeństwem wchodzą szkolenia dla pracowników z szeregu systemów zarządzania bezpieczeństwem, takich jak systemy wczesnego reagowania na możliwość wystąpienia awarii, stały monitoring stanu środowiska pracy, mobilne radary oraz monitoring zapylenia powietrza i zanieczyszczenia wód. Na doskonalenie tych mechanizmów pozwalają projekty badawcze, które spółka realizuje. Na bezpieczeństwo w kopalniach należących do spółki wpływa również edukacja pracowników przyszłych, których KGHM będzie chciał zaprosić do współpracy w swoich zakładach, gdy ukończą szkoły.

Spółce zależy na edukacji i wpajaniu zasad bezpieczeństwa przyszłym pracownikom. W tym celu został powołany program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Program jest cały czas rozszerzany o nowe szkoły i kierunki. Takie działanie pozwala na kształtowanie nowych pracowników, pokazanie im, że są potrzebni oraz to, że KGHM widzi w nich potencjał.

Program działa już obecnie w Lubinie, Legnicy, Bolesławcu i Głogowie, a dzięki ostatnio podpisanemu listowi intencyjnemu ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach – także w Chocianowie i Polkowicach. Pozwala uczniom uczestniczyć w lekcjach zawodowoznawczych, prelekcjach oraz na wizytach studyjnych w oddziałach spółki. Jego wartością dodaną są stypendia dla najlepszych studentów kierunków zawodowych.

Wśród wielu elementów polityki CSR figuruje także program Dobry Sąsiad, który ma na celu prowadzenie dialogu społecznego i partnerską współpracę z najbliższym otoczeniem. W swoich projektach uwzględnia elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne, które powstają po konsultacjach z mieszkańcami lokalnych społeczności i organizacjami pozarządowymi w regionie. Wszystkie szczegółowe dane na temat społecznego zaangażowania spółki można znaleźć w corocznych raportach. Ostatni opublikowany raport dostępny jest na stronie raportcsr2018.kghm.com.

Michał Woźniakowski

Podziel się:

Nastepne

Częstochowa postawiła na gospodarkę

pon. paź 21 , 2019
Częstochowa skutecznie przyciąga inwestorów i umacnia swoją  gospodarczą markę na mapie kraju. To efekt nie tylko zmiany priorytetów rozwoju miasta i terenów specjalnych stref ekonomicznych, ale także spójnych programów służących np. lepszej komunikacji i pracy w mieście.  Z wyzwaniach, jakie stoją przed władzami miasta z Prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem rozmawia Joanna Gulewicz   Częstochowa to jedno z najszybciej rozwijających się gospodarczo miast w Polsce. Co na to wpływa? Tych czynników […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie