Klucze do gospodarczego sukcesu

Rozmowa z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic

Co wyróżnia Katowice na tle innych miast?

Niewątpliwie szczególnym pomysłem stał się realizowany z powodzeniem od kilku lat projekt KATOobywatel, mający na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obrębie lokalnych, dzielnicowych społeczności, poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości inicjowania i angażowania się w różnorodne przedsięwzięcia, które dają im poczucie realnego wpływu na kształtowanie ich bezpośredniego otoczenia. Co istotne, wspomniany projekt zwyciężył w konkursie Transformative Action Award 2020 – to europejska nagroda za działanie wspierające zrównoważony rozwój, współorganizowana przez ICLEI – Samorządy lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Kraj Basków i miasto Aalborg (Dania) oraz wspierana przez Europejski Komitet Regionów i Europejski Bank Inwestycyjny. 

Wyróżniającym nas przykładem inwestycji miejskich są także działania pro-eko, ukierunkowane na poprawę jakości powietrza w mieście. W rankingu „Europolis” Fundacji Schumanna wśród ocenianych polskich miast Katowice uplasowały się na szczytowym miejscu, co jest efektem konsekwentnie prowadzonego programu dofinansowania do niskoemisyjnych źródeł ciepła. W latach 2011–2020 wymieniono 6 035 źródeł ciepła przy dofinansowaniu w wysokości prawie 47 mln zł oraz zamontowano 1 144 instalacje wykorzystujące OZE przy dofinansowaniu wynoszącym ponad 6 mln zł. 

Co wpływa na atrakcyjność miasta wśród inwestorów?

Lista atrybutów wpływających na rosnącą atrakcyjność Katowic wśród inwestorów jest coraz bogatsza. Wśród najbardziej istotnych możemy wymienić cztery, które śmiało da się określić jako klucze do gospodarczego sukcesu Katowic. Pierwszym z nich jest dobra sytuacja finansowa miasta, potwierdzona przez Agencję Fitch Ratings na poziomie „A-”, co oznacza „perspektywa stabilna” i daje inwestorom poczucie bezpieczeństwa w zakresie aktualnie przez nich realizowanych i planowanych inwestycji. Drugim są zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, przekraczające już obecnie 590 tys. m kw. i nadal rozwijane, których różnorodność, położenie, dostępność i jakość są w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów. Trzecim – zasoby kadrowe. Katowice mogą się poszczycić bardzo bogatym zasobem wysokokwalifikowanych specjalistów, który corocznie powiększa licząca blisko 23 tys. osób rzesza absolwentów górnośląskich uczelni, których profil kształcenia odpowiada potrzebom firm świadczących usługi informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, bankowe, prawno-podatkowe, księgowe oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Czwarty – to jakość życia. Według opublikowanego w maju 2021 roku przez „Newsweek” rankingu obejmującego 89 miast w Polsce, Katowice uplasowały się na 6. miejscu wśród miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców pod względem oceny jakości życia. Wśród siedmiu kryteriów wzięto pod uwagę takie czynniki jak m.in.: rynek pracy, zarobki, bezpieczeństwo, poziom opieki zdrowotnej, jakość powietrza.

A jaka przyszłość czeka Katowice? Jak miasto będzie się rozwijać?

Jednym ze szczególnych atutów miasta są naturalne zasoby przyrodnicze, ponieważ tereny zielone stanowią w Katowicach blisko 50 proc. naszej całkowitej powierzchni. Dlatego też odpowiednia ich pielęgnacja i rewitalizacja umożliwiająca mieszkańcom korzystanie z tych zasobów na cele rekreacyjne jest dla nas jednym z priorytetów. Do największych przedsięwzięć zaplanowanych na najbliższe lata, z budżetem rzędu 50 mln zł, należy rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów znajdującej się na terenie dzielnic Szopienice i Burowiec. Dolina tworzy zajmujący 157 hektarów kompleks przyrodniczo-krajobrazowy «Szopienice-Borki».

Wśród najciekawszych planowanych inwestycji koniecznie trzeba też wymienić projekt Dzielnica nowych technologii – Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny. Ma to być wyjątkowe miejsce na mapie Katowic, skupiające przedsiębiorców z branży gamingowej oraz e-sport’u, a także sektora kreatywnego oraz pokrewnych firm technologicznych.

Dzielnica nowych technologii obejmie tereny usytuowane wokół dwóch historycznych szybów wydobywczych kopalni „Wieczorek” – szybów Pułaski oraz Poniatowski, powstałych w latach 1903–1910. Ze względu na wielkość przedsięwzięcia, zarówno pod względem powierzchni terenu, na którym będzie zlokalizowana Dzielnica nowych technologii, jak i wartości nakładów, stopnia złożoności oraz horyzontu czasowego, utworzenie Dzielnicy uznano za megaprojekt. W ramach przedsięwzięcia planowane jest nadanie nowych funkcji istniejącym obiektom pokopalnianym, w tym budynkom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, a także budowa nowej, nowoczesnej kubatury. 

W mieście trwają również przygotowania do 11 edycji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w czerwcu 2022 roku. Katowice, jako gospodarz WUF11, po raz kolejny będą angażować się w dyskusję o problemach współczesnych miast. Analiza działań miasta na wielu płaszczyznach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych, dokonana przez nas pod kątem siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju, pozwala nam lepiej przygotować się do wydarzenia. To największa na świecie konferencja poświęcona polityce miejskiej oraz pierwsze tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. To wielki zaszczyt dla Polski i dla naszego miasta. Katowice były gospodarzem COP24 – Konferencji Klimatycznej ONZ w 2018 roku, a w grudniu tego roku organizujemy też Forum Zarządzania Internetem (IGF). Goszczenie Światowego Forum Miejskiego podkreśla znaczenie Katowic jako miejsca, w którym zachodzą istotne przemiany oraz gospodarza ważnych wydarzeń.

rozmawiała Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Grodzisk Mazowiecki to dobry dom

wt. wrz 21 , 2021
Imponująca lista inwestycji w Grodzisku Mazowieckim daje jasny obraz: miasto i gmina rozwijają się dynamicznie. I, co ważne, znajduje to uznanie w oczach mieszkańców – obecnych i przyszłych Nowy, wspólny, dobry dom zyskali teraz także wszyscy mieszkańcy. Po raz pierwszy w swojej blisko 500-letniej historii Grodzisk Mazowiecki doczekał się bowiem ratusza. Trzykondygnacyjny obiekt o powierzchni 2,5 tys. m kw. imponuje stylistyką i nowoczesnym podejściem do obsługi mieszkańców. Cechami wyróżniającymi konstrukcję budynku jest charakterystyczny półkolisty kształt oraz to, iż jest przeszklony, i to […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie