Lublin dyktuje trendy

Kształcenie w dobie pandemii dla wielu uczelni okazało się problematyczne, jednak Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od lat stanowi niedościgniony wzór zarówno pod kątem podejmowania nowych wyzwań, jak też samej organizacji systemu kształcenia. O największych wyzwaniach minionego roku z Teresą Bogacką, kanclerz WSEI, rozmawia Joanna Gulewicz

Nie po raz pierwszy zostali państwo nominowani ze względu na innowacyjne podejście do jakości kształcenia. Co pani zdaniem sprawia, że uczelnia wyróżnia się na tle innych jednostek akademickich?

Na studia u nas w ciągu ostatnich lat – mimo niżu demograficznego i epidemii – decyduje się coraz więcej osób. Myślę, że to najlepsze potwierdzenie skuteczności naszego innowacyjnego podejścia do kształcenia. Kandydaci i studenci WSEI oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobywają w trakcie studiów umiejętności dostosowywania się do zmian, elastyczności, bycia przedsiębiorczym i odważnym w działaniu. Pod tymi pojęciami kryje się dobrze wykształcony absolwent, który wie, że żyje w świecie ciągłych transformacji i że rynek pracy, w którym kiedyś zdobycie dowolnego zawodu gwarantowało wykonywanie go do końca życia, od dawna w takiej formie nie istnieje. Wraz z narastającym postępem technologicznym i rozwojem przemysłowym, również i kierunki studiów muszą być aktualizowane i dostosowywane do zapotrzebowania na specjalistów z uwzględnieniem ich sprawnego przebranżowienia i nabycia nowych kompetencji. Myślę, że to nas wyróżnia i że dostrzegają to nasi studenci.

Jak pandemia zmieniła podejście do kształcenia? Jakie nowości należało wprowadzić w sposobie organizacji zajęć i co było największym wyzwaniem?

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już przed pandemią używała systemów pozwalających prowadzić zdalną naukę. Nieoczekiwana sytuacja związana z epidemią sprawiła, że wypróbowane rozwiązania musiały zostać zastąpione systemem nauki zdalnej w pełnym wymiarze godzin. Uczelnia od samego początku sprostała tym wymaganiom. Bardzo szybko wdrożyliśmy zdalne nauczanie i zapewniliśmy infrastrukturę technologiczną, umożliwiającą prowadzenie kształcenia na odległość. Wszystkie zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym, zapewniającym bezpośredni kontakt studenta z wykładowcą. Uczelnia zapewniła również wsparcie w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających zdalne uczenie. Kompleksowe rozwiązania usprawniające zdalną edukację posiadają takie funkcje jak: praca z tablicą, udostępnianie pulpitu, dokumentów czy multimediów, tworzenie ankiet, przesyłanie plików. Dzięki wykorzystywanym narzędziom i programom możliwe jest utworzenie wirtualnej sali wykładowej. Wykładowca może w prosty sposób zarządzać zajęciami, może moderować rozmowy. Brak bezpośredniego kontaktu i budowania relacji był i wciąż jest wyzwaniem, ale zdaliśmy ten egzamin na bardzo wysokim poziomie.

Jakie nowości zostały wprowadzone w minionym roku akademickim i czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach?

Główne nowości to studia realizowane w systemie dualnym, czyli częściowo na uczelni, a częściowo u pracodawców. Uruchomiliśmy też dwa kierunki prowadzone w całości w języku angielskim: zarządzanie II stopnia oraz informatyka II stopnia. Każdego roku w naszej ofercie pojawiają się nowe specjalności i kierunki studiów. W roku akademickim 2021/2022 pojawiło się 15 nowych specjalności, które powstały w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Są to m.in. cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe, inżynieria oprogramowania i technologie mobilne, logistyka w e-commerce, rynek pracy i polityki społecznej, analiza danych, Big Data i Data Science w finansach, technologie cyfrowe w biznesie, e-administracja oraz profilaktyka społeczna i resocjalizacji. Pracodawcy poszukują dobrze wyedukowanych specjalistów, posiadających praktyczne umiejętności. Nowością – trochę wymuszoną przez pandemię – było też w minionym roku akademickim wprowadzenie kształcenia zdalnego i hybrydowego na wszystkich kierunkach. Wszyscy musieliśmy przejść przyspieszoną transformację na taką formę komunikacji.

Uczelnia prężnie współpracuje ze środowiskiem biznesowym. Są też państwo organizatorem pierwszej edycji Lubelskiego Forum Gospodarczego, które jest ukoronowaniem 20 lat pracy władz uczelni na rzecz współpracy z biznesem i aktywizacji gospodarczej regionu – dlaczego tego rodzaju współpraca jest tak ważna? Do jakich konkluzji doszliście państwo podczas tegorocznej edycji wydarzenia i kiedy możemy spodziewać się kontynuacji?

W tym roku odbyła się pierwsza edycja Forum. Za rok będziemy organizować kolejną – o jeszcze szerszym i maksymalnie praktycznym zakresie tematycznym. Chcemy, aby było to cykliczne wydarzenie naukowo-praktyczne o warunkach i szansach rozwojowych makroregionu lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przedsiębiorczości i innowacyjności. Jako uczelnia innowacyjna i przedsiębiorcza dostrzegamy szanse rozwoju makroregionu w stymulowaniu procesów przedsiębiorczości i innowacyjności w zakresie komercjalizacji badań naukowych, rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (spin off, spin out), firm rodzinnych, innowacyjnych usług, przemysłu rolno-spożywczego i „zielonego przemysłu”. Misją LFG jest wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnianiem naszego województwa, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych. Tylko innowacyjny przemysł i usługi wygenerują wyższy poziom płac w Lublinie, dzięki czemy łatwiej będzie zatrzymać w nim młodych ludzi.

Podziel się:

Nastepne

Arkop – solidnie i nowocześnie

pon. maj 31 , 2021
Wrocławska firma budowlana Arkop od ponad trzydziestu lat zmienia nasze otoczenie na lepsze. Buduje wykorzystując najnowsze technologie, a swoich partnerów biznesowych traktuje bardzo poważnie. To solidna firma rodzinna, na której czele stoi Krzysztof Pianowski, założyciel i główny udziałowiec Ponad trzydzieści lat temu młody inżynier-wizjoner porzuca państwową posadę i postanawia stworzyć spółkę budowlaną. Zaczyna z piątką ludzi i niewielkim kapitałem. Pierwszy poważny kontrakt otrzymuje od osób, z którymi kiedyś prowadził rozmowy, a które zapamiętały go jako zdolnego, kreatywnego […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie