Megmar to moja siła

O misji Megmaru, tegorocznego laureata Siły Nowoczesnych Technologii, lidera na rynku preparatów chemicznych dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu, z prezesem firmy Magdaleną Drac-Tatoń rozmawia Danuta Klimek

Siłą Megmaru są nowoczesne technologie chemiczne zapewniające harmonijny rozwój łączący ekonomię z dbałością o środowisko. Jakie korzyści przynosi ich wykorzystywanie? 

Polski przemysł, w szczególności energetyka, potrzebuje oszczędności, a zarazem przyjaznego i profesjonalnego podejścia do ochrony środowiska. Wychodzimy tym potrzebom naprzeciw.   Specjalizujemy się w technologiach odsiarczania spalin. Polegają one na opracowaniu dedykowanej do potrzeb danej instalacji, mieszaniny biologiczno-chemicznej oraz podawaniu jej bezpośrednio do zawiesiny wapienno-gipsowej, bez konieczności przebudowy instalacji. Opracowaliśmy m.in. preparat, który pozwala na minimalizowanie emisji SO2 oraz całkowitą eliminację wytrącania się wewnątrz absorbera trudnych do usunięcia osadów twardych. Prowadzimy także testy technologii mającej na celu zmniejszenie emisji NOx tak by w jak największym stopniu wykorzystać już zabudowane instalacje oraz zmniejszyć koszty modernizacji obiektów.

Czy te produkty są wystarczająco dobrze i powszechnie wykorzystywane? O negatywnych zjawiskach klimatycznych w powiązaniu z polską energetyką węglową mówi się coraz więcej.

Działania na rzecz klimatu muszą mieć wymiar globalny. Mogłabym, uzasadniając ten pogląd, powoływać się na zobowiązanie ludzkości do dbania o planetę – będę jednak pragmatyczna i odwołam się do praktycznych aspektów: spaliny, które raz znalazły się w atmosferze, nie znają granic. Nikt nie postawi fizycznych barier na tyle efektywnych, aby ochronić swój kraj przed zanieczyszczeniami produkowanymi po drugiej stronie kuli ziemskiej. Albo będziemy działać razem, albo żaden z projektów minimalizacji śladu węglowego nie stanie się sukcesem. Bez zaangażowania wielkich światowych graczy, których przemysł wywiera ogromny wpływ na poziom zanieczyszczeń na świecie, czyli Chin i USA, nasze wysiłki będą miały bardzo ograniczone efekty. Jednak i po naszej stronie leży odpowiedzialność. Bez perspektywicznego spojrzenia na to, co się stanie, kiedy ograniczanie emisyjności węgla już nie wystarczy – działamy krótkowzrocznie.

Jaka jest zatem recepta na „uzdrowienie” klimatu i poprawę jakości powietrza?

Konieczne jest rozpoznawanie nowych rozwiązań – będziemy kiedyś musieli wybrać: OZE, atom, a może jakieś inne rozwiązanie? Dobrze byłoby, gdybyśmy na ten wybór byli przygotowani, zamiast dokonywać go stojąc pod przysłowiową ścianą. Wymaga to strategicznego planowania i konsekwencji w działaniach. Musimy planować moment, w którym zrezygnujemy z energii z węgla, dopóki jeszcze mamy czas, choćby ze względu na to, że nie jesteśmy jedynym członkiem społeczności międzynarodowej, który tej daty jeszcze nie wskazał.

Siłą kierowanej przez panią firmy jest także nadzwyczajna dbałość o klientów. W czym się ona przejawia?

Nieustannie modyfikujemy naszą ofertę dla potrzeb klientów w zależności od warunków. Jeśli dotychczasowe rozwiązania nie spełniają całkowicie oczekiwań, to tworzymy nowe i pracujemy aż do osiągnięcia pełnego sukcesu. Megmar to firma, która funkcjonuje w formule organizacyjnej dostosowanej do realizacji strategicznych celów, jakie sobie stawiamy. Ograniczamy biurokrację, stawiając na małą, prężną strukturę, odpowiadającą na wyzwania stawiane przez rynek i klientów. Know-how firmy pozostaje moją własnością, jednak wykorzystywane jest w realizacji zadań poszczególnych, wyspecjalizowanych spółek – dzięki temu usługi dla naszych klientów realizowane są przez podmioty, które realnie są w stanie traktować każdą biznesową relację priorytetowo, skupiając się na konkretnych potrzebach i wyzwaniach. Zasada indywidualnego traktowania dotyczy nie tylko kreowania i utrzymywania relacji biznesowych, ale i tworzenia preparatów chemicznych dla klientów. Jesteśmy w stanie opracowywać nowe rozwiązania dla każdego sektora przemysłowego. Naszymi atutami są wiedza, doświadczenie, świetny i sprawdzony zespół – oraz fakt, że chemia jest dla nas nie tylko produktem, ale i prawdziwą pasją.

 

Siła to przede wszystkim zobowiązanie do działania oraz odpowiedzialność za jutro. Ta nagroda pokazuje nam, że cel i wizja, którą obraliśmy jest słuszna, Dziękując w imieniu swoim i pracowników za docenienie naszych wysiłków i ciekawych rozwiązań technologicznych dziękuję również mojemu zespołowi. Nie będziemy spoczywać na laurach, ale dalej czynić wszystko, abyśmy my i nasze dzieci mieli powietrze dobrej jakości i czyste środowisko mówiła Magdalena Drac-Tatoń, prezes Megmar Sp. z o.o. odbierając statuetkę Siły Nowoczesnych Technologii 2018

Podziel się:

Nastepne

Bycie Symbolem to zobowiązanie

czw. gru 20 , 2018
Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu odpowiedzialności społecznej. Została doceniona i wyróżniona w programie Symbol 2018. To tytuł, który zobowiązuje do jeszcze większego wysiłku i staranności w realizacji przyjętej strategii CSR  Raben to firma rodzinna, w której DNA opartym na wartościach w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Spółka, jeszcze przed opublikowaniem pierwszych wytycznych GRI (Global Reporting Initiative), angażowała się w działania charytatywne, przede wszystkim […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie