Miasto Żory inwestuje w przyszłość

Leżące na Śląsku Żory, posiadające wiele tradycji i bogatą historię, przechodzą mocną transformację, by zaspokoić oczekiwania i potrzeby mieszkańców. O zaletach, inwestycjach oraz łączeniu historii z funkcjonalnością opowiada Waldemar Socha, prezydent miasta.

Miasto Żory inwestuje w przyszłość – Monitor Rynkowy

Co miasto osiągnęło dzięki skutecznemu zarządzaniu?

Od ponad dwóch dekad Żory konsekwentnie kroczą wyznaczoną ścieżką rozwoju, by stać się nowoczesnym, przyjaznym miastem, otwartym na potrzeby kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi, którzy tu znajdują miejsce do rozwoju. Dziś Żory są doskonałym miejscem do prowadzenia biznesu i do zamieszkania.

Droga do tego nie była łatwa. Pod koniec lat 90. startowaliśmy z pozycji jednego z najbiedniejszych miast, o najwyższej stopie bezrobocia na Śląsku. Dziś jesteśmy postrzegani jako regionalny lider i nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom. Pozyskaliśmy setki milionów złotych ze środków zewnętrznych i przeprowadziliśmy ogromne inwestycje we wszystkich sferach funkcjonowania miasta, pamiętając o wszystkich grupach społecznych. Wprowadziliśmy innowacyjne projekty, takie jak Bezpłatna Komunikacja Miejska czy innowacyjny program rozwoju mieszkalnictwa czynszowego „Z przyszłością w Żorach”. Pozyskaliśmy też wielu znaczących inwestorów, dzięki czemu wzrosły nasze możliwości rozwojowe.

Rokrocznie w mieście odnotować można coraz większą liczbę mieszkańców. Co może mieć na to kluczowy wpływ?

Żory są obecnie jedynym miastem na prawach powiatu w województwie, w którym przybywa mieszkańców – to dla nas ogromny powód do dumy! Nasz sukces wynika z tego, że mieszkanie w Żorach po prostu się opłaca. 

Nasi najmłodsi mieszkańcy uczą się w nowoczesnych żłobkach, przedszkolach i szkołach, których standard z roku na rok poprawiamy. Mogą do tych placówek dojechać za darmo autobusami Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Wspieramy rodziny wielodzietne, które mogą skorzystać z programu zniżek w ramach „Karty Dużej Rodziny”. Rodzice mogą też liczyć na pomoc w postaci programów bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom i HPV oraz programów profilaktyki związanej z próchnicą i otyłością wśród najmłodszych. Osoby starsze otrzymują natomiast zniżki z „Kartą Seniora”, mogą też aktywnie spędzić czas w Dziennym Domu „Senior+”. Tym, co pozytywnie wyróżnia Żory na tle innych miast, jest też kompleksowy system opieki dla osób z niepełnosprawnościami.

Do największych atutów Żor należy bardzo dobry układ komunikacyjny. Z naszego miasta można szybko dotrzeć do najważniejszych miast województwa śląskiego, a także do beskidzkich ośrodków rekreacyjnych oraz do Republiki Czeskiej.

Znaczący wpływ na wzrost liczby mieszkańców Żor ma także z pewnością duża liczba atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w naszym mieście oraz wspomniany wcześniej program „Z przyszłością w Żorach”.

Miasto Żory inwestuje w przyszłość – Monitor Rynkowy

“Dziś jesteśmy postrzegani jako regionalny lider i nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom. Pozyskaliśmy setki milionów złotych ze środków zewnętrznych i przeprowadziliśmy ogromne inwestycje we wszystkich sferach funkcjonowania miasta, pamiętając o wszystkich grupach społecznych.”

Czym wyróżnia się ten program? 

Dla osób, które nie chcą budować domu ani zaciągać kredytu na zakup mieszkania, stworzyliśmy ciekawą alternatywę – unikatowy w skali kraju program „Z przyszłością w Żorach”. W jego ramach powstały nowoczesne budynki wielorodzinne z około 400 mieszkaniami na wynajem, a na zaawansowanym etapie jest budowa ponad 300 kolejnych. Warto podkreślić, że ta inwestycja, realizowana przez miejską spółkę – Zakłady Techniki Komunalnej – nie jest nastawiona na zysk, lecz stworzenie dobrych warunków do zamieszkania w Żorach, zarówno dla obecnych, jak i nowych mieszkańców. Dzięki temu ceny wynajmu mieszkań są niższe niż rynkowe, co jest ważne choćby dla rodzin z dziećmi. Dodatkowo po upływie okresu finansowania najemca będzie miał prawo wykupu mieszkania po preferencyjnej cenie. Planujemy dalsze rozwijanie projektu i budowę kolejnych budynków z mieszkaniami na wynajem na miejskim terenie na około tysiąc mieszkań. Właśnie przystępujemy do zlecenia projektów budowlanych. 

Żory obchodzą w tym roku 750-lecie nadania praw miejskich. Jak ten jubileusz wpływa na lokalną społeczność?

750. rocznica założenia Żor to czas wyjątkowy. Czas wspomnień i sięgania w przeszłość, ale też radości i optymistycznego spoglądania na przyszłość miasta. W tym roku rozpoczęliśmy wiele działań inwestycyjnych. W miejskim budżecie zabezpieczyliśmy rekordową kwotę – aż 125 mln zł – na wydatki majątkowe. To właśnie one pokazują, jak bardzo gmina się rozwija, w jakim stopniu zaspokajamy oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

750-lecie miasta jest idealną okazją, by podkreślić rangę naszej pięknej starówki. Dlatego też przystąpiliśmy do kompleksowej rewitalizacji starego miasta, która odmieni jego oblicze. Dzięki inwestycjom, finansowanym z pożyczki rewitalizacyjnej, już niebawem wypięknieją Park Staromiejski, Rynek i ulica Klimka, a nową atrakcję zyska Park Cegielnia – „zielone płuca” Żor. Budujemy tam tężnię solankową wraz z reprezentacyjnym placem, który będzie miejscem integrującym mieszkańców, ze specjalnymi strefami dla dzieci.

Jednym z kluczowych działań inwestycyjnych jest przebudowa ulicy Klimka wraz z rewitalizacją znajdującego się przy niej założenia pocmentarnego. Dzięki inwestycji przestrzeń ta stanie się znacznie bardziej atrakcyjna i prawdziwie dostępna dla mieszkańców.

Trwają też prace związane z renowacją Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach. Po renowacji pałac ma szansę stać się jednym z ważnych ośrodków na artystycznej mapie Polski, a wraz z otaczającym go parkiem – także miejscem spacerów i wypoczynku dla naszych mieszkańców.

Staramy się również o pozyskanie środków, by przywrócić należne miejsce na mapie Żor obiektom, które zapisały ważne karty w historii miasta, a obecnie są zaniedbane i nie użytkowane – tzw. „garnizonowi” oraz spichlerzowi.

Chcemy też upamiętnić jubileusz 750-lecia Żor na elewacji zabytkowej kamienicy: powstał tu specjalny mural, zaprojektowany i wykonany przez uznanego artystę specjalizującego się w tej dziedzinie. Przez cały rok odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne związane z tą wyjątkową rocznicą. Wielki finał obchodów planujemy w listopadzie. Przed nami wydarzenia związane z umieszczeniem „kapsuły czasu” na ulicy Klimka oraz uroczyste wykonanie utworu symfonicznego, napisanego specjalnie dla Żor.

W ostatnim czasie realizowanych było wiele inwestycji unowocześniających infrastrukturę miasta. Co było najważniejsze z perspektywy utrzymania tradycji oraz funkcjonalności?

Żory w ostatnich latach bardzo się zmieniły i rozwinęły. Dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej wybudowaliśmy funkcjonalne Centrum Przesiadkowe i zrewitalizowaliśmy obiekt zabytkowego dworca kolejowego, a w budynku dawnego młyna – obiekcie z bogatą historią, położonym w ścisłym centrum miasta – powstała nowa siedziba miejskiej biblioteki, zachwycająca nowoczesnymi rozwiązaniami i będąca centrum kulturalno-edukacyjnym. Nadaliśmy jej imię Ottona Sterna, pochodzącego z Żor noblisty, które idealnie pasuje do charakteru tego miejsca. 

Renowację przeszedł też fragment średniowiecznych miejskich murów obronnych. Zależało nam na wyeksponowaniu w ten sposób bogatej historii Żor. Przy murach powstał urokliwy amfiteatr, który pozwala na organizację wydarzeń kulturalnych w wyjątkowym otoczeniu.

Na terenie Żor na naszych oczach powstaje nowoczesny akcelerator biznesowy. Jak uruchomienie tego kompleksu wpłynie na rozwój miasta oraz najbliższe otoczenie biznesowe?

KSEENON to innowacyjny projekt, w którym pokładam duże nadzieje i wierzę, że znacząco wpłynie na rozwój Żor w kolejnych latach. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie kompleks czterech hal modułowych, które przeznaczone będą do kilkuletniego wynajmu na prowadzenie działalności w oparciu o nowoczesną infrastrukturę. Przedsiębiorstwa będą tam mogły działać w biznesowym otoczeniu, nawiązując ze sobą współpracę, co da efekt synergii. 

Projekt przewiduje także utworzenie Centrum Kompetencji, złożonego z części służącej realizacji warsztatów wirtualnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak VR czy programy symulacyjne oraz Centrum Coworkingu. Będzie to kreatywna przestrzeń dla nowych przedsięwzięć, między innymi o charakterze start-upowym. Centrum Kompetencji pozwoli też na realizację innowacyjnych projektów nastawionych na praktyczną naukę nowoczesnych zawodów, dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców. Będą one realizowane w porozumieniu z placówkami szkolnymi prowadzącymi kształcenie zawodowe, a także szkołami wyższymi.

KSSENON będzie miejscem, które połączy środowisko nowych, rozwijających się przedsięwzięć przemysłowych i szeroko rozumiane nieprzemysłowe otoczenie, związane z już istniejącym i funkcjonującym w Żorach biznesem. Takie połączenie z pewnością otworzy przed miastem nowe perspektywy rozwoju na kolejne lata.

Rozmawiał: Adrian Morel

Podziel się:

Nastepne

Polski rynek IT atrakcyjny dla zagranicznych firm. Duński inwestor planuje tu dynamiczny wzrost zatrudnienia

pon. paź 10 , 2022
– Polski rynek jest atrakcyjny dla inwestorów, bo Polacy imponują pracowitością, są nastawieni na cel i lubią pracować nad rozwiązaniami, które przynoszą kluczowe zmiany w działalności przedsiębiorstw i społeczeństw, a jednocześnie są bardzo lojalni – mówi André Rogaczewski, prezes zarządu Netcompany. Działający w Polsce od 17 lat skandynawski lider branży IT planuje intensywny rozwój na tutejszym rynku i chce do tego wykorzystać potencjał kadrowy. Firma właśnie przeprowadziła się do nowego biurowca, zwiększyła zatrudnienie do 540 pracowników i zapowiada w kolejnych latach […]
Polski rynek IT atrakcyjny dla zagranicznych firm. Duński inwestor planuje tu dynamiczny wzrost zatrudnienia – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie