Mocny finisz i plany „Energetyka”

SMLW „Energetyk” we Wrocławiuto spółdzielnia, w której chce się mieszkać. Liczne inicjatywy zarządu sprawiają, że wartość mieszkań wzrasta, a mieszkańcom żyje się coraz bardziej komfortowo i ekonomicznie

Termomodernizacje na finiszu

Spółdzielnia kończy kompleksową termomodernizację kilkunastokondygnacyjnych bloków przy ul. Dokerskiej, Lotniczej i Papierniczej. Korzysta przy tym z dotacji unijnych na łączną kwotę ok. 12 mln zł, potwierdzając sprawność zarządu w zakresie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych.

– Najwięcej starań wymaga budynek przy ul. Dokerskiej 3–7, nader trudny pod względem konstrukcyjnym – mówi Maria Nowak, prezes SMLW „Energetyk” we Wrocławiu. – Podczas powodzi został dwukrotnie zalany i, jakby było mało, nieszczęśliwie w 2006 r. wybuchł w nim pożar, trawiąc strop garażu podziemnego. Wielki taras wciąż się rozszczelnia. Obecnie rozpoczęła się jego naprawa. 

Maria Nowak przyznaje, że wiosna tego roku była dla „Energetyka” niełatwym okresem z powodu przekształceń organizacyjnych w Ministerstwach Aktywów Państwowych oraz Klimatu i Środowiska. Opóźnione były przekazy kolejnych transzy dotacji unijnych. – Odkąd rozpoczęłam pracę, czyli od 2004 r., z roku na rok spółdzielnia jest w coraz to lepszej kondycji finansowej. Zakończenie robót budowlanych związanych z dotacjami unijnymi przewidywane jest na kwiecień 2021 r. Wyprzedza pierwotny harmonogram o niemal trzy lata, a zakończenie rozliczenia z NFOŚiGW przewidujemy na koniec 2021 r.

Kontrole prowadzone przez NFOŚiGW w spółdzielni nie wykazały żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu inwestycji. Wszystkie koszty są na bieżąco rozliczane. – To olbrzymi sukces całego naszego zespołu – podkreśla Maria Nowak. – Dopilnowanie formalności proceduralnych, instrukcji, protokołów odbiorów, prawidłowość metodologii przeprowadzania przetargów… Nasze działania są na bieżąco dokumentowane i weryfikowane, czy spełniają wymogi unijne.

Wielkim sukcesem zarządu „Energetyka” i potwierdzeniem skutecznego zarządzania spółdzielnią jest wprowadzenie do procedur regulaminów przetargowych unijnych elementów negocjacji. Dzięki niemu spółdzielnia zaoszczędziła znaczne kwoty. 

Plany

Zakończenie kompleksowej modernizacji zasobów „Energetyka” otwiera drogę do realizacji kolejnych planów ekonomicznego zarządzania, a dla mieszkańców –  polepszania warunków zamieszkiwania. Zamierzeniem zarządu jest budowa studni głębinowych z wodą do celów bytowych, przydatną zwłaszcza w przypadku braku czy ograniczenia jej dostaw, jak i do pielęgnacji roślinności, zasilania fontann czy kurtyn wodnych podczas upałów. – Mam nadzieję, że do końca roku wszystkie nieruchomości będą miały dostęp do swoich studni – zapowiada Maria Nowak. Procedura wymaga odpowiednich badań przed bezpośrednim przeznaczeniem takiej wody do picia, ale do pozostałych celów można ją swobodnie wykorzystywać bez ograniczeń.

Przyszłościowym celem zarządu „Energetyka” jest też zminimalizowanie negatywnego wpływu wzrastającej ilości odpadów na bezpośrednie otoczenie klatek schodowych. – Moim marzeniem jest zbudowanie szczelnych zbiorników podziemnych w formie betonowych komór ze stalowymi wkładami, nieznacznie tylko wystających nad powierzchnię – podkreśla Maria Nowak. – Takie rozwiązania techniczne już istnieją, a firmy przygotowane są do ich obsługi. Poprawiłoby to znacząco estetykę i przyczyniłoby się do ogólnej higienizacji życia.

„Sprawiedliwość jest ostoją…” – finisz sprawy historycznej siedziby

Ku zakończeniu zmierza trwająca od kilkunastu lat sprawa objęcia wyłącznym posiadaniem historycznej siedziby spółdzielni w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 159 we Wrocławiu. 

W 2018 r. sąd apelacyjny przyznał ten budynek spółdzielni, jednak współwłaściciel w sporze złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który być może rozpatrzy sprawę jeszcze w październiku br. – Oczekujemy na rozstrzygnięcie z niecierpliwością, gdyż mogłoby to uposażyć spółdzielnię finansowo na długi czas. Wierzę, że sprawiedliwość jest ostoją Rzeczypospolitej i Sąd Najwyższy potwierdzi ostatecznie nasze prawa – podkreśla Maria Nowak – na szali leży dobro kilkunastu tysięcy mieszkańców naszej spółdzielni.

Działalność „Energetyka” dowodzi bezspornie, że zarząd spółdzielni potrafi doskonale zarządzać majątkiem, który jest w jej władaniu, łączyć historycznie ugruntowane zalety spółdzielczości z komfortem nowoczesnego mieszkania i nie waha się przed konsekwentną walką o interesy członków spółdzielni.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Ostrowiecki Browar nagrodzony

pon. paź 19 , 2020
23 września na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody w finale konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Najważniejszą statuetkę otrzymał Ostrowiecki Browar Kultury Ostrowiecki Browar Kultury to obiekt, na który mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gmin ościennych czekali od lat. Budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta i jest jedną z pereł architektonicznych, będących świadectwem przemysłowego dziedzictwa Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt doskonale prezentuje ducha historii tego miejsca, czyli dawnego browaru […]
Ostrowiecki Browar nagrodzony – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie