Strategia oparta na doświadczeniu

Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową wyróżnia stosowany w niej system zarządzania oparty o 61-letnie doświadczenia i przemyślaną strategię eksploatacji zasobów, jak i demokrację spółdzielczą

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaliczana jest do największych w Polsce. Rozpoczęła działalność w latach 50. XX wieku. Założona przez 19-osobową grupę pracowników katowickiego „Inwestprojektu”, na trwałe wpisała się w mapę współczesnych Katowic. W trakcie swej ponad 60-letniej działalności rozwinęła się z małego zrzeszenia zarządzającego kilkoma budynkami w jedną z największych w kraju wieloosiedlowych spółdzielni, z której dorobku, inicjatyw i doświadczenia korzystały i korzystają inne spółdzielnie oraz aglomeracje. 

Według własnej autorskiej koncepcji, spółdzielnia jest zorganizowana na wzór konfederacji autonomicznych jednostek organizacyjnych – osiedli, stwarzającej członkom zamieszkującym w nich większą możliwość wpływu na wszelkie ważne dla nich decyzje. Gospodarka w osiedlach prowadzona jest na zasadach wewnętrznie wyodrębnionego rozrachunku, a wybrane spośród mieszkańców samorządowe Rady Osiedli są wyposażone w znaczne kompetencje decyzyjne, wśród których należy podkreślić określanie potrzeb remontowych, wybór wykonawców robót, uczestniczenie w odbiorach powykonawczych prac, ustalanie wysokości stawek opłat za lokale, wybór najemców lokali użytkowych i inne. 

Dorobek spółdzielni w okresie 61 lat istnienia to ponad 300 budynków wielorodzinnych, w tym rozpoznawalne, jak położona w centrum miasta „Superjednostka” – jeden z największych budynków w kraju, czy 24-kondygnacyjne „Gwiazdy” (4 spośród 7). Ocieplone budynki spółdzielni wyróżniają się na tle innych miejskich zasobów estetycznym wyglądem, bardzo dobrym stanem technicznym, a dodatkowo wiele z nich zastosowanymi nowoczesnymi technologiami. 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa konsekwentnie prowadzi działalność remontową. Opracowany przez KSM program potrzeb i sformułowana na jego podstawie wieloletnia strategia ekonomiczna bazuje na holenderskich wzorach i na wypracowanych wspólnie z Radą Nadzorczą i Radami Osiedlowymi zasadach regulaminowych, przewidujących m.in. tzw. układ kroczący programu-strategii. Jest to 10-letnia perspektywa realizacji zadań remontów i modernizacji całej posiadanej substancji mieszkaniowej, dla której stan na koniec roku poprzedniego jest bazą wyjściową dla następnych 10 lat. Realizacja tak corocznie formułowanych celów skutkuje ogólną poprawą stanu technicznego i oszczędnością energii w zakresie uczestniczących w programie zasobów spółdzielni, a tym samym odczuwalnym polepszeniem warunków zamieszkiwania w budynkach spółdzielczych, obniżeniem tempa wzrostu kosztów ich utrzymania, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na kosztowne media (ciepło, woda, energia elektryczna). 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od lat jest nowoczesną, przyjazną ludziom spółdzielnią stosującą nowoczesne technologie i rozwiązania, profesjonalnie zarządzaną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, oferującą swym członkom również bogatą, różnorodną w formach działalność społeczno-kulturalną i oświatową. Działalność ta ma na celu stworzenie mieszkańcom możliwości pobudzania i realizacji własnych pasji, a także rozwoju zainteresowań oraz integrację środowiskową poprzez udział w imprezach, różnego rodzaju formach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych itp. 

Działalność ta jest realizowana na bazie sześciu własnych klubów, w których corocznie w ok. tysiącu różnego rodzaju imprezach uczestniczy ponad 20 tys. osób (w różnym wieku). Tradycyjnie organizowane są zajęcia w ramach dwóch stałych, dużych bloków programowych: „Akcja Zima” i „Akcja Lato”. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa współuczestniczy również od lat w organizacji imprez o zasięgu wojewódzkim, jak Regionalny Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych, coroczny Piknik Osób Niepełnosprawnych, czy Przegląd Zespołów Artystycznych (podczas Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości).

Danuta Klimek


Wielkość spółdzielni, doświadczenie oraz umiejętne zarządzanie stanowią potencjał pozwalający na śmiałe planowanie rozwoju. Aktualnie KSM ma w swojej ofercie lokale wyróżniające się niekonwencjonalną architekturą i elegancją, które zostały wybudowane w sąsiedztwie miejskich terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych w Dolinie Trzech Stawów na osiedlu „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw”; oraz przy ul. Domeyki (na zdjęciu) położonej przy leśnym kompleksie w katowickiej dzielnicy Murcki.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa stale podnosi estetykę budynków i otaczających je terenów, działając też w kierunku poszerzania osiedlowych stref zabawowych i rekreacyjno-sportowych, co także pozytywnie oddziałuje na wizerunek Katowic jako stolicy województwa.


– Największą nagrodą dla osób zarządzających spółdzielnią jest zadowolenie mieszkańców z komfortu zamieszkiwania w bezpiecznym i przyjaznym środowisku – podkreśla Krystyna Piasecka, prezes zarządu KSM

Podziel się:

Nastepne

Ponad ćwierć wieku sukcesów

wt. lis 6 , 2018
Nominowana do Symbolu Rozwoju Biznesu 2018 rodzinna firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jako jeden z liderów branży świętuje pobicie rekordu finansowego i rozbudowę zakładu Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. założona została w 1992 r. To rodzinny biznes z całkowicie polskim kapitałem, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pożarniczego w Polsce: nie było wówczas profesjonalnych firm zabudowujących samochody pożarnicze i dostarczających sprzęt dla świeżo utworzonej formacji […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie