Nagroda im. Sacharowa i strategia cyfrowa w podsumowaniu ostatniej w tym roku sesji plenarnej PE

Na ostatniej w tym roku sesji plenarnej Aleksiej Nawalny otrzymał Nagrodę im. Sacharowa, a europosłowie przegłosowali ustawy kształtujące świat cyfrowy.

European Union, 2021

Nagroda im. Sacharowa 2021

Aleksiej Nawalny otrzymał w środę Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli 2021 Parlamentu Europejskiego. Nawalny, który obecnie odbywa karę więzienia w kolonii pracy przymusowej w Rosji, od ponad dekady jest czołowym opozycjonistą w tym kraju, znanym z walki z korupcją i łamaniem praw człowieka przez Kreml. Nagrodę odebrała jego córka, Daria Nawalna.

Rosyjskie zagrożenie dla Ukrainy

W przyjętej rezolucji Parlament potępił zwiększoną obecność rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą. Europosłowie zażądali od Moskwy natychmiastowego wycofania sił zbrojnych i zaprzestania gróźb wobec Ukrainy.

Regulacje dla świata cyfrowego

Parlament Europejski wskazuje, że UE zbliżyła się do wprowadzenia poważnych zmian w swoim środowisku internetowym. Eurodeputowani kontynuowali bowiem prace nad dwoma ważnymi aktami prawnymi – aktem o rynkach cyfrowych (DMA), który ma ograniczyć nieuczciwe praktyki dużych platform internetowych, oraz aktem o usługach cyfrowych (DSA), który skupia się na stworzeniu bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników poprzez ochronę praw podstawowych w sieci.

Posłowie do PE zatwierdzili swoje stanowisko w sprawie DMA 15 grudnia, co pozwala na rozpoczęcie negocjacji z rządami UE w pierwszej połowie 2022 roku. Dzień wcześniej parlamentarna Komisja Rynku Wewnętrznego zatwierdziła swoje stanowisko w sprawie DSA, które zostanie rozpatrzone i przegłosowane przez cały PE w styczniu.

Kary za cyberprzemoc uwarunkowaną płcią

Państwa członkowskie powinny mieć wspólną definicję cyberprzemocy ze względu na płeć oraz zharmonizowane minimalne i maksymalne kary za to przestępstwo, stwierdzili europosłowie w rezolucji. Karane ich zdaniem powinny być m.in. nękanie i prześladowanie w sieci, nagrywanie i udostępnianie obrazów napaści na tle seksualnym, zdalna kontrola lub inwigilacja (w tym aplikacje szpiegowskie), seksistowskie nawoływanie do nienawiści oraz bezprawny dostęp do wiadomości lub kont w mediach społecznościowych.

Równość płci

Europosłowie stwierdzili, że należy zlikwidować różnice między kobietami a mężczyznami w wynagrodzeniach (14,1 proc.) i emeryturach (29,5 proc.) w UE. Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie i UE do usunięcia istniejących nierówności między kobietami a mężczyznami, do zapewnienia równego traktowania kobiet i przestrzegania praw kobiet.

Ochrona przedsiębiorstw w UE

PE przyjął także stanowisko w sprawie instrumentu dot. udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym, który ogranicza dostęp przedsiębiorstw spoza UE do otwartych przetargów na zamówienia publiczne w UE, jeżeli pochodzą one z krajów, które nie oferują podobnego dostępu przedsiębiorstwom z UE.

Modernizacja gospodarek po pandemii

Europosłowie debatowali z Komisją Europejską nad unijnym instrumentem na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (RRF), największym w historii Unii pakietem wsparcia gospodarczego. Europosłowie mówili, że RRF musi uczynić UE bardziej odporną, konkurencyjną i sprawiedliwą. Jak podkreślali, fundusze powinny być wykorzystywane do modernizacji gospodarek państw członkowskich, powinny być wydawane na zrównoważone projekty i łagodzić wpływ kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię na obywateli.

Praworządność i prawa podstawowe w Słowenii i w Polsce

Parlament Europejski przegłosował w czwartek rezolucję w sprawie praw podstawowych i praworządności w Słowenii, wyrażając obawy dotyczące wolności mediów, procesu mianowania prokuratorów do Prokuratury Europejskiej oraz głębokiej polaryzacji w kraju.

PE zauważa w komunikacie, że europosłowie dyskutowali również o zagrożeniach dla praw podstawowych w Polsce, w tym o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada, który uznał część Europejskiej Konwencji Praw Człowieka za niezgodną z polską konstytucją oraz o rządowej propozycji nałożenia na lekarzy obowiązku zgłaszania wszystkich ciąż i poronień w scentralizowanym rejestrze.

W stronę świata bez broni jądrowej

Europosłowie wezwali także do prowadzenia polityki zmierzającej do redukcji i eliminacji wszystkich arsenałów jądrowych oraz stworzenia warunków do osiągnięcia świata wolnego od broni jądrowej. PE podkreślił potrzebę zapewnienia, że Unia odgrywa silną rolę w wysiłkach na rzecz nierozprzestrzeniania broni i zapobiegania użyciu jakiejkolwiek broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej.

Rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

Europarlament potwierdził też decyzję o zorganizowaniu w 2022 r. we wszystkich państwach członkowskich działań i inicjatyw skoncentrowanych na młodzieży. W negocjacjach budżetowych dotyczących przyszłego roku europosłowie zapewnili dodatkowe środki dla programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na finansowanie inicjatyw towarzyszących.

Źródło informacji: EuroPAP News

Podziel się:

Nastepne

Materializują marzenia

śr. gru 22 , 2021
To był owocny rok dla Mszczonowa. Gmina zrealizowała wszystkie zaplanowane inwestycje. Efekt? Zadowoleni mieszkańcy i tytuł Symbol Polskiej Samorządności 2021 Największe środki były przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz na zagospodarowanie parku miejskiego wraz z rewitalizacją terenów przykościelnych w centrum Mszczonowa. Rozpoczęto duży projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i nowych inwestorów. Co do inwestorów – ze względu na ich plany gmina uzbraja kolejne działki. Przede wszystkim […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie