Materializują marzenia

To był owocny rok dla Mszczonowa. Gmina zrealizowała wszystkie zaplanowane inwestycje. Efekt? Zadowoleni mieszkańcy i tytuł Symbol Polskiej Samorządności 2021

Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa odbiera Symbol Polskiej Samorządności 2021

Największe środki były przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz na zagospodarowanie parku miejskiego wraz z rewitalizacją terenów przykościelnych w centrum Mszczonowa. Rozpoczęto duży projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i nowych inwestorów.

Co do inwestorów – ze względu na ich plany gmina uzbraja kolejne działki. Przede wszystkim jednak zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności. Wybudowała nowe boiska, poprawiła infrastrukturę drogową i chodnikową. Trwa budowa głównego dojazdu do Mszczonowa od strony Żyrardowa. A po otwarciu Park of Poland i DeepSpot rozpoznawalność Mszczonowa znacznie wzrosła.

– Staliśmy się znani na arenie ogólnopolskiej. Gdy ktoś słyszy „Mszczonów”, to od razu wie, gdzie to jest. Widzę też, że mieszkańcy o wiele chętniej utożsamiają się teraz z gminą. To naprawdę duża radość, że mamy u siebie obiekty, z których ludzie mogą korzystać, a które poprawiają ich komfort życia, dają możliwość relaksu i zabawy – mówi Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. 

Gmina kontynuuje strategię rozwoju jako ośrodka wodnej rozrywki. Park of Poland już wkrótce zaczyna rozbudowę swojego obiektu o część hotelową, która pozwoli na kompleksowy relaks. Nie brakuje także ambitnych planów na przyszłość. Gminę czekają największe inwestycje w skali minionego 30-lecia. – Mam marzenie, które już realizujemy, o doprowadzenie ruchu kolejowego do Mszczonowa. Projekt, który prowadzimy, zakłada uruchomienie połączenia kolejowego z Mszczonowa do Warszawy. Bo my po prostu materializujemy marzenia – sumuje Józef Grzegorz Kurek. 

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Sukces SM „Nowa”

śr. gru 22 , 2021
Bezpieczne i komfortowe zamieszkiwanie – to misja SM „Nowa” Spółdzielnia działa na terenie Jastrzębia-Zdroju, Żor, Zebrzydowic i Suszca. Gospodaruje na obszarze 83 ha zabudowanym 141 budynkami mieszkalnymi. Obecnie koncentruje się na wykorzystywaniu różnych rozwiązań i nowych technologii pozwalających obniżać koszty eksploatacji mieszkań i zwiększać bezpieczeństwo zamieszkiwania z uwzględnieniem dbałości o środowisko. – Kontynuujemy termomodernizację wewnątrz budynków polegającą na ociepleniu stropodachów i izolacji piwnic; modernizację źródeł ciepła oraz instalację automatyki sterującej, a także modernizację lub wymianę instalacji grzewczych – mówi Władysław Dydo, […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie