Chcemy, by mieszkańcy dobrze czuli się w mieście, które się rozwija

Ostatni rok był wyjątkowo trudny zarówno dla gospodarki jak i samorządów. Sytuacja epidemiologiczna niejednokrotnie zamroziła plany rozwojowe miast i gmin ale w przypadku Częstochowy można mówić jedynie o postępie.  Z Prezydentem Częstochowy, Krzysztofem Matyjaszczykiem o wyzwaniach związanych z pandemią rozmawia Joanna Gulewicz


Chcemy, by mieszkańcy dobrze czuli się w mieście, które się rozwija – Monitor Rynkowy

Co kryje się za sukcesem miasta i jego władz pomimo obecnej sytuacji?

Częstochowa, podobnie jak inne samorządy ucierpiała z powodu trwającej pandemii. Nie wiemy kiedy zagrożenie się skończy, ani w jaki sposób będziemy mogli się przed nim zabezpieczyć w przyszłości. Oczywiście bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje  najważniejsze, dlatego pewne działania musieliśmy dostosować do zaistniałej sytuacji. 

Aktualnie realizujemy największą inwestycję tramwajową w historii Częstochowy. Trwa budowa nowej linii w starym śladzie pomiędzy dzielnicami Raków i Północ. Niedawno dojechał do nas ostatni z zamówionych nowych tramwajów. Łączny koszt obu inwestycji to 204 mln zł ze 144 milionami unijnego dofinansowania. Kończymy też m.in. budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, budowę  Parku Wodnego, rewitalizację Starego Rynku, finalizujemy liczne inwestycje drogowe. Planujemy też kolejne inwestycje i aplikujemy o środki zewnętrzne.

Za każdym sukcesem Częstochowy stoją przedsiębiorcy, nauczyciele, pracownicy fabryk i zakładów, sprzedawcy, uczniowie i absolwenci szkół, etc. – pandemia pokazała, że wspólne działanie z ludźmi i dla ludzi to najlepsze rozwiązanie.

Opracowaliście Państwo szereg skutecznych narzędzi dedykowanych zarządzaniu i administracji, których wdrożenie umożliwiło zrównoważony i trwały rozwój miasta. Na czym władze miasta musiały skupić szczególną uwagę?

Najważniejsi dla nas są zawsze mieszkańcy, staramy się, by we wszystkich naszych działaniach podmiotem był człowiek. Obecna sytuacja pokazała jak wielką wartość ma wzajemne wsparcie, okazywana sobie pomoc, życzliwość i odpowiedzialność. 

Chcemy, by mieszkańcy dobrze czuli się w mieście, które się rozwija, by czuli, że je współtworzą, decydują o kierunkach tego rozwoju. Dla jakości zarządzania istotne są programy i formy wsparcia dla przedsiębiorców i osób, które są zatrudniane na nowo utworzonych miejscach pracy, a także program pomocy de minimis, który jest skutecznym narzędziem aktywnego zachęcania nowych inwestorów do inwestycji na terenie miasta. Nowym inwestycjom sprzyja też system ulg w podatku od nieruchomości oraz wsparcie w procesie inwestycyjnym, które realizuje miejskie Centrum Obsługi Inwestora.  

Chcemy, by mieszkańcy dobrze czuli się w mieście, które się rozwija – Monitor Rynkowy

Podczas gdy wiele samorządów od kilku miesięcy boryka się z problemem znacznego wzrostu bezrobocia, władze Częstochowy kilka lat temu wprowadziły program przeciwdziałający jego rozwojowi i pogłębianiu. Jakie są główne założenia Programu „Teraz Lepsza Praca”?

W ostatnich latach priorytetem naszych działań były nowe lepsze miejsca pracy. Z tą myślą budowaliśmy system zachęt dla inwestorów i przedsiębiorców, tworzyliśmy program wspierania przedsiębiorczości, m.in. wypracowaliśmy rozwiązania związane ze wspomnianymi już miejskimi ulgami w podatku od nieruchomości. Walczyliśmy też o specjalne strefy ekonomiczne, przygotowywaliśmy tereny inwestycyjne i budowaliśmy lepsze drogi. Potrzeby środowiska biznesowego Częstochowy staraliśmy się zawsze traktować priorytetowo, czy to w zakresie możliwych ułatwień w procedurach administracyjnych, czy w planowaniu inwestycji miejskich, które wspierają otoczenie biznesu i rozwój stref aktywności gospodarczej.  

Priorytetem naszych działań stała się wyższa jakość pracy rozumianej jako ta lepiej płatna, ale też wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników. Dlatego rozpoczęliśmy działania służące podnoszeniu standardów zatrudnienia w mieście. Z jednej strony zabiegaliśmy skutecznie o lokowanie się w Częstochowie inwestycji dających lepsze jakościowo miejsca pracy, np. inwestycje ZF, Guardiana czy centra usług wspólnych. Z drugiej strony – przygotowywaliśmy młodych ludzi do podejmowania pracy w specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz umożliwiamy podnoszenie ich kompetencji zawodowych. W zakresie współpracy z przedsiębiorcami, pozyskiwania inwestorów oraz innowacyjnych projektów w sferze gospodarczej, edukacyjnej, społecznej – na pewno mamy się czym pochwalić. 

Program „Teraz Lepsza Praca” opiera się na trzech kierunkach działań. Pierwszy to realizacja programu Fair Play dedykowanego pracodawcom, który zakłada m.in. ulgi dla odpowiedzialnych społecznie pracodawców oraz przyznawanie certyfikatów „Lepsza Praca”. Drugi – to działanie Centrum Lepszych Miejsc Pracy, które jest lokalnym bankiem ofert pracy, biurem karier oraz platformą kojarzącą pracodawców i potencjalnych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów i uczniów częstochowskich szkół technicznych i zawodowych. Trzeci kierunek – to  inicjatywy i projekty służące podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na własny rozwój. Takim projektem była np. „Akademia Rozwoju Kompetencji”. Z kursów kwalifikacyjnych lub certyfikowanych mogły w ramach projektu skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. W ten sposób pomagamy w uzyskaniu perspektywicznej, lepiej płatnej, bardziej rozwojowej pracy. Wspieramy szeroko szkolnictwo zawodowe, żeby kształciło fachowców w poszukiwanych na rynku specjalnościach.

Przypomnę, że nasz program „Teraz lepsza Praca” znalazł się w finale konkursu „Innowacyjny Samorząd 2020” organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.   

Program bazuje więc na kilku komponentach. Jak działają i jakie efekty już przyniosły?
Program „Teraz Lepsza Praca” ma jasny cel – nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy, mniejsze bezrobocie. Lepsza praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Częstochowski rynek pracy musi stać się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika. W ramach komponentu Fair Play są ulgi premiujące pracodawców, którzy to rozumieją, funkcję Rzecznika Praw Pracownika oraz certyfikaty przyznawane pracodawcom. Z kolei Centrum Lepszych Miejsc Pracy to platforma łącząca nasze dotychczasowe działania – to tu  pracodawcy “spotykają się” z pracownikami i uczniami szkół. W portalu praca.czestochowa.pl można znaleźć kompleksowe informacje na temat pracowników, pracodawców oraz szkół średnich w Częstochowie, zebrane w jednym miejscu. 

W znalezieniu lepszej pracy pomagają szkolenia i kursy podnoszące kompetencje. Dlatego w ramach ostatniego komponentu programu „Cel: Twój Rozwój” realizowane są m.in. kolejne edycje projektów, dofinansowywanych ze środków unijnych: „Zawodowa Współpraca”, „Centrum Usług Rozwojowych”, „Aktywni Rodzice – Szczęśliwe Dzieci”. 

Tylko w ramach pierwszej edycji „Zawodowej Współpracy” uczniowie odbywali płatne praktyki u ok. 100 częstochowskich pracodawców, część z nich – jako absolwenci szkół – już pracuje w tych firmach.

W tym roku zdobyliśmy też środki na kontynuację projektu „Zawodowa Współpraca” przez kolejne 2 lata. Celem „Zawodowej Współpracy” jest nie tylko podniesienie jakości i warunków kształcenia oraz nauki zawodu w szkołach, ale także kojarzenie szkół i uczniów z firmami, które oczekują na absolwentów naszych szkół i są w stanie kierunkowo i specjalistycznie przygotowanym młodym ludziom zaproponować dobre i perspektywiczne warunki pracy. To program ważny także dla pracodawców, bo wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na dobre kadry.   

Właśnie zakończyliśmy rekrutację do 3 edycji projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”. Dzięki jego realizacji w Żłobku Miejskim „Reksio” powstają dodatkowe miejsca, zatrudnienie znajdują kolejne nianie, a na rynek pracy mogą wracać kolejni rodzice.

Z poszczególnych komponentów programu skorzystało już kilka tysięcy osób – podnosząc własne kompetencje, znajdując pracę lub pracownika, otrzymując dotacje. Łączna wartość projektów realizowanych w ramach programu Teraz Lepsza Praca to ok. 90 mln zł.

Chcemy, by mieszkańcy dobrze czuli się w mieście, które się rozwija – Monitor Rynkowy

W ostatnim czasie dużo uwagi władze miasta poświęciły również zagadnieniu działań zwiększających atrakcyjność firm i Employer Brandingowi. Dlaczego organizacja „The BSS Tour Częstochowa: Employer Branding” była ważnym elementem  sprzyjającym rozwojowi potencjału miasta?

Budowanie marki pracodawcy to niezwykle ważne zagadnienie w kontekście stymulowania rynku pracy. Warto wiedzieć w jaki sposób ludzie dziś poszukują pracy i podejmują decyzje o zatrudnieniu, jak ważne są relacje zawodowo-biznesowe i stosunki międzyludzkie w firmie. 

Nowe inwestycje w Częstochowie to nowe miejsca pracy. Skorzystają z nich częstochowianie ale także być może osoby, które dotychczas nie były związane z naszym miastem. Atrakcyjna oferta, dobra praca może sprawić, że zdecydują o przeprowadzce i staną się mieszkańcami Częstochowy. Dlatego tak ważne są działania zwiększające atrakcyjność firm i sprawiające, że są one postrzeganae jako środowisko przyjazne dla rozwoju kariery, a miasto – przyjazne dla życia. Rosnąca rola employer brandingu oraz korzyści, jakie z niego wynikają są nie do przecenienia, także dla prezydenta miasta takiego jak Częstochowa.

Jak wyglądają kolejne cele, które stawia przed sobą Prezydent Częstochowy
w kontekście postępu gospodarczego miasta i przeciwdziałania skutkom pandemii?

Wiem, że kierunek zmian jaki obraliśmy jest dobry, to gwarancja gospodarczego rozwoju naszego miasta. Chcę wierzyć, że pandemia to tylko okres przejściowy, a pomimo ograniczeń i zagrożeń z nią związanych, gospodarka sobie poradzi. Najważniejsze w tym momencie pozostaje jednak zdrowie, dlatego wszędzie gdzie tylko mogę przypominam o tym, by nie lekceważyć zaleceń lekarzy i epidemiologów. Dbajmy o siebie nawzajem i bądźmy odpowiedzialni. 

Mimo trwającej epidemii chcę oczywiście kontynuować i rozwijać działania realizowane w ramach moich autorskich programów – Teraz Lepsza Praca, Kierunek Przyjazna Częstochowa, Lepsza Komunikacja w Częstochowie, czy Częstochowa wspiera Seniorów, które obejmują nie tylko infrastrukturę, ale także projekty w sferze społecznej, edukacyjnej, ekologicznej czy kulturalnej. Chcemy wciąż tworzyć warunki do powstawania nowych, jakościowo lepszych miejsc pracy oraz optymalnego zagospodarowania terenów specjalnych stref ekonomicznych. 

Przed nami wiele modernizacyjnych zadań w komunikacji miejskiej, a oprócz wielkich inwestycji, chcemy poprawiać stan dróg lokalnych. Nawet teraz środki zaoszczędzone w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu po przetargach przeznaczyliśmy na poprawę stanu kilkunastu odcinków dróg dzielnicowych. Chcemy kontynuować i rozwijać programy społeczne, zdrowotne i edukacyjne oraz oczywiście realizować projekty wspierające przedsiębiorczość i aktywizujące zawodowo mieszkańców. 

Ważne by Częstochowa była coraz bardziej przyjaznym miastem dla mieszkańców, z dobrą, praktyczną edukacją i ciekawą ofertą kulturalną. Miastem, w którym dobrze czują się zarówno seniorzy, jaki i ludzie młodzi, którzy chcą się tu nie tylko uczyć i studiować, ale także w przyszłości zakładać rodziny i rozpoczynać karierę zawodową, bo mają tu dobre perspektywy, a jednocześnie niższe koszty życia, niż w największych miastach i bezpieczne otoczenie. 

Chcemy dalej wspierać rodziny, seniorów, osoby z różnych powodów społecznie wykluczone. Na tej płaszczyźnie nieoceniona jest współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi – mamy ich w Częstochowie ok. 800.

Najważniejsze jest dla mnie to, by częstochowianie dzięki swojej aktywności oraz wspólnym inicjatywom, mieli coraz więcej powodów do dumy z miejsca, w którym mieszkają. 

Podziel się:

Nastepne

Anita Głowińska - Kicia Kocia i Nunuś. Jaki to zawód?

pon. paź 19 , 2020
Piąta książka z 45 okienkami do otwierania, której bohaterami są Kicia Kocia i Nunuś. Tym razem w otwieranych okienkach ukrywają się przedstawiciele różnych zawodów. Znajdziemy najróżniejsze profesje – od zwyczajnych jak krawcowa i krawiec, kucharka i kucharz do niezwyczajnych, jak kosmonautka i kosmonauta. Dla Kici Koci i Nunusia wszystkie zawody są fascynujące! Seria Kicia Kocia to książki dla dzieci autorstwa gdańskiej pisarki Anity Głowińskiej. Jej bohaterką jest mała, bystra kotka […]
Anita Głowińska - Kicia Kocia i Nunuś. Jaki to zawód? – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie