Opolska PMWSZ umacnia pozycję

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu kształci w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach jednolitych

Obecnie uczelnia ma w ofercie następujące kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i kosmetologia. PMWSZ w Opolu gwarantuje nie tylko najwyższą jakość kształcenia na kierunkach praktycznych, ale i wysoki poziom naukowy. Intensywny rozwój w obszarze badawczym w ostatnich latach umożliwił uczelni uzyskanie wysokiej kategorii naukowej A dla Wydziału Fizjoterapii. Nie bez znaczenia jest też fakt, że szkoła zajęła 3 miejsce w Rankingu PERSPEKTYWY 2019 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. W 2019 r. zostało oddane do użytku Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej, które podniesie jakość kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Szkoła inwestuje także w sale demonstracyjne do zajęć praktycznych, wyposażone w nowoczesne fantomy, czynne codziennie pracownie multimedialne z pełnym dostępem dla studentów oraz bibliotekę wraz z czytelnią i Centrum Internetowym, posiadającą bogaty księgozbiór aktualnych podręczników i literatury medycznej, czasopism naukowych oraz specjalistycznych baz danych.

PMWSZ w Opolu od początku istnienia współpracuje i nawiązuje kontakty z licznymi uczelniami, wyższymi szkołami zawodowymi, różnymi instytucjami, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi i lokalnymi przedsiębiorstwami. Cel jest prosty: umożliwić studentom rozwój naukowy. Dzięki tym zabiegom mają oni możliwość odbywania praktyk oraz zdobywania materiałów, danych czy przeprowadzania badań niezbędnych do opracowywania prac dyplomowych, prac kół naukowych, wspólnych projektów, przedsięwzięć i wielu innych działań. PMWSZ prowadzi także współpracę ze szkołami wyższymi z całego świata. Aktualnie szkoła kieruje dwoma projektami międzynarodowymi dotyczącymi nowoczesnej edukacji w zakresie nauk o zdrowiu we współpracy z uczelniami z Włoch, Hiszpanii, Czech i Bułgarii. Wymiany studenckie czy praktyki są niezaprzeczalnym atutem dla przyszłych i obecnych studentów.

Kampus uczelniany zlokalizowany jest we wschodniej części opolskiego Śródmieścia. Jego granice wyznaczają ulice: Bohaterów Monte Cassino od wschodu, Katowicka na północy i zachodzie, a od południa – zabudowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Jest to niepodważalny atut szkoły: skupione, nierozproszone położenie w centrum miasta powoduje, że studenci nie mają problemów w dotarciu na zajęcia.

Sonia Platajs-Szefer

Podziel się:

Nastepne

Nowocześni i prospołeczni

pon. wrz 30 , 2019
Powiat wieruszowski inwestuje w ekologiczne budownictwo, podążając za światowymi trendami. A system wsparcia dla osób niepełnosprawnych czyni powiat wyjątkowym w skali kraju Położony w woj. łódzkim powiat wieruszowski o powierzchni 577 km2, zamieszkały przez 42 tys. ludności, w którym prym wiedzie przemysł meblarski, przetwórstwa mięsnego i odżywek dla roślin, wpisuje się w proekologiczne trendy. Obiekty powiatowe zostały poddane termomodernizacji, ogrzewane są peletem, ekogroszkiem lub gazem. W chwili obecnej Zespół Szkół […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie