Europejski poziom

Znany w Polsce Szpital Psychiatryczny w Toszku leczy na najwyższym poziomie zgodnie z europejskimi standardami

„Jesteśmy, aby chronić życie i godność, przywracać zdrowie i dawać nadzieję” – ta misja przyświeca działalności znanego w Polsce szpitala, który od dziesiątek lat leczy profesjonalnie, sumiennie i przyjaźnie, utrzymując wysokie standardy. Wykorzystuje przy tym korzyści z partycypacji w środkach unijnych oraz dotacje z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dla przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dzięki środkom unijnym wprowadzono w szpitalu nowoczesny system informatyczny oraz e-usług, umożliwiający pełną informatyzację dokumentacji medycznej oraz kosztów leczenia, m.in. przegląd listy usług, zdalne zgłoszenia wniosku o rezerwację terminu, udostępnianie danych o zaplanowanych wizytach i usługach, miejsce ich wykonania i innych.

Z kolei projekt „Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!” obejmuje eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracowników z uwzględnieniem działań szkoleniowych i profilaktycznych, m.in. wszechstronne szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem i technik zachowań w trudnych sytuacjach.

Kilka tygodni temu szpital podpisał umowę realizacji projektu „W drodze do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Naszym największym osiągnięciem jest dorównanie standardom europejskim w dziedzinie psychiatrii – podkreśla dr n. med. Anna Rusek, dyr. naczelna szpitala. – Niektóre nasze budynki mają ponad sto lat, ale leczymy w nich według tych samych trendów, tymi samymi metodami i tymi samymi lekami, co w wiodących placówkach zachodnioeuropejskich o takim profilu.

Do ważnych osiągnięć Anna Rusek zalicza uruchomienie oddziału internistycznego, z którego korzystają mieszkańcy Toszka, powiatu gliwickiego i okolic, którzy już dawno przełamali psychologiczną obawę przed leczeniem w oddziale szpitala psychiatrycznego. Wielką korzyść odnieśli także pacjenci oddziałów psychiatrycznych szpitala, którzy na miejscu maja dostęp do diagnostyki i terapii współtowarzyszących schorzeń somatycznych.

Dane statystyczne dotyczące chorób o podłożu psychicznym potwierdzają konieczność rozwoju toszeckiej placówki – w ciągu 10 lat liczba pacjentów niemal się podwoiła. 

Danuta Klimek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku składa się z 17 oddziałów, w których pracuje ok. 50 lekarzy. W oddziałach sądowych przebywają pacjenci, którzy dokonali czynu zabronionego przez prawo, ale z powodu orzeczonej choroby zostali uznani za niepoczytalnych, czyli muszą być leczeni w ramach środka zabezpieczającego. O czasie tego leczenia i terminie wypisania decyduje sąd. Średni czas hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych to 15 dni. 

Podziel się:

Nastepne

Przełom w kogeneracji

wt. paź 8 , 2019
Innowacyjny system wykaże większą niezawodność oraz przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne Nowoczesny układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, opracowany przez CH4 MOTO Sp. z o.o. Sp.k., będzie spalać paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.  – Opracowanie całego systemu przyniesie korzyści ekonomiczne oraz społeczne, które wiążą się z eksploatacją jednostki kogeneracyjnej – mówi Jan Sopa, prezes zarządu CH4 MOTO Sp. z o.o. Sp.k. – Zastosowanie tego rozwiązania daje […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie