20 lat innowacyjnego kształcenia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w tym roku obchodziła 20-lecie swojej działalności. O najważniejszych decyzjach i największych wyzwaniach z kanclerz uczelni, mgr Teresą Bogacką, rozmawia Joanna Gulewicz

Nie po raz pierwszy jesteście państwo nagradzani ze względu na innowacyjne podejście do kształcenia. Jakimi zasadami kierują się władze uczelni, kreując nowe programy i siatki zajęć?

Te zasady to partnerstwo, uważna obserwacja rynku pracy, wyprzedzanie i kreowanie trendów. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest wskaźnik popytu na pracowników z danego sektora i wymagania dotyczące kandydatów. Takie informacje zdobywamy przede wszystkim bezpośrednio od pracodawców. Jako jedni z pierwszych skupiliśmy się na tworzeniu kierunków studiów z ich udziałem, co od początku gwarantowało sukces naszym absolwentom – aż 95-97% z nich pracuje.


Uczelnia od lat cieszy się zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół średnich – jaki jest klucz do sukcesu?

Współpraca – to słowo-klucz i to zarówno z otoczeniem biznesowym i akademickim, jak też z samymi studentami. Otoczenie biznesowe daje wsparcie merytoryczne i praktyczne, zgłasza swoje potrzeby i oferuje staże – do tej pory podpisaliśmy ponad 400 umów dotyczących współpracy w zakresie praktyk i staży. Współpraca z otoczeniem akademickim to przede wszystkim słuchanie głosu doświadczonych praktyków i młodej kadry, jak też kontakt ze studentem, pomoc i doradztwo na każdym etapie nauki. Dzięki temu kreujemy innowacyjne narzędzia kształcenia, inicjując zarazem nowatorskie rozwiązania, a to sprawia, że kandydaci coraz chętniej wybierają naszą uczelnię – tylko w tym roku mimo epidemii naukę na I roku rozpoczęło ponad 2,6 tys. studentów.


W tym roku świętowaliście państwo 20-lecie działalności. Jak zmieniły się potrzeby studentów i rynku pracy na przestrzeni tych lat i w jaki sposób udaje się niezmiennie wychodzić im naprzeciw?

Studenci, którzy dziś wybierają naszą uczelnię, różnią się od kandydatów sprzed 20 lat. Są bardziej świadomi tego, że obecny rynek pracy wymaga od nich nie tylko dyplomu, ale też konkretnych umiejętności. Wybierając studia, zwracają uwagę na prestiż uczelni, ale też na bazę dydaktyczną, dostęp do laboratoriów, i kontakt z wykładowcami-praktykami, którzy mogą w przyszłości stać się ich pracodawcami. Ścisły związek z praktyką decyduje o tym, że jesteśmy dla nich najlepszym wyborem. Współcześnie młodzi ludzie mają i wykorzystują wszystkie możliwości, a student WSEI często już na etapie studiów zakłada firmę czy start-up.


Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone na przestrzeni lat istnienia uczelni, by proponować podopiecznym rozwiązania gwarantujące sukces na rynku pracy?

Od początku staramy się przewidzieć przyszłe trendy. 20-letnie doświadczenie przekuwa się na właściwą reakcję na zmiany. Oferowane przez nas kierunki studiów są skorelowane z potrzebami rynku pracy. Kształcimy z wykorzystaniem platformy e-learning, symulacji czy analizy case study. Istotne jest też pozyskiwanie funduszy unijnych – dzieki nim rozwijamy się wielotorowo, począwszy od inwestycji w infrastrukturę, kadrę, aż po inwestycje w najnowocześniejsze laboratoria. Istotnym punktem było też utworzenie przy WSEI dwóch szkół średnich: pierwszego w województwie lubelskim bezpłatnego Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI.


Jakie nowości w ofercie kształcenia pojawiły się w ostatnim czasie i czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach?

W roku akademickim 2020/2021 w ofercie edukacyjnej znalazło się 14 nowoczesnych kierunków studiów: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Informatyka, Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto na kierunkach: Zarządzanie, Logistyka, Ekonomia, Informatyka i Pielęgniarstwo kształcimy też w języku angielskim. Posiadamy też rozbudowany system stypendialny, dzięki czemu bezpłatnie studiuje tu ponad 1,2 tys. osób.


Wysoka jakość kształcenia to przede wszystkim zasługa wyspecjalizowanej kadry naukowej i skutecznego sposobu zarządzania uczelnią. Jak udaje się pani kanclerz niezmiennie od wielu lat podejmować te najlepsze dla przyszłości uczelni decyzje i które z nich były najważniejsze?

Myślę, że dzięki wspólnemu wysiłkowi wyspecjalizowanej kadry naukowej i administracyjnej Uczelnia dynamicznie się rozwija. Do najważniejszych decyzji należało z pewnością uruchomienie studiów inżynierskich czy pielęgniarstwa. Mówiąc o pielęgniarstwie, wiedzieliśmy, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej zmienią się przepisy i przedstawiciele zawodów będą potrzebować dyplomu szkoły wyższej, więc uruchomiliśmy studia w języku angielskim. Stworzenie od podstaw i zarządzanie tak dużą instytucją jest dla mnie wyzwaniem, ale wciąż sprawia ogromną przyjemność. Miło jest patrzeć na efekty tej 20-letniej pracy i pomyśleć o jej pozytywnych, długofalowych skutkach.


Ostatni rok był niezwykle trudny dla większości uczelni, zmusił do przemodelowania trybu nauczania, niejednokrotnie sprawiając problemy, ale państwu udało się bez kłopotu odnaleźć w nowej rzeczywistości. Co zdecydowało o sukcesie w tej materii?

Jestem pewna, że o tym sukcesie zadecydowało nasze doświadczenie. Już wcześniej używaliśmy systemów pozwalających prowadzić zdalną naukę. Nieoczekiwana sytuacja związana z epidemią sprawiła, że wypróbowane rozwiązania musiały zostać powszechnie użyte, zastępując tradycyjny system nauki zdalną formą w pełnym wymiarze godzin. Uczelnia od samego początku sprostała tym wymaganiom i szybko wdrożyła kształcenie on-line, wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania.


Jakie wyzwania stawia sobie pani jako kanclerz uczelni na najbliższy rok oraz kolejnych 20 lat?

Współczesny świat zmienia się tak dynamicznie i nieprzewidywalnie, że trudno dziś mówić z pełnym przekonaniem o wszystkich planach. Myślę, że rok 2020 nauczył nas pokory i pokazał, jak zaskakujące może być życie. Naszym głównym celem jest uzyskanie statusu akademii. Myślimy również o wybudowaniu bursy dla uczniów liceów i planujemy uruchamiać nowe kierunki studiów. Do realizacji tych celów potrzebna jest nam odwaga w podejmowaniu decyzji, konsekwencja i skuteczność w działaniu, ale tych nam nie brak.

Podziel się:

Nastepne

Opieramy się pandemii

wt. gru 22 , 2020
Kompleksowe prowadzenie inwestycji. Rozwój w obszarze szeroko rozumianej produkcji. Poszerzanie portfolio działań poprzez akwizycje. To niejedyne elementy, które umacniają pozycję firmy Adamietz Sp. z o.o.  Spółka z centralą w Strzelcach Opolskich prężnie działa na terenie całego kraju i Europy, poprzez swoje lokalne oddziały. Będąc jedną z najbardziej znaczących firm budowlanych w kraju, swoją działalność opiera na uczciwości, jakości i dbałości o partnerów. Czy trudno steruje się taką organizacją? – W […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie