Platforma do nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

Każdy w tym trudnym czasie pomaga Ukrainie najlepiej jak potrafi. Centrum Nauczania Domowego od 13 lat specjalizuje się w edukacji i poza pomocą materialną, zbiórkami, w które się angażuje – postanowiło zaopiekować się dziećmi ukraińskimi od strony edukacji.

FOT.ARC.

W polskich szkołach każdego dnia przybywa ukraińskich uczniów. Z adaptacją bywa różnie, choć placówki starają się przyjąć nowych uczniów z troską i życzliwością. Jak wskazują psychologowie, dziecko po traumie wojny potrzebuje jeszcze większego wsparcia. Nowe środowisko, nieznajomość języka, odseparowanie od mamy lub krewnych – pogłębia tę traumę.

Dlatego powstał unikalny edukacyjny projekt. Z inicjatywy Centrum Nauczania Domowego, Polskich Szkół Internetowych Libratus i Fundacji Edukacji Polonijnej stworzono – dla dzieci z Ukrainy, które szukają schronienia w naszym kraju – platformę do nauki języka polskiego. Platforma jest udostępniona bezpłatnie. Całość przedsięwzięcia jest inicjatywą CND i zaangażowanych wolontariuszy, którzy pomagają bezinteresownie, bez zewnętrznego wsparcia i bez dotacji z ministerstwa.  

Fot. Patrycja Górna (z lewej) i Gabriela Letnovska

Narzędzie zostało przetłumaczone na język ukraiński przez sztab wolontariuszy, którzy całym sercem zaangażowali się w pomoc. Dostępne treści i materiały przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. Jest to nauka języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym.

Agnieszka Michalak-Korotkiewicz – twórczyni platformy:

Materiały na platformie powstały w oparciu o kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji, które na co dzień posługują się rozmaitymi językami, i które mieszkają na całym świecie – od Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, przez Europę i Azję po Australię. Oczywiście język, którym dzieci posługują się na co dzień ma niebagatelne znaczenie i wpływ na to czy i jak łatwo pójdzie nauka języka polskiego, ale jest kilka uniwersalnych elementów, które mogą w tej nauce pomóc. Po pierwsze zanurzenie w języku, co w przypadku dzieci, które znalazły się w naszym kraju będzie miało kluczowe znaczenie – grupa rówieśnicza mówiąca po polsku będzie silnie stymulować i motywować do posługiwania się językiem polskim. Po drugie zabawa, czyli to, co dzieciaki lubią najbardziej. Materiały na platformie zostały pomyślane tak, aby podstawą nauki była zabawa, która w rezultacie będzie miała wymiar edukacyjny. Po trzecie zaangażowanie polskojęzycznego rodzica lub nauczyciela, który jest językowym przewodnikiem i wsparciem w nauce. Tworząc projekt zależało mi na tym, żeby rodzic czy nauczyciel, który będzie pomagał dziecku w nauce otrzymał rozmaite materiały, które będzie mógł dobrać do indywidualnych potrzeb dziecka, dlatego jest to interaktywny podręcznik, który angażuje wiele zmysłów. Są kolorowe plansze i prezentacje; ciekawe krótkie filmy, które przy okazji zaznajamiają z prawidłową wymową; a także gry i zabawy do wydruku, które będą angażować ruchowo.

Walentyna Nad – wolontariuszka z Ukrainy, pomagająca w tłumaczeniu treści znajdujących się na platformie, nauczyciel języka polskiego jako obcego:

Do zaangażowania się w projekt zachęciła mnie możliwość, by w taki sposób wesprzeć rodaków, którzy nagle stali się uchodźcami. Ten projekt jest dla mnie także wyrażaniem wdzięczności dla Polaków za pomoc w tych strasznych czasach. Dla mnie jako tłumacza materiały prezentowane na platformie są ciekawe, dobrze skomponowane i metodycznie dopasowane do potrzeb nauczania dzieci. Obecnie kwestie finansowe odeszły na dalszy plan. Każdy został wolontariuszem w pewnej dziedzinie. Jestem wdzięczna, że dostałam szansę zastosować swoją wiedzę w ulubionej branży.

Patrycja Górna, glottodydaktyk, pedagog, nauczycielka języka polskiego jako obcego i edukacji wczesnoszkolnej z Centrum Nauczania Domowego:

Nauczanie języka polskiego jako obcego w ostatnich tygodniach stało się jedną z najważniejszych aktywności naszych rodaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, przybywających do nas bardzo licznie z Ukrainy oraz ich rodzinom stworzyliśmy kompleksowy kurs języka polskiego od podstaw obejmujący najważniejsze zagadnienia życia codziennego. Celem naszego kursu jest umożliwienie opanowanie języka polskiego w stopniu komunikatywnym, dającym możliwość do dalszego rozwoju kompetencji językowych. Ważnym elementem, który wpłynął na dobór treści, metody i formy był wiek kursanta. Dzieci są szczególną grupą odbiorców, która oprócz treści potrzebuje również wielozmysłowych działań i różnorodnych aktywności. Na platformie zamieszczone są więc nie tylko treści, ale także materiały interaktywne, prezentacje, nagrania audio i wideo oraz ćwiczenia i karty pracy umożliwiające utrwalenie zdobytych umiejętności. Nasz kurs podzielony jest na 20 tygodni nauki. Zgodnie z podejściem komunikacyjnym skupiliśmy się na tym by w trakcie uczenia się języka polskiego uczeń mógł przyswoić umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem, mówienia, a także pisania, umożliwiające pragmatyczną komunikację. W obliczu nowych wyzwań, które czekają na dzieci włączane do klas w polskich szkołach chcemy dać im możliwość jak najłagodniejszego zaadoptowania się do tych trudnych warunków. 

Osoby, które chcą skorzystać z nauki mogą się zgłaszać na stronie:
https://domowi.edu.pl/platforma-dla-dzieci-z-ukrainy/
poprzez przygotowane formularze po polsku i po ukraińsku.


Centrum Nauczania Domowego:
„Obecnie blisko 2000 ukraińskich dzieci w wieku szkolnym uczy się razem z nami! Ta liczba rośnie każdego dnia. Zależy nam, aby dotrzeć z informacją o edukacyjnej pomocy do jak największej liczby osób. Chcielibyśmy, by każdy mały Gość z Ukrainy miał szansę skorzystać z platformy.”

Podziel się:

Nastepne

Pora zaostrzyć kurs wobec papierosów. Liczba palaczy od lat jest na podobnym poziomie

pt. cze 3 , 2022
– Cena to jest jeden ze sposobów walki z nałogiem palenia papierosów, choć nie jedyny. Należy spowodować, żeby cena papierosów była wyższa, ale jednocześnie edukować i wprowadzać dalsze ograniczenia – mówi Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia. Statystyki pokazują, że mimo restrykcji i wprowadzonej w 2010 roku ustawy antynikotynowej dotychczasowe strategie walki z paleniem papierosów okazały się mało skuteczne. Osób sięgających po „dymka” ubywa w niezadowalającym tempie. Dlatego – jak wskazuje poseł – przyszedł czas na rozważenie bardziej radykalnych […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie