Politechnika Morska nie tylko dla marynarzy

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie – choć często kojarzony jedynie ze sferą portową – to propozycja także dla tych, którzy chcą pracować na lądzie w obszarze logistyki i szeroko pojętego zarządzania. O tym, co decyduje o sukcesie absolwentów, z dziekanem wydziału, dr hab. Stanisławem Iwanem, prof. PM rozmawia Joanna Gulewicz

<strong>Politechnika Morska nie tylko dla marynarzy</strong> – Monitor Rynkowy

Panie dziekanie, co dobrego dzieje się na wydziale?

Dużo! W ostatniej ewaluacji uzyskaliśmy jako uczelnia kategorię A w naukach o zarządzaniu i jakości, a za tę dyscyplinę odpowiedzialny był prowadzony przeze mnie wydział. Cały czas pniemy się w górę. Nasi pracownicy publikują w różnorodnych tematycznie czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a rozpiętość prezentowanych zagadnień jest ogromna, co dowodzi naszej wszechstronności. Dzięki uzyskanej kategorii w najbliższym czasie będziemy mogli rozpocząć nadawanie stopni naukowych. Mam nadzieję, że już niebawem uruchomimy pierwsze przewody doktorskie czy procedury habilitacyjne w naukach o zarządzaniu i jakości. Oprócz tego cały czas weryfikujemy specjalności – chociażby w tym roku uruchomiliśmy studia magisterskie na kierunku logistyka, z niezwykle atrakcyjną specjalnością, jaką jest logistyka offshore. Siatki studiów powstają w oparciu o współpracę z partnerami przemysłowymi. Cały czas badamy potrzeby rynku i proponujemy naszym studentom tylko te kierunki i specjalności, które są gwarantem sukcesu na rynku pracy. Ważne, by pamiętać, że nasz wydział to nie tylko statki, ale cała sfera portowa, organizacja przewozów i to nie tylko drogą morską, ale także lądową oraz całe spektrum zagadnień logistycznych i z obszaru zarządzania, poczynając od zarządzania produkcją, a na zarządzaniu bezpieczeństwem kończąc. Politechnika Morska to uczelnia nie tylko dla osób pływających, ale też dla tych, które chcą pracować na lądzie.

<strong>Politechnika Morska nie tylko dla marynarzy</strong> – Monitor Rynkowy

Co w tej chwili cieszy się największym zainteresowaniem ze strony studentów?

Niewątpliwie logistyka to od lat kierunek, który wiedzie prym, choć na niedobór absolwentów na innych także nie możemy narzekać. Mocno rozwijamy obszar zarządzania i inżynierii produkcji, na którym uruchamiamy niebawem specjalności ukierunkowane na elektromobilność i przygotowanie infrastruktury na jej potrzeby. Bardzo ważny jest też obszar związany z transportem: tutaj mocno staramy się pójść w kierunku inteligentnych systemów transportowych i jesteśmy jednym z nielicznych wydziałów, który na studiach magisterskich proponuje taką specjalność w języku polskim i angielskim. Oczywiście nie zapominamy o obszarze typowo portowym, a więc np. eksploatacji portów i floty. Od niedawna wprowadziliśmy również licencjacki kierunek zarządzanie na studiach pierwszego stopnia, a w jego ramach –   jako jeden z obszarów – zarządzanie bezpieczeństwem, które wydaje się w ostatnich latach szczególnie istotne.

Niebawem państwa 20-lecie. Jakie były największe sukcesy wydziału na przestrzeni ostatnich dwóch dekad z perspektywy władz wydziału?

Sukcesów jest bardzo wiele. Z pewnością od początku była nim nasza oferta. Jako pierwsi w Szczecinie zaproponowaliśmy m.in. logistykę. Propozycja kształcenia na wydziale błyskawicznie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi i śmiało mogę powiedzieć, że od pierwszych lat naszej działalności kształcimy najzdolniejsze i najbardziej utalentowane młode umysły. Ważne jest, że od kilku lat udaje się nam rozbudowywać bazę laboratoryjną o unikalne urządzenia, które potem absolwenci mogą spotkać w przedsiębiorstwach. Sukcesem jest również to, że pracownicy wydziału to uznani eksperci w obszarach związanych z gospodarką morską, żeglugą śródlądową, logistyką. Dużym sukcesem było też osiągnięcie światowej rozpoznawalności w zakresie logistyki miejskiej. Dzięki prowadzonym od ponad dziesięciu lat międzynarodowym projektom i badaniom, jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce jednostek, gdy chodzi o miejski transport towarowy.

Cieszą się państwo opinią jednego z najlepszych, a zarazem najnowocześniejszych spośród wydziałów ekonomicznych i zarządzania uczelni technicznych w Polsce. Co zadecydowało o tak dobrej opinii?
Największy sukces i nasza chluba to zdecydowanie kadra naukowa i dydaktyczna, wyśmienici specjaliści ze swoich dziedzin, których praca zmienia nie tylko podejście do jakości kształcenia, ale dostarcza także potężnego wkładu do badań międzynarodowych. Nasi pracownicy posiadającą rozległą wiedzę i kompetencje w jej przekazywaniu młodym ludziom – zarówno na poziomie teoretycznym, jak też praktycznym. Są często praktykami, mają potężne doświadczenie i chętnie się nim dzielą. Ponadto, mamy naprawdę dobrą atmosferę pracy, dobre relacje interpersonalne i dobrą praktykę współpracy w połączeniu z realizacją wielu działań bez podziałów. Bardzo ważne były też inwestycje w infrastrukturę, budowę najnowocześniejszych laboratoriów, które pomagają kształcić w sposób praktyczny. 

Oprócz możliwości zdobycia mistrzowskich szlifów, studenci cenią także dobre relacje z władzami wydziału czy kadrą naukowo-dydaktyczną. Jak udaje się zachować proporcje między przekazywaniem i egzekwowaniem wiedzy na najwyższym poziomie, a zarazem poświęcaniem uwagi samym studentom i ich potrzebom?

Studenci są dla nas najważniejsi! Receptą na te relacje jest na pewno szczera, otwarta rozmowa. Nasi pracownicy chcą rozmawiać, chcą się spotykać, drzwi naszych gabinetów są zawsze otwarte, każdy może przyjść bez względu na to, czy ma ciekawy pomysł, który chciałby wdrożyć, czy akurat boryka się z problemem, bo przecież one też się pojawiają. Otwarta rozmowa to podstawa porozumienia, a my staramy się naszych studentów rozumieć.

Podziel się:

Nastepne

Revolt Energy wprowadza nowy model finansowania inwestycji w fotowoltaikę

pt. lut 10 , 2023
Energy Saving Company (ESCO), bo tak nazywa się nowy model finansowania inwestycji w farmy fotowoltaiczne (PV), które buduje Revolt Energy, to odpowiedź na informacje płynące z rynku. Przedsiębiorcy szukają oszczędności tu i teraz, ale nie zawsze dysponują odpowiednim budżetem na inwestycje w OZE.  – Model finansowania inwestycji ESCO to zupełnie naturalny krok w rozwoju naszej firmy. Oferujemy klientom B2B wiele ciekawych rozwiązań w zakresie budowy farm PV oraz szeroki wachlarz ich […]
Revolt Energy wprowadza nowy model finansowania inwestycji w fotowoltaikę – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie