Prawo pacjenta do wyboru lekarza i placówki medycznej

Poddębickie Centrum Zdrowia jest mostem, który łączy zdrowe zasady praktyk lekarskich ze skuteczną rekonwalescencją

Prawo pacjenta do wyboru lekarza i placówki medycznej – Monitor Rynkowy

Poddębickie Centrum Zdrowia jest nowoczesnym ośrodkiem ochrony zdrowia, który skupia wysokiej rangi specjalistów. Na szczególną uwagę zasługuje oddział onkologiczny z  szerokim spektrum diagnostyki obrazowej, chemioterapią i  oddziałem rehabilitacji, zlokalizowanymi w  jednym miejscu. Kierując się menedżerskim podejściem oraz względami ekonomicznymi prof. nadzw. dr hab. n. med., specjalista w  zakresie zdrowia publicznego Jan Krakowiak, prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z  o. o., był zmuszony do  zamknięcia oddziału pediatrii, co spotkało się z  jawną niechęcią ze strony mieszkańców. Tymczasem decyzja ta była podyktowana racjonalnym zarządzaniem. W  odległości 30  km od szpitala funkcjonują 4 oddziały pediatryczne i  w  każdej chwili dziecko potrzebujące opieki szpitalnej taką opiekę uzyska. W  poddębickim szpitalu początkowo 20-, a  później 13-łóżkowy oddział pediatryczny wykazywał średnie obłożenie od 1,2 do 1,6  pacjenta. W  oddziale zatrudnionych było 5 lekarzy oraz 12 pielęgniarek, a  koszty utrzymania przewyższały przychód. W  takich sytuacjach trzeba popatrzeć, jaka jest kondycja finansowa szpitala, trzeba zadać sobie pytanie, jaki jest sens istnienia takiego oddziału, gdyż każdy oddział powinien być rentowny. Oddział pediatryczny rozliczany był indywidualnie, a  nie ryczałtowo, co uniemożliwiało alokację środków pomiędzy oddziałami. W  efekcie, przy tak niskiej liczbie pacjentów, generował wysokie straty. – Jednak chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że nasi lekarze nie są zamknięci na najmłodszych pacjentów, którzy w  różnych okolicznościach mogą trafić do naszej placówki. W  razie potrzeby personel medyczny dzwoni do innego szpitala i  umawia przyjęcie dziecka do oddziału pediatrycznego. Gdy jest to konieczne, do innej placówki organizowany jest transport karetką. Zamknąłem pediatrię, ale zamierzam uruchomić pododdział neuroortopedii, ponieważ takie są potrzeby zdrowotne pacjentów – mówi prof. Jan Krakowiak.

Poddębickie Centrum Zdrowia od lat cieszy się nieposzlakowaną renomą. W  szpitalu, w  ramach pododdziału neuroortopedycznego, wykonuje się zabiegi operacyjne części lędźwiowej i  szyjnej kręgosłupa z  wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury medycznej – egzoskopu. Urządzenie daje możliwość wizualizacji pola operacyjnego w  formacie 3D z  możliwością powiększenia optycznego i  cyfrowego. Od połowy maja br. szpital wykonał tą metodą już ponad 30 takich zabiegów. 

PCZ doskonale wpisuje się też w  potrzeby pacjentów po przebytym zakażeniu Covid-19.

– Po pandemii odnotowujemy zwiększoną liczbę pacjentów wymagających rehabilitacji po tej chorobie. Są to pacjenci ze schorzeniami wielonarządowymi, z  zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, w  tym z  zaburzeniami pamięci i  lękami. Trzeba pamiętać o  tym, że w  wyniku pandemii zmarło ok. 117 tys. osób, natomiast po niej nastąpił okres długofalowych skutków zdrowotnych pandemii, który wcale się nie zakończył. Skutki przebycia Covid-19 są istotne i  znamienne dla zdrowia publicznego. Tu potrzebne są konsultacje wielu specjalistów, odpowiednio dobrana aktywność fizyczna, sukcesywne zwiększanie wydolności serca, ćwiczenia pamięciowe, pobudzające struktury mózgowe; wszystko to wymaga stałego nadzoru medycznego i  kontrolowanych zabiegów rehabilitacyjnych –  podsumowuje szef Poddębickiego Centrum Zdrowia.

Znakomitym sposobem powrotu do pełnego funkcjonowania jest zdrowe odżywianie oraz zakrojona na szeroką skalę odnowa biologiczna. Wszystkie te działania powinny być konsultowane przez interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, niejednokrotnie wspieranych przez psychologa. W  innym przypadku pacjent sam nie wróci do pełnej sprawności.

– Rehabilitacja powinna być realizowana kompleksowo przez jeden ośrodek i  my jesteśmy na takie leczenie przygotowani – zauważa prof. Jan Krakowiak. – W  Poddębickim Centrum Zdrowia rehabilitacja pacjentów opiera się nie tylko na standardowych zabiegach fizjoterapeutycznych, ale wykorzystujemy także balneoterapię opartą na naturalnych źródłach geotermalnych oraz krioterapię, dzięki nowoczesnej kriokomorze, którą posiada szpital. Możemy prowadzić ćwiczenia w  grupach 10-osobowych pod nadzorem fizjoterapeuty. Taka rehabilitacja jest znakomita dla pacjentów dotkniętych różnymi schorzeniami, również dla osób po przebytych operacjach kręgosłupa. Po takich zabiegach ze szpitala wychodzi zdrowy człowiek, bez konieczności sięgania po środki przeciwbólowe.

Pandemia Covid-19 spowodowała bardzo niebezpieczne dla zdrowia publicznego zjawisko polegające na ograniczeniu korzystania z  opieki zdrowotnej przez pacjentów cierpiących z  powodu innych chorób niż Covid-19. Co szczególnie niepokojące, w  czasie pandemii wiele osób zaniechało leczenia w  ośrodkach onkologicznych. Tymczasem choroba nie śpi. Taka sytuacja spowodowała wzrost liczby pacjentów onkologicznych – a, jak wiadomo, nowotwór jest agresywną chorobą i  szybkość podjęcia oraz systematyczność leczenia ma kluczowe znaczenia dla przeżycia pacjenta.

Co zrobić, żeby zminimalizować negatywne skutki produkcji technologicznej świata?

– Dobrze i  mądrze się odżywiać! Jak wiadomo, nasze zdrowie jest determinowane przez 4  główne czynniki: w  ok. 55% zależy od stylu życia, w  tym szczególną wagę przypisuje się odżywianiu, w  ok. 20% od środowiska, w  którym żyjemy, w  ok. 15% od uwarunkowań genetycznych i  w  ok. 10% od organizacji opieki zdrowotnej. Stale to powtarzam. Zwracam na to szczególną uwagę w  zarządzanym przeze mnie szpitalu i  staram się dobrze odżywiać również naszych pacjentów. Robię to od lat i  fakty mówią, że z  dobrym skutkiem. Do PCZ zgłaszają się chorzy nie tylko z  najbliższej okolicy, ale z  całej Polski. Korzystają ze swojego prawa wyboru miejsca, w  którym chcą się leczyć. Przybywając do nas, wybierają markę – szpital, który zasługuje na zaufanie. A  taki wybór to nasza najlepsza rekomendacja – podsumowuje prof. Jan Krakowiak.

Danuta Klimek

Marzę o  wolnym rynku usług medycznych

prof. nadzw. Jan Krakowiak,prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z  o.o.:
– Są kraje, gdzie panuje wolny rynek usług medycznych. Tak jest np. w  Holandii. Nie ma tam żadnych limitowanych świadczeń, po prostu pacjent wybiera sobie sam swoją ścieżkę leczenia i  idzie za tym lekarzem, u  którego chce się leczyć. A  ponieważ wiadomo, że pieniądze idą za pacjentem, ich strumień płynie tam, gdzie są dobrzy specjaliści. Marzy mi się, żeby podobne zasady usług medycznych nastały kiedyś w  Polsce.

Podziel się:

Nastepne

Szpital na miarę XXI wieku

wt. sie 30 , 2022
Sandomierski szpital został oddany do użytku w  1982 roku. Przechodził kilka faz restrukturyzacyjnych, a  w  2012 roku przyjął nazwę Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego. W  bieżącym roku świętuje jubileusz 40-lecia działalności w  obecnej lokalizacji Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego jest jedyną placówką w  powiecie sandomierskim świadczącą usługi medyczne z  21 oddziałami szpitalnymi, szpitalnym oddziałam ratunkowym, oddziałami dziennymi  oraz oddziałami o  charakterze opieki długoterminowej, tj. oddziałem medycyny paliatywnej, oddziałem psychiatrycznym, rehabilitacyjnym i  rehabilitacji […]
Szpital na miarę XXI wieku – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie