Szpital na miarę XXI wieku

Sandomierski szpital został oddany do użytku w  1982 roku. Przechodził kilka faz restrukturyzacyjnych, a  w  2012 roku przyjął nazwę Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego. W  bieżącym roku świętuje jubileusz 40-lecia działalności w  obecnej lokalizacji

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego jest jedyną placówką w  powiecie sandomierskim świadczącą usługi medyczne z  21 oddziałami szpitalnymi, szpitalnym oddziałam ratunkowym, oddziałami dziennymi  oraz oddziałami o  charakterze opieki długoterminowej, tj. oddziałem medycyny paliatywnej, oddziałem psychiatrycznym, rehabilitacyjnym i  rehabilitacji neurologicznej. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj 20 tys. chorych, a  udzielanych jest ok. 100 tys. porad lekarskich. 52% pacjentów to mieszkańcy powiatu sandomierskiego, pozostali są z  powiatów ościennych.

Szpital na miarę XXI wieku – Monitor Rynkowy

– Nad pacjentami czuwamy kompleksowo. Wykonujemy m.in. zabiegi kardiologii inwazyjnej, endoprotezoplastykę bioder i  kolan, jak również pełny wachlarz zabiegów urologicznych. Najwięcej pacjentów spoza powiatu sandomierskiego – aż 89% – korzysta z  pomocy lekarzy oddziału neurochirurgicznego. Leczymy udary mózgu z  użyciem trombolizy. Wykonujemy skomplikowane zabiegi neurochirurgiczne z  wykorzystaniem implantów oraz zabiegi wewnątrzczaszkowe z  usunięciem guza mózgu i  embolizację tętniaków. Prowadzimy także domową opiekę nad pacjentami w  zakresie tlenoterapii oraz dializoterapii otrzewnej – wylicza dr n. med. Marek Kos, dyrektor szpitala.

Szpital ma się czym pochwalić. W  ciągu ostatniego roku pozyskał środki finansowe na realizację szeregu inwestycji i  zakup specjalistycznego sprzętu.

Obok leczenia szpital rozwija także badania kliniczne i  wspólnie z  Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w  Kielcach w  Klinice Neurologii kształci przyszłych lekarzy. Program Strategiczny na lata 2021 – 2025 zakłada udział jednostki w  programach pilotażowych, m.in. KOS-zawał, którego założeniem jest kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego. W  dalszej perspektywie sandomierski szpital planuje rozszerzyć zakres usług o  program Koordynowanej Opieki nad Kobietą w  Ciąży (KOC), polegający na kompleksowej, pełnoprofilowej opiece medycznej w  okresie ciąży, porodu i  sześciu tygodni po porodzie.

Ponadto od czterech lat Sandomierski Szpital Ducha Świętego jest ośrodkiem biorącym udział w  programie pilotażowym reformy lecznictwa psychiatrycznego i  prowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego dla powiatów sandomierskiego i  opatowskiego.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Sercowe centrum pośrodku Kaszub

wt. sie 30 , 2022
144 mln zł kosztowała największa inwestycja „Szpitali Pomorskich”, dzięki której w  Szpitalu Specjalistycznym w  Wejherowie otwarto nową siedzibę Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i  Naczyń (KCCHSiN), blok operacyjny z  7 salami, a  także centralną sterylizatornię i  zakładpatomorfologii W  ramach inwestycji szpital rozbudowano o  trzykondygnacyjny budynek, w  którym funkcjonują: 40-łóżkowy oddział kardiologii i  angiologii interwencyjnej (w  tym sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, cztery pracownie angiograficzne i  gabinet diagnostyki RTG) oraz oddział kardiochirurgii z  […]
Sercowe centrum pośrodku Kaszub – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie