Palący problem

Rozmowa z Jarosławem Grobelnym, prezesem zarządu firmy Intereko Energia

Jak pan ocenia bieżącą sytuację związaną z gospodarką odpadami?

Obserwując branżę odpadową w Polsce mogę stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich 15 lat nie przybyło instalacji do przetwarzania odpadów. Powstaje natomiast wiele firm wprowadzających na rynek coraz to nowe produkty, które finalnie zostaną odpadami. Patrząc na kierunek, w jakim zmierzają inwestycje w Polsce, mogę powiedzieć, że temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska jest pomijany i zaniedbywany. Dobrym pomysłem na rozpoczęcie zmian w zakresie gospodarki odpadami było wdrożenie w 2020 roku Bazy Danych o Odpadach – BDO. System ten umożliwia kontrolę nad naszymi odpadami, a co za tym idzie, większą transparentność i bezpieczeństwo podczas magazynowania, transportu i późniejszego zagospodarowania.

W jaki sposób zatem radzić sobie z odpadami od strony technicznej?

Jestem zdania, żeby problemy rozwiązywać u źródła, więc na początku należałoby postarać się zaprojektować jak najbardziej zoptymalizowany proces, który nie będzie generował odpadów, a finalne produkty nie będą problematyczne w neutralizacji. Nie każdy proces da się dostosować do takich wymagań i wtedy odpady powinny być zagospodarowane lub utylizowane w miejscu ich powstawania lub na lokalnych instalacjach, które będą w stanie bezpiecznie zagospodarować wygenerowany odpad. Jedną z opcji jest mobilna instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów, inaczej mówiąc: mobilna spalarnia. 

Inny przykład dotyczy gruntów, które zostały już zanieczyszczone np. rakotwórczymi węglowodorami aromatycznymi. Taką glebę można poddać procesowi pirolizy, który zredukuje niebezpieczne węglowodory do zera. Spalenie gruntu też jest technicznie możliwe, jednak zupełnie nierozsądne, gdyż produkujemy w ten sposób masę popiołu, który klasyfikowany jest jako odpad niebezpieczny.

Dysponują państwo wspomnianymi technologiami. Na jakich rynkach działa Intereko Energia?

Funkcjonujemy głównie na rynku krajowym, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Dążymy jednak do tego, aby dołożyć naszą cegiełkę w sprzątaniu świata na kontynentach azjatyckim i afrykańskim. Osobiście dużo podróżuję i mam okazję obserwować, jak wygląda gospodarka odpadami, a raczej jej brak, w różnych częściach świata. Przykładem może być wyspa Thilafushi na Malediwach, która w zasadzie została usypana ze… śmieci. Chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie i zaproponować rozwiązania minimalizujące problem, jakim są nieumiejętnie zagospodarowane odpady na całym świecie.

rozmawiał Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

Dobre posunięcia

wt. wrz 21 , 2021
Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim stawia zarówno na nowoczesną identyfikację marketingową, jak i na inwestycje w park maszynowy – Na przestrzeni ostatnich dwóch lat miał miejsce rebranding marki. Rozpoczęliśmy go od zmiany logo spółdzielni. Następnie zmieniliśmy szatę graficzną wszystkich produktów, tak, aby wpisywać się w najnowsze trendy w branży opakowań. Zmiany spowodowały ujednolicenie graficzne grup produktowych, które wyróżniają się na tle konkurencji. Efekt jest znakomity – mówi Andrzej Minarczuk, prezes OSM […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie