Przyszłościowy Koneck

O budowach, przebudowach i remontach kujawsko-pomorskiej gminy Koneck z jej wójtem Ryszardem Borowskim rozmawia Agnieszka Moj

Czym obecnie żyje Koneck?

Najbliższym przedsięwzięciem będzie otwarcie reaktywowanego po ośmiu latach posterunku Policji, obejmującego działaniem gminy Koneck, Bądkowo i Zakrzewo. Będzie mieścił się w zwolnionych pomieszczeniach po gimnazjum. Ale to oczywiście tylko jeden z przykładów wielu zmian w ostatnich latach. Podczas mojej kadencji, oprócz poprawy estetyki przestrzeni publicznej gminy, została rozwinięta i zmodernizowana infrastruktura techniczna, w tym m.in: budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, budowa i remonty dróg gminnych i powiatowych. Postawiłem też na promocję, wspierając rozwój gminy i cierpliwie kształtując jej wizerunek. 

Czym gmina może się poszczycić? 

Krajobrazy, zabytki i ciekawa historia stanowią nasz duży potencjał turystyczno-rekreacyjny. Podróżując szlakiem zabytków warto odwiedzić neogotycki kościół parafialny w Konecku, drewniany kościół parafialny w Straszewie wybudowany w 1780 r. oraz wiatrak „Paltrak” z 1925 r. w Pomianach. Warto też odwiedzić jedyny w tej części województwa rezerwat przyrody „Uroczysko Koneck” zajmujący powierzchnię 84,64 ha. 

A co dziś stanowi dla pana priorytet?

Działania prowadzące do aktywizowania lokalnej społeczności, wspierania przedsiębiorczości, rozwoju rolnictwa oraz budowa infrastruktury technicznej. Obecnie planujemy budowę ronda w miejscowości Straszewo. To nowe rozwiązanie komunikacyjne poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto z powodzeniem pozyskujemy środki pozabudżetowe. Planujemy m.in.: budowę i remonty dróg gminnych oraz powiatowych wraz z wymianą na inteligentnie zarządzane ich oświetlenie, budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Koneck z ościennymi gminami powiatu aleksandrowskiego i radziejowskiego, termomodernizację budynku po Gimnazjum w Konecku wraz z wykonaniem OZE, rozbudowę stacji uzdatniania wody, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę placów rekreacyjnych i sportowych.

Dlaczego warto inwestować w Konecku?

Główny atut gminy to położenie w centrum kraju, bliska odległość do większych miast i lokalizacja w dorzeczu Wisły. Koneck położony jest blisko drogi krajowej nr 91 oraz biegnącej do niej równolegle autostrady A1. Nieopodal znajduje się stacja kolejowa, na której zatrzymuje się większość pociągów. Nasze atrakcyjne położenie jest szansą na rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej. Zapraszam wszystkich. 

Podziel się:

Nastepne

Samorządowy wzorzec z Sèvres

śr. mj. 30 , 2018
Ponad czterdziestotysięczna gmina i miasto Grodzisk Mazowiecki to dziś jeden z najlepszych w Polsce przykładów mądrego rozwoju i umiejętnego wykorzystywania atutów Zarządzany od 1994 r. przez burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego Grodzisk Mazowiecki rozwija się w imponujący sposób. Przybywa nowych inwestorów, stale zwiększa się liczba ludności, a nowe inwestycje znacząco poprawiają komfort życia.  Inwestor – tak, ale na naszych zasadach Grodzisk dzięki swojej lokalizacji jest doskonałym miejscem do lokowania inwestycji. Ale nie tylko […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie