Trakcja PRKiI – firma godna zaufania

Trakcja PRKiI to symbol największej restrukturyzacji finansowej w polskiej branży budowlanej w ciągu ostatnich lat 

Trakcja PRKiI, podobnie jak cała branża, nie uniknęła turbulencji występujących w budownictwie, których przyczyną był gwałtowny wzrost cen materiałów i kosztów podwykonawców oraz brak wystarczającej rewaloryzacji kontraktów. Jednak jako pierwsza na rynku spółka skutecznie przeprowadziła restrukturyzację finansową, jak dotąd największą w skali swojej branży. Działania formalne związane z refinansowaniem zakończyły się 10 października br.. 

Program należy uznać za jedną z największych i najbardziej wszechstronnych restrukturyzacji finansowych przeprowadzonych w firmach budowlanych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Przygotowanie i realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu instytucji finansowych oraz specjalnie w tym celu powołanych w Trakcji PRKiI zespołów roboczych składających się z pracowników spółki. Pomyślny wynik prac potwierdził solidne fundamenty Grupy Trakcja oraz wysokie zaufanie, jakim obdarzają spółkę interesariusze. Na program refinansowania o wartości szacowanej na ponad 1,2 mld zł składają się limity gwarancyjne w wysokości ok. 850 mln zł, finansowanie dłużne w wysokości ok. 300 mln zł oraz finansowanie kapitałowe. 

Wstępna alokacja wskazuje, że z emisji nowych akcji spółka może pozyskać prawie 60 mln zł, czyli ponad 50% więcej niż zakładano jeszcze pod koniec września. Kolejnym instrumentem finansowym będzie emisja obligacji na kwotę 20 mln zł. W spółce pojawią się także nowi akcjonariusze. Trwają działania związane
z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Część nowych akcji obejmie Agencja Rozwoju Przemysłu, która jako instytucja publiczna dodatkowo podniesie wiarygodność spółki. Pozostali znaczący akcjonariusze zdecydowali się także zachować, a nawet zwiększyć zaangażowanie – to dobry znak dla spółki i ważny dla rynku. 

Trakcja PRKiI należy do grona liderów wśród firm związanych z budownictwem infrastrukturalnym w Polsce. Rocznie realizuje średnio 60 kontraktów w branżach: kolejowej, drogowej, energetycznej i infrastruktury transportu miejskiego. Firma jest także producentem urządzeń dla energetyki: m.in. rozdzielnic prądu, magazynów energii oraz konstrukcji dla kolejowej sieci trakcyjnej. Trakcja PRKiI posiada jeden z największych
w Polsce potencjałów maszyn do specjalistycznych robót torowych oraz pociągi sieciowe i lokomotywy, którymi jako licencjonowany przewoźnik, samodzielnie prowadzi przewozy kolejowe, głównie kruszyw na realizowane budowy. Spółka systematycznie rozbudowuje także własny potencjał sprzętowy w branży budownictwa drogowego. W bieżącym roku w podwrocławskich Bieńkowicach Trakcja PRKiI uruchomiła specjalistyczne zaplecze dedykowane serwisowaniu pojazdów kolejowych – jako pierwszy i jedyny w Polsce generalny wykonawca posiada tego typu obiekt, świadczący także usługi dla podmiotów zewnętrznych. 

Trakcja PRKiI jest także spółka dominującą w Grupie Trakcja, którą tworzą m.in. specjalistyczna firma Torprojekt – świadcząca kompleksowe usługi projektowe i doradztwo w tym zakresie, spółka BTW Wrocław wykonująca specjalistyczne usługi spawalnicze oraz roboty torowe, PEUiM Białystok realizująca kontrakty drogowe na terenie Podlasia, Dalba – wyspecjalizowana w realizacji zadań związanych z inżynierią środowiska. Do Grupy Trakcja w Polsce należy także PRK7 Nieruchomości – deweloper działający na terenie Mazowsza oraz wykonujący zadania kubaturowe dla Trakcji PRKiI. Za działalność międzynarodową odpowiada w największym stopniu Kano Tiltai – należąca do Trakcji PRKiI litewska spółka będąca liderem lokalnego rynku budowlanego, realizująca także kontrakty w sąsiednich krajach Morza Bałtyckiego i w Szwecji. 

W 2018 roku przychody Grupy Trakcja wyniosły ponad 1,5 mld zł, a zatrudnienie przekracza ponad 2 200 pracowników.

 

Podziel się:

Nastepne

Psie sucharki. Wszystko, co powiedziałby twój pies, gdyby umiał mówić

pon. lis 18 , 2019
Pies jest przeważnie mniejszy niż człowiek i bez porównania puchaciejszy. Natura wyposażyła go w łapki, zęby i wdzięk, choć i tak składa się głównie z noska. Wabi się różnie, najczęściej kiełbaską. Jedzenie jedzeń to jedno z ulubionych zajęć uczciwego psiska. Jego specjalnością są dania podwędzane. Poza tym preferuje radości skromne i proste. Jego nastrój podnosi się proporcjonalnie do liczby otrzymanych głasków. Do pełni szczęścia wystarczy mu, że wjedzie brzuszkiem w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie