Sercowe centrum pośrodku Kaszub

144 mln zł kosztowała największa inwestycja „Szpitali Pomorskich”, dzięki której w  Szpitalu Specjalistycznym w  Wejherowie otwarto nową siedzibę Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i  Naczyń (KCCHSiN), blok operacyjny z  7 salami, a  także centralną sterylizatornię i  zakład
patomorfologii

W  ramach inwestycji szpital rozbudowano o  trzykondygnacyjny budynek, w  którym funkcjonują: 40-łóżkowy oddział kardiologii i  angiologii interwencyjnej (w  tym sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, cztery pracownie angiograficzne i  gabinet diagnostyki RTG) oraz oddział kardiochirurgii z  7 stanowiskami wzmożonego nadzoru. KCCHSiN posiada ultranowoczesną salę hemodynamiki (tzw. hybrydową). 4 sale angiograficzne wyposażono w  najnowocześniejszą aparaturę, pozwalającą na szybką, precyzyjną diagnostykę; zaś salę intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażono w  zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiaru funkcji życiowych pacjenta.

– Tak dużej inwestycji w  szpitalu w  Wejherowie nie było od czasów otwarcia placówki w  latach 80. XX wieku. W  ciągu 26 miesięcy powstał obiekt na miarę XXI wieku o  łącznej powierzchni blisko 9 tys. m kw. – mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu „Szpitali Pomorskich”. – Nowa infrastruktura to nowa jakość. Chcemy, by na terenie województwa pomorskiego, którego mieszkańcy najczęściej korzystają z  usług szpitala, obniżył się znacząco odsetek osób obciążonych chorobami cywilizacyjnymi. Ta inwestycja z  pewnością ma szansę się do tego przyczynić. 

Projekt „Poprawa jakości i  dostępności w  diagnostyce i  terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w  Wejherowie” został zrealizowany ze środków RPO WP 2014  –  2020: 71,9  mln zł, Samorządu Województwa Pomorskiego – ponad 60 mln zł, budżetu państwa: 7,7  mln zł i  wkładu spółki: 4,1  mln  zł.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Revolt Energy: rozwiązania dla środowiska

wt. sie 30 , 2022
Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się dynamicznie. W ostatnim raporcie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) czytamy, że w roku 2021 przyrost mocy zainstalowanej w PV wyniósł aż 3,7 GW (w 2020 było to 2,4 GW), a moc zainstalowana na koniec 2021 roku osiągnęła 7,67 GW. Autorzy raportu podają, że na podstawie danych z końca pierwszego kwartału 2022 roku osiągnięto moc na poziomie 9,4 GW. Dodają, że za niemalże 80 procent udziału w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie