SIMES: przełom w integracji OZE i zarządzaniu energią

Zadaniem zaawansowanej koncepcji mikrosieci prądu stałego jest efektywna integracja różnorodnych źródeł energii, odbiorników oraz magazynów energii w obrębie określonego terytorialnie lub funkcjonalnie obszaru.

Projekt „SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” zrealizowany przez Konsorcjum WIBAR i Politechnikę Warszawską, odpowiada na aktualne potrzeby rynkowe, związane z wprowadzaniem nowych, inteligentnych i przyjaznych dla środowiska technologii w energetyce. Zakłada on stworzenie kompleksowego, wielozadaniowego systemu zarządzania energią w mikrosieci, który umożliwi efektywne zarządzanie energią elektryczną pochodzącą z różnych źródeł w tym źródeł odnawialnych. Chodzi tu m.in. o maksymalizację wykorzystania dostępnej energii, bilansowanie lub kompensację mocy biernej w systemie elektroenergetycznym prądu przemiennego czy zwiększenie niezawodności dostaw energii do odbiorników o szczególnym znaczeniu.

Demonstrator mikrosieci SIMES
Demonstrator mikrosieci SIMES.

Do najważniejszych funkcji systemu SIMES należą: modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwe rozbudowywanie systemu stosownie do zapotrzebowania na moc i zapewniająca niezawodność systemu (dzieje się tak dzięki automatycznej rekonfiguracji modułów mikrosieci). Ponadto na szczególną uwagę zasługują tu funkcje zunifikowanych bloków przekształtnikowych AC/DC i DC/DC, czy funkcja inteligentnego zarządzania energią w mikrosieci. Dzięki takim funkcjom możliwe jest m.in: działanie mikrosieci bez dostępu do sieci energetycznej AC (praca off-grid) lub z dostępem do sieci energetycznej AC (on-grid) poprzez łatwą integrację z systemami kontrolno-pomiarowymi operatorów sieci dystrybucyjnych, czy wykorzystanie różnych rodzajów magazynów energii elektrycznej na potrzeby współpracy z siecią DC i siecią energetyczną AC.

Schemat ideowy mikrosieci prądu stałego
Tak wygląda schemat ideowy mikrosieci SIMES.

W ramach projektu został zbudowany demonstrator mikrosieci SIMES, który stanowi platformę do testowania algorytmów sterowania w układzie zawierającym hybrydowe magazyny energii, instalację fotowoltaiczną, szybką stację ładowania pojazdów, odbiorniki DC, dwukierunkowy sprzęg z siecią AC, niezawodny i szybki interfejs komunikacyjny oraz system zarządzania energią (EMS).

Projekt „SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza, nr wniosku MAZOWSZE/0111/19. Beneficjentami są WIBAR-Instalacje Sp. z o.o. oraz Politechnika Warszawska.

Belka-NCBR_PL_WIBAR

Oprac. Adrian Morel/WIBAR

Podziel się:

Nastepne

Marek Stelar - Blask

śr. lip 10 , 2024
1946 rok. Wiktor Krugły po wojennych przejściach przyjeżdża do Szczecina i od razu zostaje wplątany w sprawę zabójstwa żydowskiego chłopca. Wobec obojętności władz zajętych ogarnianiem chaosu w mieście bezprawia próbuje sam rozwikłać zagadkę. Ma przeciw sobie niemal wszystkich: urzędników, milicję i tajemniczą, żydowską organizację Bricha. 1978 rok. W Szczecinie ginie młoda prostytutka. Zatrzymany w związku ze sprawą obywatel zachodnioniemiecki zostaje niemal natychmiast zwolniony, ale pewien kapitan Służby Bezpieczeństwa postanawia rozegrać […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie