SKM Trójmiasto: Szybko, Wygodnie, Mobilnie

Ponad 115 tys. dziennie, ponad 42,2 mln rocznie. Tylu pasażerów przewozi PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Taki wynik daje spółce czwarte miejsce spośród wszystkich kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce

Trójmiejska SKM-ka ustępuje na tym polu jedynie Przewozom Regionalnym, Kolejom Mazowieckim i PKP Intercity. To doskonały wynik, biorąc pod uwagę, że jest przewoźnikiem aglomeracyjnym, który świadczy usługi tylko na obszarze części jednego województwa. Ale to nie teren trójmiejskiej aglomeracji zapewnia spółce duża liczbę pasażerów, lecz główne walory, jakimi może się poszczycić: punktualność, niezawodność i gwarancja wygodnej i szybkiej podróży. Połączenia SKM, od stacji Gdańsk Śródmieście po Lębork i Kościerzynę, są zintegrowane z połączeniami innych przewoźników zapewniających transport zbiorowy na terenie aglomeracji. W bliskiej odległości znajdują się przystanki autobusowe, trolejbusowe i tramwajowe, dzięki czemu podróż po Pomorzu jest szybka i funkcjonalna.

Szybko

SKM jest nie tylko przewoźnikiem, ale i zarządcą linii kolejowej o długości 32 km, na której zlokalizowane są 23 przystanki. Po tej dwutorowej linii jeżdżą tylko pociągi SKM, co stanowi duży atut i przewagę konkurencyjną dla spółki. Rejon Trójmiasta jest jednym z nielicznych w Polsce, gdzie pociągi kolei aglomeracyjnej jeżdżą z tak wysoką częstotliwością: w szczycie przewozowym co 7,5 minuty, a poza nim – co 10 minut. Dzięki temu, że ruch dalekobieżny i towarowy jest na tym obszarze odseparowany, możliwe jest takie ułożenie rozkładu jazdy, by był jak najdogodniejszy dla podróżnych.

Aby tego dokonać, niezbędna jest bliska współpraca m.in. z Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej, który skupia organizatorów przewozów i koordynuje tworzenie rozkładów we współpracy ze wszystkimi gminami w regionie i przewoźnikami, zarówno szynowymi, jak i autobusowymi. To jeden z kluczy do sukcesu.

Wygodnie

Stała poprawa jakości podróżowania jest możliwa również dzięki pozyskanym dotacjom z Funduszy Europejskich. Obecnie spółka realizuje dwa duże projekty. Pierwszy dotyczy budowy zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na linii kolejowej zarządzanej przez SKM. Prowadzone prace dotyczą systemu informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego oraz monitoringu pracy urządzeń. Stworzony w tym celu system poprawi bezpieczeństwo, obsługę pasażerów i komfort podróży. W ramach projektu zmodernizowany zostanie budynek Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej, w którym powstanie m.in. centrum monitoringu oraz 9 peronów na trasie linii kolejowej. Perony zostaną przebudowane tak, aby wzrosła ich użyteczność oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu to blisko 140 mln zł, z czego prawie 62 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Kolejnym ważnym projektem jest zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Projekt jest realizowany z pomocą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowanie wyniosło aż 160 mln zł przy całkowitej kwocie projektu ponad 393 mln zł. Zakup taboru wpłynie na poprawę sprawności i eko-efektywności systemu transportu zbiorowego w aglomeracji.

fot. Mateusz Ochocki / KFP

– Realizacja projektu przyniesie wymierne skutki, które będą odczuwalne nie tylko przez lokalne społeczności, ale także przez odwiedzających region turystów czy inwestorów – mówi Maciej Lignowski, prezes zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – Będzie to pozytywnie wpływało na wizerunek całego obszaru i zwiększało jego konkurencyjność. Zakładany termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec 2023 roku. 

Oprócz tego spółka realizuje jeszcze inne prace infrastrukturalne w zakresie modernizacji sieci trakcyjnej i zabudowy nowych rozjazdów. Wszystko po to, żeby efektywniej prowadzić ruch pociągów. W kolejnej perspektywie budżetu unijnego SKM planuje pozyskać nowe środki na modernizacje linii, taboru oraz rozbudowę infrastruktury. Aktualnie spółka planuje lokalizacje kolejnych peronów na linii, na terenie Gdyni. Choć obecnie średnia odległość między przystankami to 1700–1800 metrów, co jest ewenementem pozwalającym zaklasyfikować SKM jako niemalże naziemne metro, spółka szuka kolejnych miejsc, gdzie mogłaby umiejscowić perony i jeszcze lepiej dopasować się do komunikacji miejskiej.

– Poprzednią perspektywę budżetową UE zakończyliśmy z dofinansowaniem na poziomie 220 mln zł. Regularnie pozyskujemy środki europejskie, natomiast absorbujemy je w takiej wartości, na ile jesteśmy w stanie zabezpieczyć wkład własny realizowanych przedsięwzięć. W tym celu m.in. emitowaliśmy obligacje. Pozyskujemy też środki z Funduszu Kolejowego – dodaje Maciej Lignowski.

Firma mocno inwestuje także w pracowników, a szczególnie stara się „wychować” sobie nowych. W ramach współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, a także z technikami i szkołami licealnymi, promuje zawody związane z kolejnictwem i stara się przyciągać młodych ludzi.

Co istotne w przewozach pasażerskich, PKP SKM dużą wagę przywiązuje do bezpieczeństwa, zarówno tego związanego z ruchem pociągów, jak i bezpieczeństwa podróżnych. Trójmiejski przewoźnik znalazł się w grupie 22 podmiotów z całej Europy, jako jeden z dwóch w Polsce – ale jedyny kolejowy – który bierze udział w projekcie Prevent. Efektem tego programu ma być powstanie dobrych praktyk, które po wcieleniu w życie zwiększą poziom bezpieczeństwa w transporcie.

Mobilnie

Inwestycje w tabor i infrastrukturę idą w parze z dbałością o komfort codziennych podróży, przejrzystość informacji i intuicyjność w korzystaniu z usług SKM-ki. Wyzwaniem na nadchodzące lata jest wprowadzenie kolejnych, nowoczesnych kanałów sprzedaży biletów. Rozwijane są rozwiązania w zakresie sprzedaży internetowej, czy poprzez aplikacje na urządzenia mobilne. Już kilka lat temu spółka jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła aplikację mobilną o nazwie SKM KomPas. Znajduje się tam aktualny rozkład jazdy, a pasażerowie informowani są o zakłóceniach i wynikających z nich opóźnieniach w ruchu pociągów. Kolejnym kanałem kontaktu jest profil SKM Trójmiasto na Facebooku, na którym można uzyskać informację przez 24 godziny na dobę, a średni czas odpowiedzi na zapytanie wynosi zaledwie ok. 10 minut.  – Bardzo nam zależy na jak największej dostępności dla naszych pasażerów. Chcemy odpowiadać na wszystkie pytania, sugestie i skargi, tak by wspólnie pracować nad komfortem podróży i być realną odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne mieszkańców – sumuje Maciej Lignowski.

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Ekologia + współpraca = racjonalna konsumpcja

śr. sie 21 , 2019
Na temat nowo powstałej ustawy o zapobieganiu marnotrawieniu żywności, jej aspektach społecznych, biznesowych i ekologicznych z Janem Szczęśniewskim, prezesem Zarządu Śląskiego Banku Żywności rozmawia Michał Woźniakowski Rząd uchwalił ustawę odnoszącą się do problemu marnotrawienia żywności. Co to oznacza w praktyce? Ta ustawa to przede wszystkim nowa jakość i ogromne wyzwanie. Oznacza to, że Polska wychodzi z grona krajów europejskich, które tego problemu jeszcze nie uporządkowały. Stajemy się nowoczesnym państwem również […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie