SM „Hutnik” stawia na dialog

Licząca sobie ponad 40 lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu to nie tylko symbol długofalowego sukcesu, ale przede wszystkim dynamicznego rozwoju, współpracy społecznej i troski o mieszkańca

Determinacja i zaangażowanie władz spółdzielni w wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ale także otwartość na dialog od lat wzbudzają uznanie i podziw otoczenia. A nowoczesna wizja osiedli, które będą gwarantowały bezpieczeństwo, komfort mieszkania i radość ze spędzania czasu na łonie natury to marzenie, które zarząd „Hutnika” z sukcesem realizuje od lat.

– Znacząca modernizacja osiedli oraz poprawa warunków życia mieszkańców to jedne z najważniejszych priorytetów, które postawiliśmy sobie jako zarząd, podejmując się realizacji projektu „Bezpieczne Osiedle”, realizowanego od 2012 roku – mówi Maciej Adamiec, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. – Inicjatywa, mająca na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, przyniosła imponujące rezultaty. Dzięki zainstalowanemu monitoringowi wizyjnemu, energooszczędnemu oświetleniu LED z czujnikami ruchu, ogrodzeniu placów zabaw oraz demontażu przestarzałego okablowania na klatkach schodowych, mieszkańcy mogą cieszyć się wyższym standardem życia i spokojem.

Dbałość o środowisko to kolejna ważna sfera działań „Hutnika”. Zarząd aktywnie pracuje bowiem nad tworzeniem i pielęgnacją terenów zielonych, które nie tylko uatrakcyjniają przestrzeń mieszkalną, ale również wspierają dążenia do większej energooszczędności. Inwestycje w docieplenie i termomodernizację budynków przyniosły spółdzielni liczne wyróżnienia, ale też osławione „białe certyfikaty” – za działania energooszczędnościowe o najwyższej jakości ekonomicznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” to jednak nie tylko administracja nieruchomościami, lecz także instytucja, która poprzez różnorodne inicjatywy znacząco podnosi jakość życia mieszkańców. Tutejszy klub „Bakcyl” wraz z siłownią jest zarówno przestrzenią sportową, jak i centrum aktywności społeczno-kulturalnej. Spółdzielnia realizuje zadania społeczno-wychowawcze, kulturalne i sportowe, nieustannie dostosowując ofertę klubu do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Dlatego „Bakcyl” jest miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie ferii zimowych i letnich organizowane są półkolonie dla dzieci, które trzykrotnie zdobyły uznanie wojewody śląskiego. Ponadto od ośmiu lat działa tam również Strefa Seniora, która aktywnie integruje osoby w wieku 50+. Poprzez organizację spotkań i zajęć fizycznych spółdzielnia promuje wizerunek seniorów, wspierając tym samym aktywne życie lokalnej społeczności.

Każdy kolejny rok sukcesów „Hutnika” to efekt wspólnych wysiłków zarządu, pracowników oraz zaangażowanych mieszkańców. Spółdzielnia nieustannie udowadnia, że troska o mieszkańców, bezpieczeństwo i środowisko są kluczowymi elementami sukcesu wspólnoty lokalnej. – Dzięki tym wartościom pozostajemy przykładem dynamicznego rozwoju i współpracy społecznej, pokazując, że razem można osiągnąć znacznie więcej – podkreśla Marcin Podsiadło.

„Hutnik” nie zapomina również o odpowiedzialności społecznej. Angażuje się w lokalne akcje charytatywne, organizuje festyny rodzinne, współpracuje z Fundacją dla Młodych oraz Fundacją Zielony Ład. Bierze udział w doraźnych akcjach, takich jak charytatywna zbiórka na pomoc Ukrainie; a to tylko niektóre z działań świadczących o zaangażowaniu spółdzielni w budowanie silnej społeczności i wzmacnianie więzi między mieszkańcami.

Podziel się:

Nastepne

ZSM: perła Śląska

pt. lip 5 , 2024
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1958 roku. Jest jednym z największych podmiotów spółdzielczych w regionie: posiada 214 budynków, a łączna powierzchnia użytkowa wynosi aż 597 tys. m kw – Dla mnie jako prezesa zarządu najważniejsi są ludzie. Ich komfort życia. Dobry stan techniczny budynków pozwala nam dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a dwa kluby spółdzielcze: „Kwadrat” i „Pastel” umożliwiają naszym członkom rozwijanie pasji i zainteresowań. Są to miejsca, w których organizujemy […]
Spółdzielnia mieszkaniowa ZabrzeSpółdzielnia mieszkaniowa Zabrze

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie