Student na pierwszym miejscu!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie  od ponad 20 lat przyciąga studentów,  gwarantując sukces na rynku pracy. O tym, na co należy stawiać w edukacji oraz w jaki sposób dostosować system nauczania do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych z rektorem WSEiZ, dr Moniką Madej rozmawia Joanna Gulewicz

Co pani zdaniem stanowi o tym, że WSEiZ od lat jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce?

W latach 90. powstało wiele niepublicznych uczelni w Polsce, w tym Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Gdy nadszedł niż demograficzny, wiele z nich zostało zlikwidowanych. Dzięki podjętym w porę działaniom, WSEiZ przetrwała ten trudny okres i powiem więcej – ma się coraz lepiej! Wpłynęło na to kilka czynników: atrakcyjna oferta edukacyjna, wysoki poziom nauczania, świetna kadra oraz nowoczesna infrastruktura. Obecnie oferujemy 10 kierunków studiów o profilu praktycznym (architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, wzornictwo, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, ochrona środowiska i zdrowie publiczne) i aż 37 specjalności. W tworzeniu programów kształcenia pomagają nam członkowie rad pracodawców – przedstawiciele sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Z całą pewnością niebagatelne znaczenie dla prestiżu uczelni ma realizacja projektów unijnych. Które z nich są najistotniejsze i dlaczego?

Ważny był dla nas „Program Rozwoju WSEiZ”, dzięki któremu studenci m.in. skorzystali z dodatkowych zajęć projektowych czy płatnych praktyk i staży. Program pozwolił nam także wyposażyć sale dydaktyczne w nowoczesny sprzęt. Obecnie wdrażamy kolejny projekt – „E-usługi w WSEiZ”,
którego przedmiotem jest realizacja e-usług. Dzięki nim usprawnimy usługi świadczone drogą elektroniczną, m.in. uzyskamy interoperacyjność aplikacji i zminimalizujemy czas realizacji procesów administracyjnych. Ponadto zwiększymy wgląd w zasoby cyfrowe uczelni, a osobom niepełnosprawnym ułatwimy dostęp do świadczonych usług.

Od lat wybiegacie państwo myślą w przyszłość. Jakie działania zostały podjęte, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i rynku pracy?

Nieustannie poszerzamy grono pracodawców, z którymi ściśle współpracujemy, przygotowując programy kształcenia, tak aby nasi absolwenci na rynku pracy wyróżniali się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim umiejętnościami praktycznymi. Dlatego też w najbliższym roku akademickim na wszystkich kierunkach studiów będziemy proponować praktyczny profil kształcenia. Cyklicznie organizujemy spotkania studentów z pracodawcami (zrzeszonymi w Radach Pracodawców), a co roku nasze Biuro Karier organizuje targi pracy.

Jakie nowości w systemie kształcenia WSEiZ planuje wprowadzić w najbliższym czasie?

Od października 2019 r. planujemy otworzyć nowy kierunek – informatykę z dwiema specjalnościami: grafika komputerowa oraz programowanie aplikacji.  Atutem studiów jest fakt, iż WSEiZ otrzymała unijne dofinansowanie na prowadzenie tego kierunku, dzięki czemu będziemy mogli zaproponować studentom korzystne zasady finansowania studiów. Staramy się także o otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz myślimy o utworzeniu studiów II stopnia na kierunkach, na których obecnie mamy I stopień.

Podziel się:

Nastepne

Sukces mimo przeciwności

pon. mar 11 , 2019
Strategia na najbliższe lata firmy INTESTER Sp. z o.o., zdobywcy Symbolu Techniki Przemysłowej 2018, to: pozyskanie nowych klientów, doskonalenie oferowanych usług, zwiększenie zatrudnienia oraz uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów O firmie INTESTER Sp. z o.o. z Dobrowa w woj. świętokrzyskim pisaliśmy we wrześniu 2018 r. w artykule pt.: „INTESTER: reinwestycja w sukces” oraz wywiadzie „Bezprawnie przejęli naszych pracowników”. Przedstawiliśmy w nich historię powstania firmy, współpracę z dużymi kontrahentami oraz funkcjonowanie na […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie