Symbol dla szpitala w Nowym Sączu

Z Lidią Zelek, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu rozmawia Tomasz Popławski

Zostali państwo wyróżnieni nagrodą Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2023. Jakie znaczenie ma dla państwa to prestiżowe wyróżnienie?

Każde wyróżnienie lub nagroda dla organizacji pomaga budować lub wzmacniać jej wizerunek nie tylko na lokalnym rynku usług (np. wobec płatnika czy organu tworzącego), ale także zwiększać zaufanie pacjentów. Należy z całą mocą podkreślić, że wyróżnienie tego typu to efekt pracy i zaangażowania wielu pracowników szpitala.

Kluczowym słowem w funkcjonowaniu spółki są relacje, ale: jak je budować? Jakich narzędzi użyć, by „cementować” nie tylko zespół, ale społeczność pracowników?

W roku 2019 wdrożyliśmy procedurę pn. Zarządzanie personelem. Przedmiotem procedury są zasady postępowania przy planowaniu, zatrudnianiu, adaptacji i szkoleniu pracowników, a także ocenianiu i badaniu ich satysfakcji. Już na etapie rekrutacji zwracamy uwagę na właściwy dobór kadr. Kandydatom do pracy w szpitalu jasno określamy nasze oczekiwania w tym zakresie (etyczna postawa, troska o dobre imię szpitala, dyspozycyjność, samodzielność, ale i praca w zespole).

Ekologia to słowo klucz w wielu branżach. Jak państwo odnoszą się do niej w swoich działaniach?

Zamontowaliśmy instalacją fotowoltaiczną w dwóch budynkach o dużej kubaturze, w których prowadzimy działalność leczniczą. Nie wspominamy o takich oczywistych działaniach jak segregowanie śmieci, odpowiednie postępowanie z odpadami medycznymi czy stosowanym energooszczędnym oświetleniem. Systematycznie wymieniamy sprzęt i aparaturę medyczną, co również przekłada się na redukcję zużycia energii. Przed nami jeszcze jednak wiele wyzwań odnoszących się do ekologii, jak chociażby wdrożenie w większym zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Elastyczność – klucz do sukcesu. Jak to stwierdzenie definiuje państwa szpital?

Staramy się być elastyczni zarówno w odniesieniu do pacjentów, jak i kontrahentów, z którymi współpracujemy. Dostosowujemy swoją ofertę do faktycznych potrzeb lokalnej społeczności. Wyrazem tego było wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie ośrodka onkologicznego (pięć oddziałów wraz z nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i poradniami specjalistycznymi). Jesteśmy realizatorem wielu programów lekowych sprofilowanych na onkologię i hematologię. Wszystko to zdecydowanie przybliżyło możliwość leczenia onkologicznego mieszkańcom Sądecczyzny. Innym dobrym przykładem ilustrującym naszą elastyczność jest zapewnienie różnych możliwości współpracy z osobami udzielającymi świadczeń pacjentom w naszym imieniu. Obok tradycyjnej umowy o pracę, w coraz to większym stopniu umożliwiamy zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną. Dotyczy to głównie lekarzy specjalistów, którzy preferują właśnie taką formę świadczenia pracy.

Zbliżamy się do końca roku 2023 roku. Jaki on był dla państwa szpitala?

To właściwie pierwszy pocovidowy rok w ochronie zdrowia. Udało się w nam w pełni zakończyć i uruchomić zadania, które ze względu na pandemię trzeba było odłożyć w czasie. Zaliczamy do nich m.in. rozpoczęcie działalności przez nowe oddziały, tj. geriatryczny i rehabilitacyjny. Zostały one ulokowane w wyremontowanym pawilonie, gdzie poprzednio funkcjonowały oddziały ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny, dla których z kolei wybudowaliśmy nowoczesny pawilon oddany do użytku w 2020 roku. W efekcie uzyskujemy nie tylko znaczne podniesienie komfortu pobytu i leczenia chorych, ale także poprawę warunków pracy zatrudnionego personelu.

Z jakimi planami i wyzwaniami wchodzą państwo w 2024 rok?

Rok 2024 to czas, w którym chcielibyśmy kontynuować rozwój szpitala, w tym onkologii. Mamy tutaj w planach poszerzenie oferty usług dla pacjentów z takimi schorzeniami. Głównie dotyczy to uruchomienia pracowni brachyterapii oraz zakładu medycyny nuklearnej. Od dłuższego już czasu czynimy starania o pozyskanie środków na zakup wyposażenia do tych komórek. Fundusze na sprzęt medyczny dla pracowni brachyterapii już posiadamy. Właśnie zakończyliśmy procedurę przetargową. Wciąż zabiegamy o brakujące środki na zakup wyposażenia do zakładu medycyny nuklearnej. Dużym wyzwaniem będzie również pozyskanie wymaganej kadry specjalistów. Planowana jest również budowa Pawilonu Diagnostyczno-Aptecznego oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Podziel się:

Nastepne

Westa Investments z prestiżową nagrodą

śr. gru 20 , 2023
Krakowska firma Westa Investments otrzymała ogólnopolską, prestiżową nagrodę Symbol 2023. Kapituła wzięła pod uwagę dynamiczny rozwój firmy, jej świeże spojrzenie na ryneki podejmowanie prekursorskich inwestycji, jak choćby produkcji zielonego wodoru. Produkcja zielonego wodoru w oparciu o wielkopowierzchniowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne to potężny projekt, mający duże perspektywy biznesowe. Położenie kupionych terenów, obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz sytuacja geopolityczna, a także chęć uniezależnienia się od importowanego gazu, składają się na […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie