Najwyższe standardy sądeckiego SOR

Kolejne inwestycje w nowosądeckim szpitalu przyczyniają się do coraz lepszej opieki nad pacjentami

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu od wielu lat jest symbolem nowoczesnej opieki medycznej. Dzięki skutecznemu zarządzaniu systematycznie pozyskuje i dobrze wykorzystuje środki unijne, a z jego inwestycji korzystają pacjenci z całego kraju.

Najnowszym sukcesem dyrekcji placówki jest uzyskanie dofinansowania ze środków POIiŚ 2014– 2020 oraz z Budżetu Województwa Małopolskiego na projekt: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii oraz rozbudowa Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu z doposażeniem”. Jego cel to zwiększenie dostępności i efektywności usług medycznych oraz poprawa funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez jego rozbudowę, modernizację i doposażenie.

W ramach projektu zostanie wydzielona sala wstępnej intensywnej terapii z trzema stanowiskami. Sądecki SOR został wyposażony w nowoczesny sprzęt, m.in.: kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, zestawy do trudnej intubacji, aparat USG, aparaty do znieczulania, aparaty EKG, stoły zabiegowe, nowe łóżka, a także infrastrukturę do odbierania danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego, co umożliwia łączność pomiędzy SOR-em a zespołami ratownictwa medycznego.

– Wymiana informacji stanowi bardzo ważny element umożliwiający właściwe przygotowanie się personelu oddziału do przyjęcia poszkodowanego i udzielenie fachowej, szybkiej pomocy – podkreślaArtur Puszko, dyrektor nowosądeckiego szpitala.– Poprzez realizację tego i innych projektów pragniemy, jako wiodąca placówka w regionie małopolskim, sprostać oczekiwaniom społeczeństwa i sukcesywnie podnosić jakość usług.

W ramach projektu rozbudowany i doposażony został też Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co pozwoli osiągnąć wymagany wskaźnik co najmniej 2% łóżek IT w stosunku do ogólnej ich liczby określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dobudowana została sala chorych wyposażona w 7 nowych łóżek. Tutaj również zakupione zostało wyposażenie m. in: stanowiska intensywnej terapii, kardiomonitory, ssaki elektryczne, respiratory puls oksymetry, materace do ogrzewania pacjentów, łóżka z materacami przeciwodleżynowymi.

Wartość całego projektu to ponad 5,7 mln zł, z czego dofinansowanie POIiŚ wyniosło ponad 3,2 mln zł, dofinansowanie z budżet Województwa Małopolskiego – ponad 1,8 mln zł zł, zaś środki własne szpitala – ponad 612,7 tys. zł. Jest to pierwsza zrealizowana inwestycja w ochronie zdrowia wpisana w Małopolski Plan Inwestycyjny zatwierdzony w 2015 r.

Skuteczne zarządzanie szpitalem przynosi wymierne efekty: wzrasta liczba pacjentów przyjmowanych w sądeckim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: w 2014 r. było ich 39.705, w 2015 r. – 42.624, a w ubiegłym roku 43.066, co daje średnio dziennie 117 osób, którym udzielono porad. Ponadto za pośrednictwem SOR-u na hospitalizację w trybie planowym lub nagłym przyjmowanych jest średnio rocznie 30 tys. pacjentów.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Doświadczenie i jakość: 15 lat AMW TBS Kwatera

pon. lip 31 , 2017
Spółka AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości już od 15 lat z niemałymi sukcesami Główne obszary działalności AMW TBS „KWATERA” obecnie koncentrują się na zarządzaniu nieruchomościami – zarówno publicznymi, jak i pozyskanymi na rynku zewnętrznym. Oferta spółki skierowana jest do deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości. Oprócz usług zarządzania nieruchomościami oferujemy również usługi nadzoru inwestorskiego, obsługi gwarancyjnej oraz zarządzania mieszkaniami na wynajem. Firma obecnie […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie