W Lublinie kształcą innowacyjnie

Nowoczesne kształcenie nastawione na przygotowanie studenta do mocnego startu na rynku pracy to nie lada wyzwanie. Między innymi o tym, na co należy zwrócić uwagę, z mgr Teresą Bogacką, kanclerzem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie rozmawia Joanna Gulewicz

Co zdaniem pani stanowi o tym, że WSEI od lat jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce? 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie znana jest z innowacyjnej oferty dydaktycznej i praktycznej orientacji na studenta. Uczelnia angażuje się w szereg projektów, które mają bezpośredni wpływ na poziom kształcenia. Dzięki temu absolwenci WSEI bez problemu odnajdują swoje miejsce na rynku pracy. Studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie różnią się od proponowanych form kształcenia w innych uczelniach. Tym, co wyróżnia nasze studia, jest przede wszystkim praktyczność zajęć. Zwiększając wpływ pracodawców na sposób kształcenia, rokrocznie podpisujemy z nimi kilkadziesiąt umów, w tym z największymi firmami w Polsce. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę m.in. przy organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich oraz organizację i udział stron w projektach badawczo-rozwojowych. Podpisaliśmy prawie 400 umów o współpracy z pracodawcami oraz uczelniami. W tym procesie uczelnia nie zapomina o najważniejszym dobru studentów, którzy potrzebują wsparcia przy połączeniu nauki z uczeniem się konkretnego zawodu. W tym roku wprowadzamy nową formę praktycznego kształcenia studia dualne, które w 100% będą finansowane ze środków europejskich.

Z całą pewnością niebagatelne znaczenie dla prestiżu uczelni ma realizacja projektów unijnych. Które z nich są najistotniejsze i dlaczego? 

Uczelnia w każdym roku realizuje kilkadziesiąt różnych projektów, ale myślę, że jednym z ważniejszych w ostatnich latach jest projekt dotyczący studiów dualnych. To nowa forma studiowania, która z pewnością poprawi jakość kształcenia, wpływając pozytywnie na szybszą adaptację studenta w firmie, a co za tym idzie, przyniesie korzyść pracodawcy, który proces wdrażania nowego pracownika do konkretnego stanowiska skróci do minimum albo nawet całkowicie wyeliminuje. Stanie się tak dlatego, że osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na uczelni, przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie trzech lat od 6 do 9 miesięcy. Za czas spędzony u pracodawcy studenci otrzymają stypendia, a najlepsi z nich mają szansę na stałe zatrudnienie. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie, z którym student i uczelnia podpisze umowę o kształcenie praktyczne. To forma kształcenia, która rewolucjonizuje kontakt na płaszczyźnie student przyszły pracownik a pracodawca. 

Od lat wybiegacie państwo myślą w przyszłość stanowiąc niedościgniony wzór dla wielu uczelni z całej Polski. Jakie działania zostały podjęte, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i rynku pracy? 

Staramy się wykształcić nowoczesnego absolwenta i wyposażyć go w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców i rynku pracy. Ma to związek z rozwojem nowoczesnych technologii i zmianami w biznesie. Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności: „Zarządzanie” II stopnia, studia II stopnia „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Programowanie i analiza danych”, pięcioletnie studia pedagogiczne na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, czy też otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek to tylko część wprowadzanych zmian, które zostały wdrożone przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w tym roku. Świadczy to o ogromnej dynamice zmian i myślę, że to element kluczowy w byciu konkurencyjnym na rynku edukacyjnym i jedyna droga, by sprostać oczekiwaniom zarówno studentów, jak i pracodawców. 

Jakie nowości w systemie kształcenia planujecie państwo wprowadzić w najbliższym czasie? 

Nazwa Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kojarzy się ze ścisłymi kierunkami studiów, jednak już od prawie 20 lat swojego istnienia uczelnia kładzie nacisk na kształcenie praktyczne powiązane z potrzebami pracodawców. Najnowszym tego przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są dwuletnie studia II stopnia „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Programowanie i analiza danych”, a także pięcioletnie studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika m.in. ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w Ustawie o szkolnictwie wyższym. Równolegle do rozwoju kierunków technicznych i społecznych prowadzone są aktywne działania zwiększające komfort i stopień zaawansowania nauki na kierunku „Pielęgniarstwo”. W styczniu 2019 r. zostało oddane dla studentów Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które kosztowało ponad 3 miliony zł.

Doskonale przygotowani studenci to zasługa zarówno precyzyjnie dobranej siatki zajęć oraz praktyk, jak też świetnie wyspecjalizowanej kadry naukowej z włądzami uczelni na czele. WSEI ma w swych szeregach jednych z najlepiej wykształconych nauczycieli akademickich w Polsce, zaś władze uczelni wyróżniają się na tle innych ośrodków akademickich przede wszystkim sposobami zarządzania i precyzyjnie przemyślaną taktyką. Co jest kluczowe dla sukcesu, jeżeli chodzi o sam sposób zarządzania uczelnią? 

Kluczowe dla sukcesu jest bycie dynamicznym, elastycznym, otwartym na nowe rozwiązania, a także współpraca z otoczeniem biznesowym i wsłuchiwanie się w potrzeby rynku pracy, a jednocześnie dbanie o dobrą jakość studiów i zadowolenie studentów. Za sukcesem kryje się ciężka praca, za którą uczelnia dostaje wiele wyróżnień i nagród. Tylko w ciągu ostatniego roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, „Polska Nagroda Innowacyjności” czy „EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE” 2018 prestiżowy certyfikat dla najlepszych firm i instytucji. Myślę, że stosowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji dostępne na rynku projakościowe rozwiązania i utrzymywanie wysokich standardów w działalności gospodarczej oraz wymienione przeze mnie wcześniej cechy w podejściu do biznesu są najlepszym kluczem do sukcesu. γ

Podziel się:

Nastepne

Obchody 100-lecia powstania Państwowego Instytutu Geologicznego

pon. kwi 29 , 2019
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych – powstał 7 maja 1919 r. W tym roku obchodzi setną rocznicę powstania. Z tej okazji 7 maja w Gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie odbędzie się Uroczysta Sesja Jubileuszowa PIG-PIB. Zapraszamy do podroży w czasie, nie tak znowu odległej z perspektywy geologa. Zaprezentujemy naszą historię i przedstawimy sylwetki ludzi, którzy […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie