Wronki: Oto dbałość o miasto

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach dba nie tylko o komfort mieszkańców czy bezpieczeństwo środowiska, ale i o rozwój miasta

Zdrowa, bezpieczna woda, którą można bez obaw pić bezpośrednio z kranów, a także niezawodność jej dostaw to bodaj najważniejsze dla mieszkańców. Jednak działalność PK we Wronkach obejmuje bardzo szeroko pojętą gospodarkę komunalną: dostawy wody, odbiór ścieków, ale również utrzymanie zieleni miejskiej, czystości na terenie miasta i gminy, zarządzanie targowiskiem, kąpieliskami, cmentarzem komunalnym, 60 wspólnotami mieszkaniowymi oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów. Wszystkim zajmuje się blisko 80 pracowników.

EkoSymbol 2017 to przede wszystkim uznanie dla efektu ekologicznego i środowiskowego: w latach 2007–2013 zrealizowano największy w powojennej historii Wronek infrastrukturalny projekt, jakim było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Wartość I etapu wyniosła ponad 62 mln zł.

Wcześniej, do 2011 r., 70% nieoczyszczonych ścieków z Wronek trafiało bezpośrednio do Warty – przypomina Rafał Zimny, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach. – Przechwyciliśmy wszystkie wyloty ścieków do kanalizacji, a następnie skierowaliśmy je do oczyszczalni ścieków. Dziś można powiedzieć, że „rozcieńczamy” Wartę czystymi ściekami.

W osiągnięciu efektów projektu dopomogło skuteczne zarządzanie, w tym pozyskanie i wykorzystanie środków unijnych: w ciągu kilku lat na infrastrukturę we Wronkach Spółka zainwestuje niemal 100 mln zł. W ramach II etapu trwa m.in. rozbudowa oczyszczalni do przepustowości 4 tys. m3 na dobę.

Ale to nie wszystko: w ślad za ulokowaniem się w 12-tysięcznym mieście dwóch wielkich producentów sprzętu AGD wzrosło zainteresowanie deweloperów terenami uzbrojonymi przede wszystkim w wodę i kanalizację pod budownictwo mieszkaniowe. To właśnie PK we Wronkach musi je zapewnić, aby miasto mogło się rozwijać.

W ramach nadzwyczajnej dbałości o środowisko PK we Wronkach we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim przeprowadza cykliczną akcję zarybiania Warty – na początku listopada do wód rzeki trafiło 114 kg narybku, czyli ok. 700-750 szt. młodych ryb. PK w działaniach promocyjnych współdziała z Miastem współorganizując różne wydarzenia sportowe, kulturalne i ekologiczne.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

ES-System: Światło to życie

czw. lis 30 , 2017
Właściwy dobór sztucznego oświetlenia podczas pracy, zabawy i wypoczynku decyduje o zdrowiu i jakości życia Będąc świadomym tej odpowiedzialności wiodący producent opraw oświetleniowych dostarcza szeroką gamę najwyższej jakości produktów opartych na technologii LED. ES-SYSTEM S.A. z Krakowa oferuje ponad 260 różnych systemów obejmujących przeszło 6 tys. produktów. Produkcja opraw oświetleniowych tej firmy odbywa się w dwóch wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. Wszystkie produkty są sprawdzane we własnym, akredytowanym przez BBJ laboratorium, posiadającym […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie