Wydajnie i proekologicznie

Kolejne modernizacje  PEC w Brodnicy ograniczają niską emisję i zjawisko smogu

Ciepło systemowe jest najbardziej proekologicznym sposobem ogrzewania. Dlatego zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brodnicy realizuje proekologiczne inwestycje podnoszące wydajność i jakość przy jednoczesnym poszanowaniu energii.

– Staramy się zapewnić nie tylko niezawodność i ciągłość dostaw ciepła mieszkańcom miasta, ale również dbamy o racjonalną i oszczędną gospodarkę energią – podkreśla Grzegorz Malinowski-Pesta, prezes zarządu. 

Firma zużywa wyłącznie dobre gatunki opału o wysokiej kaloryczności i małej zawartości siarki z uwagi na konieczność zmniejszenia emisji spalin i odprowadzania pyłów do powietrza oraz ilości „kwaśnych deszczy”.

Kolejne przedsięwzięcia zawsze mają na uwadze aspekt ekologiczny oraz – oczywiście – poprawę ekonomiki firmy. W 2017 r. wymieniono kotły miałowe w kotłowni przy ul. Malickiego na gazowe. Obiekt ten o mocy 2,75 MW po dokończeniu w br. budowy sieci ciepłowniczej do kotłowni węglowej przy ul. Cichej 7, umożliwi jej likwidację. Dzięki temu uda się zredukować średniorocznie emisję do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych o 98% i gazowych o 63%.

Od 2012 do 2017 r. wybudowano 3,8 km sieci ciepłowniczej i 2,4 km przyłączy. W ostatnich latach zostało zlikwidowanych 50 kotłowni lokalnych i domowych, w których stosowano: węgiel, olej opałowy, drewno, a często odpady z gospodarstw domowych.

Likwidacja stref „niskiej emisj” znacząco wpływa na ochronę powietrza, części zabytkowej miasta oraz na ochronę zdrowia mieszkańców.

W 2015 r., aby sprostać nowej normie emisji pyłów do atmosfery, dokonano modernizacji czterech kotłów oraz wybudowano cztery nowe systemy oczyszczania spalin. Ponadto we wszystkich kotłach zainstalowano nowy system odpylania.

Plany są bardzo ambitne. Najnowszy z nich, realizowany z udziałem funduszy unijnych, to wart ponad 8 mln zł projekt „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy”. Celem jest modernizacja ciepłowni miejskiej poprzez wykorzystanie gazu ziemnego i przekształcenie jej w elektrociepłownię dzięki zainstalowaniu układu kogeneracji z generatorami prądotwórczymi opalanymi gazem ziemnym wysokometanowym. Plany zakładają w 2019 r. zastąpienie dwóch kotłów węglowych WR-5 kotłami gazowymi, a w 2020 r. wybudowanie kotła o mocy ok. 4 MW na biomasę (zrębki drzewne). Po wykonaniu tych inwestycji firma wypełni wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. i Dyrektywy UE 20/2/27/UE o efektywności energetycznej. Szacowany jest roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 26 ton CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4370 GJ/rok.

– Pracujemy wydajnie i proekologicznie – zaznacza Grzegorz Malinowski-Pesta. – Szukamy nowych rozwiązań, które pozwolą produkować ciepło w sposób wysoko efektywny. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest postrzegane jako przyjazne środowisku.

Podziel się:

Nastepne

Szczyrk rośnie

czw. mar 29 , 2018
Szczyrk konsekwentnie dąży do zdobycia statusu największego ośrodka narciarskiego w Polsce, a docelowo w Europie środkowo-wschodniej – Po okresie zastoju głównym zadaniem było dostosowanie infrastruktury do dzisiejszych czasów i wejście w nową rzeczywistość – przypomina burmistrz Antoni Byrdy. Szczyrk nie tylko wstał z kolan, ale przede wszystkim rośnie w siłę. Istotnym elementem rozwojowym było przyciągnięcie prywatnego inwestora Tatra Mountain Resorts. Zmiany zaczęły się od przebudowy górnego odcinka kolei na Skrzyczne, […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie