ZEC poprawia jakość powietrza

Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie przeprowadza inwestycje, które poprawiają standard życia mieszkańców i z pewnością przyczyniają się, co bardzo istotne, do poprawy jakości powietrza

Ciepłownia w Opocznie powstała w 1980 r. Na przestrzeni lat firma podlegała zmianom strukturalnym, kapitałowym 
i własnościowym. 

Od 2011 r. ciepłownia funkcjonuję pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Opocznie. W takiej formie pracuje do dzisiaj.

Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów ogrzewania, podgrzewania wody wodociągowej oraz celów technologicznych. 

ZEC prowadzi eksploatację urządzeń ciepłowniczych, świadczy usługi remontowe oraz przyłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej. Produkuje ciepło na potrzeby mieszkańców Opoczna, w tym wielu przedsiębiorstw i instytucji. Ciepłownia posiada ponad 50% udziału w rynku ciepła dostarczanego odbiorcom zlokalizowanym na terenie miasta. Aktualnie całkowita moc zamówiona przez odbiorców wynosi blisko 
20 MW.

Przez ostatnie lata w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. realizowany był proces modernizacji. Aktualnie wszystkie kotły produkujące ciepło wyposażone są 
w nowoczesne systemy odpylania szkodliwych gazów, które gwarantują redukcję emisji pyłów do poziomu bardzo rygorystycznych norm środowiskowych. Przedsiębiorstwo jest również przygotowane na dalszą rozbudowę układów filtracyjnych. Między innymi niska emisja dwutlenku siarki (SO2) jest osiągana poprzez spalanie węgla o zawartości siarki poniżej 0,6%. 

Najbliższe plany rozwoju firmy związane są z wybudowaniem instalacji na bazie paliwa gazowego oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Instalacje funkcjonowałyby w systemie wysokosprawnej kogeneracji, produkując energię elektryczną na potrzeby własne oraz energię cieplną.

Bardzo ważnym działaniem, jakie ciepłownia podejmuje na rzecz poprawy jakości powietrza w Opocznie, jest systematyczna rozbudowa sieci ciepłowniczej. Dużym przedsięwzięciem w tym zakresie są zadania i inwestycje realizowane pod nazwą: „Likwidacja niskiej emisji w centrum Opoczna poprzez wykonanie przyłączy ciepłowniczych zasilających nowych odbiorców ciepła systemowego”. Realizacja inwestycji powoduje likwidację indywidualnych źródeł ciepła, czyli źródeł niskiej emisji i ma wymierny efekt ekologiczny sprowadzający się do wyeliminowania trujących gazów i pyłów do powietrza. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ostatnim czasie była również prowadzona na obszarze najstarszej części miasta. Prace trwały w bardzo trudnym architektonicznie terenie i pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Inwestycja przyczyniła się do odkrycia cennych wykopalisk, m.in. pozostałości średniowiecznego obronnego muru miejskiego. 

Zakład Energetyki Cieplnej łączy swoje działania z edukacją najmłodszych mieszkańców. We współpracy ze szkołami w Opocznie był organizatorem konkursów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych miasta Opoczno pod hasłem „ Naszą misją – STOP – niskim emisjom” czyli ograniczenie niskiej emisji – zanieczyszczeń powstających podczas spalania węgla w piecach zlokalizowanych w domkach jednorodzinnych, obiektach przemysłowych i handlowych. Ponadto ZEC systematycznie uczestniczy we wszystkich inicjatywach proekologicznych organizowanych na terenie miasta.

Zakład Energetyki Cieplnej w swojej codziennej pracy dąży do umocnienia pozycji wytwórcy i dystrybutora energii cieplnej, ciągle podnosząc jakość świadczonych usług, przy jednoczesnym obniżaniu cen ciepła.

Danuta Klimek

Misją spółki jest spełnianie oczekiwań mieszkańców w zakresie dostaw ciepła w sposób bezpieczny, niezawodny, a także przyjazny środowisku, przy jednoczesnej dbałości o poprawę jakości powietrza w Opocznie

Podziel się:

Nastepne

Technologie wizyjne – wszechstronne zastosowania na polskim rynku

czw. sie 13 , 2020
Rozwiązania w zakresie technologii wizyjnych znajdują szereg zastosowań w różnych branżach gospodarki i, co ważne, pozwalają m.in. na zwiększenie wydajności operacyjnej, redukcję kosztów i wypracowanie przewagi konkurencyjnej Firma VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań technicznych dla sektora traffic (technika ruchu drogowego) oraz w logistyce i przemyśle. – Ponad 30 lat doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów przetwarzania obrazu pozwala nam proponować rozwiązania nie tylko dla transportu, ale także […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie