Zielona chemia 

Zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Urszuli Narkiewicz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie we współpracy z partnerami norweskimi (University of South-Eastern Norway, SINTEF AS Industry, SINTEF AS Ocean) realizuje pionierskie prace badawcze, mające na celu opracowanie innowacyjnej metody wychwytywania i przerobu dwutlenku węgla.

Zielona chemia  – Monitor Rynkowy

Projekt pn.: „Fotokatalityczna i fotoelektrochemiczna redukcja ditlenku węgla” (PhotoRed) jest ukierunkowany na problem stale zwiększającego się poziomu dwutlenku węgla w atmosferze.

Pomimo, że proces wychwytywania dwutlenku węgla przez materiały o właściwościach sorpcyjnych jest procesem skutecznym, to połączenie go z procesem fotokatalitycznym (poprzez modyfikację sorbentów za pomocą nanocząstek fotokatalizatora) daje możliwość wykorzystania ubocznych produktów rozkładu CO2 w dalszej syntezie.

– Bardzo ważne jest to, że opracowana przez nas metoda pozwala nie tylko wyłapać szkodliwy dwutlenek węgla z atmosfery, ale dzięki opracowanym przez nasz zespół fotokatalizatorom, umożliwia jego redukcję do produktów użytecznych w przemyśle chemicznym, jak tlenek węgla, wodór, amoniak i metan – podkreśla dr hab. inż. Ewelina-Kusiak-Nejman, prof. ZUT, jeden z kierowników zadań badawczych w projekcie PhotoRed.

Joanna Gulewicz

Zielona chemia  – Monitor Rynkowy
Zielona chemia  – Monitor Rynkowy
Zielona chemia  – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

Paweł Śpiewak - Księga nad księgami. Midrasze.

śr. cze 15 , 2022
“Księga nad księgami. Midrasze” Pawła Śpiewaka to zbiór niezwykłych rozważań dotyczących pierwszej księgi Biblii, a zarazem pierwszej księgi żydowskiej Tory – Bereszit, czyli Księgi Rodzaju. Równocześnie jest to podróż przez historię Żydów i judaizmu. Księga nad księgami. Midrasze to zbiór niezwykłych rozważań dotyczących pierwszej księgi żydowskiej Tory – Bereszit, czyli Księgi Rodzaju, zarazem pierwszej księgi chrześcijańskiej Biblii. Powstały z przyjemności dociekania i stawiania pytań o tekst, z którym autor obcuje […]
Paweł Śpiewak - Księga nad księgami. Midrasze. – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie