„Zielona” inżynieria materiałowa: nowy kierunek Politechniki Krakowskiej

Wydział Fizyki i Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej to jeden z najnowszych wydziałów wchodzących w skład uczelni, choć na jego dorobek składają się dziesiątki lat tradycji pracy naukowej krakowskich uczonych. 

Jego sztandarowe kierunki to fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały oraz inżynieria materiałowa, ale władze wydziału już podjęły decyzję o rozszerzeniu oferty kształcenia na studiach drugiego stopnia i uruchomieniu nowego kierunku: technologii przyrostowych. Rekrutacja rozpocznie się już od lutego 2023 roku.

W związku z coraz częściej poruszanymi kwestiami związanymi z czystą technologią produkcji i czystą produkcją, władze wydziału planują także uruchomienie nowego, międzyobszarowego kierunku na studiach pierwszego stopnia o charakterze ogólnym, gdzie dominującą dyscypliną naukową będzie inżynieria materiałowa. Siatka zajęć kierunkowych będzie zawierała m.in. takie zagadnienia, jak recykling, utylizacja czy gospodarka obiegu zamkniętego, traktowane oczywiście w ujęciu materiałowym, a współistniejące na Politechnice Krakowskiej dyscypliny naukowe (inżynieria lądowa, ochrona środowiska i energetyka) będą wspierały sprawne międzyobszarowe kształcenie studentów. Władze wydziału planują uruchomienie nowego kierunku już w przyszłorocznej rekrutacji 2023/2024.  

Istnieje ogromne zapotrzebowanie ze strony przemysłu na prace badawcze związane chociażby z kruszywami i minerałami pokopalnymi oraz przetwórstwem odpadów, np. stanowiących pozostałości po panelach fotowoltaicznych czy innej elektronice służącej do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Technologia recyklingowa jest wciąż niedoskonała, co zmusza do poszukiwania nowych i bardziej efektywnych rozwiązań.

„Zielona” inżynieria materiałowa: nowy kierunek Politechniki Krakowskiej – Monitor Rynkowy

– Ta zielona strona inżynierii materiałowej to z całą pewnością przyszłość naszych studentów, których kształcimy tak, by od razu po ukończeniu studiów mogli wejść na rynek pracy z pełną wiedzą i kompetencjami. Widzimy silną potrzebę rynkową, by szczegółowo podjąć zagadnienia szeroko rozumianej utylizacji i gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom, więc podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego, międzyobszraowego kierunku studiów, w którego radzie programowej zasiądą także przedstawiciele dużych firm krajowych. Będą oni mieli wgląd w siatkę zajęć, będą też mogli sugerować ewentualne nowości konieczne do wprowadzenia z uwagi na dynamikę zmian rynkowych – akcentuje prof. dr hab. inż. Janusz Mikuła dziekan wydziału.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Rośnie zadłużenie polskich przedsiębiorstw. Firmy zaciskają pasa i odkładają inwestycje na lepsze czasy

śr. paź 5 , 2022
– Największy udział w zadłużeniu przedsiębiorstw, sięgający 2 mld zł, ma branża handlowa. Dalej jest branża budowlana – 1,2 mld zł oraz transportowa – 1,1 mld zł. One są najbardziej wrażliwe na zmiany koniunkturalne – mówi Emanuel Nowak, ekspert Narodowego Funduszu Gwarancyjnego. Wraz z gwałtownie rosnącymi kosztami prowadzonej działalności pojawiają się też opóźnienia w płatnościach. To oznacza zwiększone ryzyko dalszego zadłużania się polskich przedsiębiorców. W trudnym otoczeniu większość firm skupia się po prostu na przetrwaniu i utrzymaniu płynności finansowej, odkładając […]
Rośnie zadłużenie polskich przedsiębiorstw. Firmy zaciskają pasa i odkładają inwestycje na lepsze czasy – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie