„Zielone” oblicze inżynierii materiałowej

Nowo powstały Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, w którego skład weszły dwie potężne jednostki naukowo-dydaktyczne uczelni, to jeden z najprężniej rozwijających się obecnie ośrodków akademickich w Polsce. 

Prof. dr hab. inż. Janusz Mikuła, dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej odbiera Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022 z rąk Jakuba Lisieckiego, dyrektora zarządzającego PubliCity Media Group

– Naszym celem jest przede wszystkim rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych obejmujących zarówno inżynierię materiałową, jak i nauki fizyczne, co zaowocuje wzmocnieniem pozycji eksperckiej – podkreśla prof. dr hab. Janusz Mikuła, dziekan wydziału.

W ramach dyscypliny fizyki naukowcy skupiają się przede wszystkim na nanomateriałach organicznych i nanotechnologiach, zaś w ramach działań skupionych na inżynierii materiałowej prowadzą badania zogniskowane na takich zagadnieniach, jak: polimery organiczne, metalurgia proszków, biomateriały, polimery nieorganiczne i zeolity, optoelektronika organiczna, nanowarstwy i nanopowłoki.

Bardzo ciekawe badania prowadzi także zespół badający biomateriały, a zmodyfikowane w zeszłym roku siatki dydaktyczne szybko stały się przyczynkiem do utworzenia nowych kierunków związanych z drukiem 3D i gospodarką o obiegu zamkniętym. 

– Dużo uwagi poświęcamy w tej chwili kierunkowi związanemu z przetwarzaniem odpadów poprodukcyjnych i odpadów niebezpiecznych. Jak wiemy, z uwagi na nieustanny wzrost zapotrzebowania na wydobycie kopalin, niezbędna jest także technologia pozwalająca odzyskiwać część surowców, które znajdą zastosowanie gdzie indziej. To jedna z najbardziej przyszłościowych i „zielonych” ścieżek, którymi jako naukowcy mamy zamiar podążać – akcentuje prof. Janusz Mikuła.

Wśród nowych, prężnie rozwijanych kierunków badawczych, należy wymienić także wzbudzającą wielkie zainteresowanie obróbkę cieplną i inżynierię spajania, w ramach której został zakupiony nowoczesny trenażer spawalniczy, a także druk 3D metali, metody optyczne w inżynierii powierzchni czy druk 3D polimerami organicznymi.

Równolegle wydział rozwija klasyczne kierunki badawcze, jak podstawowe technologie związane z przetwarzaniem materiałów, obróbka plastyczna i cieplna, spawalnictwo, metalurgia proszków czy materiały konstrukcyjne. 

– Nasi studenci należą do najzdolniejszych w Polsce. Wymagamy od nich oczywiście wiedzy teoretycznej, niemniej jednak blisko 70 proc. naszych zajęć to laboratoria, a zatem student zdobywa wiedzę teoretyczną po to, by z niej umiejętnie korzystać. Tych umiejętności dowodzą zresztą kończące się sukcesem i coraz częściej zdobywane przez naszych studentów i pracowników granty, co oczywiście napawa nas niepomierną dumą – puentuje dziekan.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Mikroprzedsiębiorcy mają niecały miesiąc na rozliczenie wsparcia z tarczy PFR 2.0. Dotyczy to ok. 40 tys. podmiotów

pt. lut 4 , 2022
28 lutego mija termin dla mikroprzedsiębiorców na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. W zależności od spełnienia warunków PFR może to wsparcie umorzyć lub nakazać zwrot, w całości lub w części. Z kolei mali i średni przedsiębiorcy, dla których termin na złożenie oświadczenia już minął, muszą pamiętać o rozliczeniu ewentualnej nadwyżki subwencji do 15 marca. Firmom, którym PFR odmówi umorzenia, przysługuje postępowanie wyjaśniające, ale w razie kolejnej odmowy będą musieli zwrócić część lub całość […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie