Nauka dla rybołówstwa

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, opracowuje dwie przełomowe platformy informacyjne, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego Polski

Projekt WaterPuck – „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego” (www.waterpuck.pl) jest realizowany w ramach Programu BIOSTRATEG i współfinansowany ze środków NCBR. Bada jakość wód zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej i morskiej Morza Bałtyckiego.

– Głównym zamierzeniem projektu było zbudowanie serwisu informacyjno-predykcyjnego, składającego się z kilku modeli numerycznych oraz kalkulatora dla gospodarstw rolnych. Za jego pomocą rolnicy mogą wyznaczać bilans danego gospodarstwa, a zatem wyliczyć, czy używają odpowiedniej ilości nawozów w stosunku do skali uprawy – wyjaśnia prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, kierownik projektu.

W ramach projektu skonstruowano odpowiednie modele dla wód powierzchniowych i podziemnych, które na podstawie map będą pokazywały trzydniową prognozę dedykowaną przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które dzięki temu mogą kontrolować ilość zanieczyszczeń dostających się do wód.

Z kolei projekt FindFISH „Numeryczny system prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla rybołówstwa” (www.findfish.pl), współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, za cel obiera pokazanie najkorzystniejszych warunków środowiska, gdzie występują poławiane przemysłowo ryby – przede wszystkim dorsz, śledź oraz szprot. Zbudowanie takiego modułu bazuje na danych zbieranych przez rybaków, które następnie są przekazywane do Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego, gdzie na ich podstawie model FISH tworzony jest przez modelarzy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Oba projekty mają olbrzymie znaczenie dla połowu przemysłowego i gospodarki żywieniowej.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Sukces dzięki rozwojowi

czw. gru 19 , 2019
Badania prowadzone przez specjalistów z zakresu pobierania próbek gazowych, ciekłych i stałych, kontrola ich ilości i jakości, analityka chemiczna. To tylko niektóre z usług, które IReast dostosowuje do indywidualnych potrzeb klientów IReast Sp. z o.o. posiada trzy prężnie działające oddziały, w których funkcjonują akredytowane laboratoria badawcze i jednostki inspekcyjne. O szeroko pojętym jej rozwoju świadczy wiele czynników: rozbudowa zaplecza laboratoryjnego i kontrolnego poprzez zakupy specjalistycznego sprzętu, ciągłe szkolenia personelu, rozszerzanie […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie