Śląscy drogowcy mogą uczyć Europę

VII Śląskie Forum Drogownictwa zbiegło się z jubileuszem jego organizatora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Poziom merytoryczny wydarzenia był tak wysoki, że zagraniczni goście przyznają: „Możemy się od was uczyć”

Na początku czerwca br. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”. To wspólna inicjatywa Polskiego Kongresu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a jej celem jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy i włączenie polskiego środowiska drogowego w wymianę najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej, doświadczeń i praktyk w drogownictwie.

– 20 lat temu powstał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a 15 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej – przypomniał Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, otwierając 5 czerwca br. Forum w historycznej sali Sejmu Śląskiego. – To był szczególny czas, a my od tamtej pory ugruntowaliśmy swoją pozycję w branży i wśród konferencji technicznych. Z roku na rok rośnie poziom merytoryczny referatów naszego forum. Jesteśmy coraz mocniej doceniani na arenie międzynarodowej, a to bardzo ważne w kontekście budowania naszej marki. Tym bardziej się cieszę, że sesja inauguracyjna odbywa się w najważniejszym dla Śląska budynku: gmachu Sejmu Śląskiego.

Forum gromadzi rokrocznie specjalistów branży drogowej z Polski i Europy. Głównymi tematami bieżącej edycji były m.in.: sposoby redukcji hałasu komunikacyjnego, podnoszenie trwałości dróg asfaltowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu i jego uczestników, w tym motocyklistów, metody nowoczesnego zarządzania drogami i wiele innych.

– Temat dróg przewija się zawsze i wszędzie – mówił podczas inauguracyjnej sesji Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. – Dobre drogi są podstawą rozwoju gospodarczego i społecznego. Sieć drogowa na terenie województwa śląskiego zalicza się do najlepszych w kraju i przyczynia się do sukcesów naszego regionu. Jest to także efekt starań samorządu województwa – jedna trzecia naszego budżetu przeznaczona jest na drogi.

Marszałek zaznaczył, że rozwój infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów zarządu województwa i pogratulował ZDW w Katowicach konsekwentnej polityki przetargowej umożliwiającej skuteczne wykorzystanie środków unijnych.

Prof. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, opisując działalność ZDW w Katowicach, nawiązał do biblijnej przypowieści o talentach. – Dyrektor Zbigniew Tabor dostał takie talenty dwadzieścia lat temu; od tego czasu systematycznie i skutecznie je mnoży – mówił, przypominając najważniejsze sukcesy i osiągnięcia szefa katowickiego ZDW: stworzenie tzw. systemu referencyjnego opartego na odcinkach międzywęzłowych i pikietażu lokalnym, wdrożenie jednolitego standardu prac drogowych, automatycznej kontroli prędkości, nowatorskiego oznakowania przed przejściami dla pieszych, lepszej jakości znaków ostrzegawczych wraz z poprawą ich widoczności, zastosowanie niekonwencjonalnego oznakowania przejazdów kolejowych, a przede wszystkim wdrożenie technologii budowy nawierzchni z asfaltów wysokomodyfikowanych i kompleksowej diagnostyki sieci drogowej laserowym ugięciomierzem, która pozwala precyzyjnie ocenić kondycję techniczną drogi i dokładne planowanie remontów.

Danuta Klimek

Pierwsza liga drogownictwa

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach:

– Cieszy mnie bardzo dobre przyjęcie VII Śląskiego Forum Drogownictwa przez jego uczestników. Wszystkie referaty, a było ich 25 w ciągu dwóch dni, były bardzo merytoryczne i wnosiły nowe zagadnienia. Jako wielki sukces postrzegam współpracę z niemieckim Federalnym Instytutem Drogownictwa BASt oraz fakt, że zamierza wykonać odcinek próbny nawierzchni z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego według wytycznych technicznych ZDW w Katowicach. 

Kilkunastoletni rozwój drogownictwa w Polsce spowodował, że nasza technika drogowa stoi na najwyższym europejskim poziomie. Jesteśmy w pierwszej lidze. Korzystamy z najnowszego sprzętu i materiałów, doskonale wyposażonych laboratoriów, a przede wszystkim znakomicie wykształconej kadry wykonawców. Zlecenie wybudowania czy wyremontowania drogi np. w Niemczech czy Austrii nie stanowiłoby dla nas żadnego problemu, gdyż mogę stwierdzić, że to my wytyczamy kierunki rozwoju drogownictwa zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wielu zarządców dróg kopiuje nasze rozwiązania.

Jakość dróg jest naszym priorytetem. Ubolewam, że część samorządowców zarządzających drogami gminnymi i powiatowymi wychodzi z założenia, żeby za określoną kwotę wykonać jak najwięcej. To się mści z perspektywy użytkownika doświadczającego ciągłych remontów. Ja od początku kierowania ZDW kładę największy nacisk na trwałość: zakładam, że droga ma wytrzymać 15 lat po remoncie, a 30 lat po przebudowie.


ZDW w Katowicach rozpoczął działalność 1 lipca 1999 r. Jako jedyny w kraju został zorganizowany od podstaw. Jego dyrektorem od początku jest Zbigniew Tabor (jedyny taki przypadek w Polsce). Realizuje zadania związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na nich znajdujących się poza granicami miast na prawach powiatu. Zarządza siecią 1 260 km dróg, na których znajduje się 311 mostów i wiaduktów o łącznej długości 6 838 m.

Podziel się:

Nastepne

Sukces PIG-PIB i PGNiG na Górnym Śląsku

śr. cze 19 , 2019
Konsorcjum, w skład którego wchodzi PGNiG S.A. oraz Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, ma niezwykle obiecujące wyniki prac prowadzonych w ramach projektu pn.: „Technologia przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu w kierunkowych otworach wiertniczych”, realizowanego w ramach programu „Geo-Metan” Opracowana technologia została uhonorowana prestiżowym godłem „Teraz Polska” w XII edycji Konkursu w kategorii „Przedsięwzięcia innowacyjne”. Głównym zamierzeniem projektu jest ujęcie gazu z pokładów metanowych w możliwie jak największym […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie