ZWiK Ciechanów EkoSymbolem

Inwestycje prowadzone przez ZWiK w Ciechanowie służą bezpośrednio wszystkim mieszkańcom, a także ochronie środowiska

Od wielu lat ZWiK Ciechanów, eksploatujący liczący ponad 155 km miejski system wodociągowo-kanalizacyjny, konsekwentnie realizuje kolejne inwestycje, dbając jednocześnie o najwyższą jakość wody dostarczanej mieszkańcom.

W ub. r. zbudowaliśmy m.in. sieć wodociągową w ul. Opinogórskiej, Kąckiej i Pułtuskiej o długości 1252 m i średnicy 16 cm umożliwiającą dostawę wody m.in. dla Rodzinnych Ogródków Działkowych „Sona”, piątych co do wielkości w Polsce. gdzie na około 40 ha powierzchni znajduje się 1019 działek mówi Jerzy Józef Ryziński, prezes ZWiK w Ciechanowie sp. z o. o.

Budowa nowej sieci pozwoliła uzbroić w wodę wiele okolicznych działek budowlanych, co jest szczególnie ważne ze względu na wzrost zainteresowania tymi terenami pod rozwój budownictwa mieszkaniowego.


reklama

Warto przypomnieć, że wcześniej, ZWiK w Ciechanowie zrealizował projekt z udziałem środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I Etap” o wartości prawie 128 mln zł. Umożliwiono podłączenie do kanalizacji 5479 mieszkańców, a także likwidację zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz zmodernizowano ciechanowską oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody.

Danuta Klimek

 

Dziękując za prestiżowe wyróżnienie chciałbym podkreślić, że osiągnięcie tych sukcesów nie byłoby możliwe bez zaangażowania całej załogi, dlatego z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim pracownikom ZWiK w Ciechanowie – mówił prezes zarządu Jerzy Józef Ryziński odbierając EkoSymbol 2017 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu” (z lewej) i Marka Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (w środku)
Dziękując za prestiżowe wyróżnienie chciałbym podkreślić, że osiągnięcie tych sukcesów nie byłoby możliwe bez zaangażowania całej załogi, dlatego z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim pracownikom ZWiK w Ciechanowie – mówił prezes zarządu Jerzy Józef Ryziński odbierając EkoSymbol 2017 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu” (z lewej) i Marka Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (w środku)

Kapituła Programu doceniła przede wszystkim wysokie tempo realizowanych przez Spółkę inwestycji, przy jednoczesnej dbałości o najwyższą jakość wody dostarczanej codziennie mieszkańcom. Warte odnotowania jest również konsekwentne prowadzenie wszystkich prac nowoczesnymi metodami bezwykopowymi, które pozwalają zmniejszyć koszt oraz czas trwania budowy, a także uciążliwości z nimi związane.

Następne

Innowacyjny model biznesowy FutureNet podbija międzynarodowe rynki

wt Sty 30 , 2018
W czasach dominacji Facebooka wydawać by się mogło, że opieranie modelu biznesowego na nowym portalu społecznościowym może być ryzykowne. Jednak Roman Ziemian i Stephan Morgenstern udowodnili, że dzięki innowacyjnej wizji można stworzyć miejsce, które będzie zarówno doskonałym forum do integrowania środowisk biznesowych z całego świata, efektywną platformą wymiany idei i […]

Dowiedz się więcej o naszych programach medialnych:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie

Pozostańmy w kontakcie