Do studenta podchodzą podmiotowo

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dwa lata temu świętował swoje 50-lecie. Niezmiennie cieszy się pozycją instytucji kształcącej najwyższej klasy specjalistów w swoich branżach, którzy zwykle otrzymują atrakcyjne propozycje pracy jeszcze w czasie trwania studiów.

–  Studia techniczne często wywołują postrach wśród licealistów, bo wymagają nieco wysiłku i samodyscypliny. A my dokładamy wszelkich starań, by nasze mury opuścił kompetentny i doświadczony specjalista. Co za tym idzie, wymagamy, aby student był przygotowany. Nasi adepci nie mają problemów z zatrudnieniem, a otoczenie społeczno-gospodarcze wie, że kształcimy najwyższej klasy specjalistów i nieustannie zgłasza zapotrzebowanie na nich. Jako obrazowy przykład niech posłuży tu fakt, że mediana zarobków naszych absolwentów jest zwykle dwukrotnie wyższa niż absolwentów innych popularnych kierunków uniwersyteckich – podkreśla prof. dr hab. inż. Adam Lipiński, dziekan wydziału.

Firmy coraz częściej proponują studentom Wydziału Nauk Technicznych płatne praktyki i staże, prześcigając się w sposobach zachęcenia ich do pracy u siebie. Większość z nich znajduje zatrudnienie jeszcze w czasie trwania studiów, prezentując swoje umiejętności i wiedzę podczas realizowanych praktyk, zazwyczaj otrzymując w ich trakcie lukratywne propozycje zatrudnienia.

Na prestiż i mocną pozycję wydziału w świecie naukowym składają się zarówno wysoki poziom kształcenia i prowadzonych badań, jak też nieustanne wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i samych studentów oraz dbanie o dobór świetnie wyspecjalizowanych nauczycieli akademickich.

W ramach czterech głównych kierunków kształcenia – mechaniki i budowy maszyn (studia I i II stopnia), mechatroniki (studia I i II stopnia), inżynierii precyzyjnej w produkcji rolno-spożywczej (studia II stopnia) i energetyki (studia I stopnia) jednostka posiada pełne prawa zarówno do przyznawania tytułów magistra, inżyniera i doktora, jak też możliwość otwierania postępowań habilitacyjnych czy profesorskich.

Najwyższy poziom kształcenia to oczywiście także wypadkowa realizowanych tutaj badań naukowych – zarówno projektów badawczo-rozwojowych, jak też tych związanych z doposażeniem infrastruktury.

– Wierzymy, że aby się rozwijać i kształcić najwyższej klasy specjalistów, sami musimy prezentować najwyższy poziom. Dużo uwagi poświęcamy zatem ewaluacji i weryfikowaniu skuteczności nauczycieli akademickich w oparciu o opinie samych studentów. Traktujemy studentów podmiotowo: nie jako petentów, nie jako produkt, lecz jako indywidualności, które należy traktować z szacunkiem i wspierać w rozwoju – akcentuje prof. Adam Lipiński.

Władze wydziału od lat słyną zresztą z prężnej współpracy z samorządem studenckim i wsłuchiwania się w potrzeby młodych ludzi. Bliska relacja na linii mistrz – uczeń to oczywiście również wynik życzliwości samych nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, którzy prowadzą studentów na każdym etapie procesu kształcenia.

Owocem wytężonej pracy naukowo-badawczej, ale też organizacyjnej władz, jest stale rosnące zainteresowanie ze strony absolwentów szkół średnich.

– Nasza dewiza to: ułatwiać, nigdy utrudniać. Studia są wymagające, wymagają uwagi i czasu na naukę. Na tych, którzy ukończą pełny proces kształcenia, czeka świetlana przyszłość, a my jako władze mamy to zadanie maksymalnie studentowi ułatwić – podsumowuje dziekan.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

RS Components: znacznie więcej niż biznes

czw. lis 18 , 2021
O ostatnich wyzwaniach, wartościach firmy i działaniach w ramach odpowiedzialności społecznej rozmawiamy z Karoliną Szczepaniak-Batory, dyrektor zarządzającą RS Components na Europę Wschodnią. Jak pani ocenia ostatni rok i bieżącą sytuację RS Components? Rok ten był bardzo udany dla RS jako firmy w skali globalnej. Model biznesowy okazał się odporny na zawirowania, zarówno te spowodowane epidemią Covid-19, jak i wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Oczywiście nie obyło się bez wyzwań. Sam Brexit był wielkim […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie