Ekosymbol 2017: W Gliwicach odpady są bezpieczne

Na składowisku odpadów w Gliwicach wykorzystuje się najnowsze, proekologiczne rozwiązania i technologie

Uruchomienie Śląskiego Centrum Recyklingu oraz budowa nowej kwatery do składowania odpadów, największej z dotychczasowych, to najnowsze etapy działalności Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach. Misją, istotą i celem jego działania jest składowanie i zabezpieczanie odpadów w taki sposób, aby zminimalizować ich oddziaływanie na środowisko, odzyskując jak najwięcej materiałów i surowców w procesie recyklingu.

Obszar składowiska obejmuje ok. 54 ha, na których zbudowano zgodnie ze standardami europejskimi proekologiczne komory wyłożone 2-milimetrowej grubości folią. Zabezpieczają je przed ewentualnym uszkodzeniem zużyte opony samochodowe – to też przyjazny środowisku sposób na ich powtórne wykorzystanie, można je zdeponować na składowisku za darmo. Samo usytuowanie jest bardzo korzystne pod względem ekologicznym, gdyż podłoże stanowią iły i gliny, w związku z czym nawet w przypadkach krytycznych, np. awarii, żadna substancja ze składowiska ani odcieki nie przedostaną się do wód gruntowych. Teren składowiska jest ogrodzony i monitorowany. Na bieżąco prowadzona jest rekultywacja.

Mamy bodajże jedyny w Polsce system rozdziału wód brudnych od wód czystych, czyli opadowych. Zapewniają to dwie oddzielne instalacje – podkreśla Edward Mazur, prezes zarządu spółki.

Bardzo dobrze funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą za darmo zdeponować przedmioty wielkogabarytowe, elektronikę użytkową, a także farby, lakiery, chemikalia, kwasy itp. Całości przyjaznego środowisku funkcjonowania składowiska dopełnia bioelektrownia na biogaz o mocy 350 kW i ok. 300 paneli fotowoltaicznych na dachach o mocy zainstalowanej 90 kW, która w okresie od maja do września przy dobrej pogodzie zapewnia działanie ok. 80% urządzeń elektrycznych zainstalowanych na terenie składowiska.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Polwax zdobywa EuroSymbol 2017

wt. gru 19 , 2017
Spółka Polwax zdobył tytuł EuroSymbolu Rozwoju Biznesu 2017. Tytuł w tym roku trafił wyłącznie w ręce firmy, która należy do ścisłej czołówki największych producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych Pochodząca z Podkarpacia firma w ciągu swojej pięcioletniej działalności na własny rachunek udowodniła nie raz, że nie boi się podejmowania odważnych decyzji. Od samego początku władze spółki stawiają na innowacje i jakość swoich produktów oraz […]
– Przez wiele lat funkcjonowaliśmy w strukturach Grupy Lotos. Pięć lat temu w firmie miał miejsce wykup menedżerski, w którym wzięli udział menadżerowie, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity. Obecnie od ponad roku budujemy w Czechowicach-Dziedzicach instalację odolejania rozpuszczalnikowego, którą chcemy uruchomić w 2019 r. To najnowocześniejsza w Europie i jedna z nielicznych tego typu inwestycji na świecie – podkreślał Jacek Stelmach, dyrektor operacyjny i wiceprezes zarządu Polwax S.A., odbierając wyróżnienie podczas uroczystej gali Symbol 2017

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie