„Energetyk”: dobra spółdzielcza strategia

Wielkie doświadczenie w oszczędnym, a zarazem skutecznym gospodarowaniu, stabilność, rzetelność wobec partnerów i – co najważniejsze – komfort zamieszkiwania oraz pewność jutra dla swoich mieszkańców – to krótka charakterystyka wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

Tytuł Strateg Spółdzielczości 2018 dla Marii Nowak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu wieńczy kolejny, wyjątkowo udany okres jej działalności. Perspektywiczne myślenie w połączeniu z wysokimi kompetencjami przynosi rokrocznie dobre efekty, a kilkanaście minionych miesięcy było wyjątkowo udane. Strategiczne planowanie łączy się tu z szeroko pojętą empatią i solidaryzmem ze wszystkimi   współpracownikami wspomagającymi  efektywnie  Panią Prezes  w osiąganiu założonych celów.

Spektakularnym sukcesem stało się odzyskanie w całości pawilonu położonego przy ul. Powstańców Śl. 159 (w dzielnicy Krzyki) przy głównej arterii wlotowej do miasta, blisko m.in. Sky Tower. Korzystny wyrok sądu Okręgowego ostatecznie zakończył kilkunastoletni spór o tę nieruchomość, która w perspektywie przyniesie wiele pożytków wszystkim mieszkańcom w postaci zmniejszenia opłat. Poszukiwanie strategicznego inwestora kieruje teraz na obsługę turystyki, handel detaliczny, gastronomię, rozrywkę, biura, usługi drobne, parking, opiekę zdrowotną i społeczną, edukację, naukę i szkolnictwo wyższe. Docelowe rozwiązanie musi również uwzględniać inne potrzeby lokalnej społeczności, np. w zakresie parkowania samochodów.

Innym wynikiem strategii zarządzania było powstanie Galerii Pilczyckiej – nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, gdzie znalazła się nie tylko nowa siedziba spółdzielni, sklepy ale przede wszystkim laboratorium medyczne i gabinety lekarskie. Sukces tego przedsięwzięcia jest tym większy, że powstało ono bez finansowego zaangażowania mieszkańców spółdzielni.  

„Energetyk” spore środki przeznacza na małą architekturę, w szczególności zieleń i miejsca do odpoczynku, aby mieszkańcy mieli możliwie jak najwięcej udogodnień w bliskim zasięgu. Powstał plac do ćwiczeń dla dorosłych przy ul. Lotniczej.  Na  wiosnę  2019r. przewiduje się realizację wielokrotnie przekładaną inwestycję  placu do ćwiczeń  dla dorosłych z podziałem  na osoby zdrowe i niepełnosprawne  przy ul. Kozanowskiej. 

Spółdzielnia ma mocną, stabilną pozycję. Przykładem może być świetna kondycja finansowa, co potwierdzają kolejne lustracje i audyty (w tym m.in. TÜV Nord Polska), w których oceniana jest bardzo dobrze jako zarządca nieruchomości. Jest jak firma wypracowująca zyski swoim członkom, którzy dzięki umiejętnemu gospodarowaniu wspólnym majątkiem mogą liczyć na duże dopłaty do eksploatacji za sprawą wypracowanych pożytków

„Energetyk” to nowa jakość spółdzielczości, a zarazem symbol nowoczesnego mieszkania. Wszystkie bloki i tereny wokół nich są zadbane. Stan techniczny nie budzi żadnych zastrzeżeń i jest systematycznie wyrównywany pod względem standardu, dzięki czemu mieszkania zyskują na wartości. Unowocześniane są windy. Oświetlenie części wspólnych – w oparciu o czujniki ruchu –  ogranicza jego koszty. Wymiany pionów i poziomów wody użytkowej polepszają jej jakość i zmniejszają ilość awarii. Lokatorzy cieszą się komfortem zamieszkiwania i pewnością jutra, zaś zarząd pracuje nad kolejnymi etapami rozwoju.

Spółdzielnia zmieniła sposób podejścia do ukształtowania terenu: zamiast dużych powierzchni trawy, których jednorazowe koszenie wiele kosztuje, sadzone są ozdobne, dekoracyjne rośliny wytłumiające hałas.  Przestrzeń wokół nich wysypywana jest kamienną korą. Celem jest stworzenie przestrzeni przypominających formą park.

Warto też podkreślić, że minimalizuje się oddziaływanie na środowisko, doskonaląc gospodarkę energią. 

Zaowocowały już konsekwentnie wykonywane termomodernizacje – dzięki nim lokatorzy płacą mniej za ogrzewanie. Również rozdzielenie instalacji gazu w budynkach umożliwiły zmianę taryfy na tańszą. Ale to nie wszystko: dzięki sprzedaży praw majątkowych, tzw. „białych certyfikatów” (dokumentów potwierdzających zaoszczędzenie energii w wyniku realizacji inwestycji poprawiających efektywność energetyczną) setki tysięcy złotych zasiliły spółdzielnię, umożliwiając kolejne inwestycje i – co najważniejsze – utrzymywanie opłat na relatywnie niskim poziomie.

– To szczególnie ważne dla mniej zamożnej części spółdzielczej społeczności, która oczekuje od tej nas roztropnego ograniczania kosztów i bezpieczeństwa, a nawet pomocy w trudnych chwilach – podkreśla prezes Maria Nowak.

„Energetykowi”, jako jednej z nielicznych w Polsce spółdzielni, udało się sięgnąć po środki unijne. Złożona aplikacja konkursowa umożliwiła Spółdzielni  zajęcie I- go  miejsca na liście  rankingu. Całkowity koszt projektu przedsięwzięć modernizacyjnych w dużych blokach przy ul. Dokerskiej, Papierniczej i Lotniczej wynosi około 18 mln zł, w tym kwota dofinansowania środkami UE to ponad 11,5 mln zł. W zależności od potrzeb wykonywane jest ocieplenie stropów nad piwnicami, stropodachów wentylowanych, ścian zewnętrznych przy gruncie, cokołu i elewacji, wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku oraz wymiana instalacji wodnych i centralnego ogrzewania. Zadanie realizowane będzie do 2024 r. Zaplanowane inwestycje postępują zgodnie z planem. 

Warto też podkreślić, że spółdzielnia, mając na względzie misję społeczną, prowadzi szeroką działalność prospołeczną: organizuje imprezy sportowe, kulturalne oraz wspiera różne inicjatywy, łącznie z pomocą osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Danuta Klimek

 

„Energetyk” to perła w koronie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, a skuteczność zarządzania jej zasobami owocuje poprawą komfortu zamieszkiwania. Dziękuję Kapitule, naszej radzie nadzorczej, która wspiera moje wielowątkowe działania i wszystkim, którzy są współtwórcami dzisiejszego sukcesu mówiła Maria Nowak, prezes SMLW „Energetyk” we Wrocławiu, odbierając tytuł Strateg  Spółdzielczości 2018

Podziel się:

Nastepne

PKP Intercity Symbolem 2018

wt. gru 18 , 2018
PKP Intercity realizuje największą w swojej historii strategię taborową pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” na kwotę ok. 7 mld złotych. Za swoje działania spółka zdobyła wyróżnienie Symbol 2018 Polacy coraz chętniej korzystają z usług PKP Intercity. W okresie od stycznia do końca października br. składy z niebiesko-pomarańczowym logo wybrało aż 38,7 mln osób. Jest to wzrost o blisko 7% w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. Według […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie