„Energetyk” dobrze zarządzany

Wrocławski „Energetyk” to nowa jakość spółdzielczości mieszkaniowej. Od wielu lat zarząd tej spółdzielni pokazuje, że nowoczesne, skuteczne zarządzanie nieruchomościami jest uniwersalne.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu zajmuje szczególną pozycję w wielkim wachlarzu polskiej spółdzielczości. Kilkanaście lat temu przeżywała trudne chwile, jednak połączenie chlubnych tradycji z nowoczesnym zarządzaniem zaowocowało zrealizowaniem podstawowej misji: zaspokajania potrzeb swoich członków. W „Energetyku” strategiczne planowanie i profesjonalne zarządzanie łączy się z ludzkim podejściem do problemów mieszkańców, szeroko pojętą empatią i solidaryzmem. To spółdzielnia, w której chce się mieszkać, a lokatorom żyje się coraz bardziej komfortowo i oszczędnie.

– Dla spółdzielni mieszkaniowych, będących domem wielomilionowej liczby Polaków, bardzo ważne jest, aby im po prostu nie przeszkadzać w codziennej działalności – podkreśla Maria Nowak, prezes SMLW „Energetyk”. – Na co dzień udowadniamy, że jesteśmy w pełni profesjonalnym zarządcą nieruchomości działającym non-profit, wyłącznie dla dobra naszych członków.

Zwarte osiedle we wrocławskiej dzielnicy Kozanów jest wizytówką miasta widoczną z arterii drogowych i kolejowych. Bloki i ich otoczenie są zadbane. Znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym, którego jakość nieustannie jest podnoszona. Zarząd spółdzielni pozyskał środki unijne w ramach POIiŚ na wszechstronną termomodernizację realizowaną z blisko dwuletnim wyprzedzeniem względem pierwotnego harmonogramu. Wartość przedsięwzięć modernizacyjnych w dużych budynkach przy ul. Dokerskiej, Papierniczej i Lotniczej wynosi około 18 mln zł, w tym kwota dofinansowania środkami UE to ponad 11,5 mln zł, w tym premie ponad 6 mln zł. W poszczególnych nieruchomościach zostało wykonane ocieplenie stropów nad piwnicami, stropodachów, ścian zewnętrznych przy gruncie, cokołów i elewacji, wymiana okien i drzwi wejściowych do budynków oraz wymiana instalacji wodnych i centralnego ogrzewania. Wykonawstwo cechuje wyjątkowo wysoka jakość przejawiająca się w szczegółach – np. zawarte w masie tynkowej substancje przeciwglonowe i grzybobójcze z gwarancją na wiele lat sprawią, że elewacje długo będą cieszyć oczy.

Kredyt, wykorzystywany już teraz, spółdzielnia zacznie spłacać dopiero od 2023 roku, przy czym przeznaczona zostanie na to tylko połowa funduszu remontowego. Reszta będzie wykorzystywana m.in. na kompleksową modernizację otoczenia nieruchomości, zwłaszcza małej architektury, będącej chlubą, a zarazem przedmiotem radości mieszkańców w każdym wieku. Zacienione alejki dają wytchnienie podczas spacerów; place zabaw przynoszą radość najmłodszym niemal przez cały rok; rekreacyjne siłownie na świeżym powietrzu przyczyniają się do poprawy zdrowia.

Codzienne funkcjonowanie spółdzielnia rozumie jako wychodzenie naprzeciw różnym potrzebom, takim jak: sadzenie drzew dających cień na ścieżkach prowadzących do najbliższego sklepu czy zapobieganie śliskości chodników podczas opadów. Dodatkową premią z tytułu termomodernizacji są tzw. białe certyfikaty – świadectwa efektywności energetycznej stanowiące prawa majątkowe. „Energetyk” sprzedaje je na Towarowej Giełdzie Energii od 2015 r., zasilając środki funduszu remontowego, co z kolei pozytywnie przekłada się na wartość lokali.

Ważnym celem zarządu pozostaje podwyższanie wartości mieszkań, które często są jedynym poważnym składnikiem majątku członków spółdzielni i ich rodzin. Warto wspomnieć, że dzięki przemyślanej strategii modernizacji, wartość mieszkań na Kozanowie systematycznie rośnie i przekracza już pułap 10 tys. zł za m2.

Zarząd wykazał się też sporą dbałością i inwencją także w zakresie inwestycji. Pozyskał zewnętrznego inwestora. Umożliwiło to budowę nowoczesnej Galerii Pilczyckiej, gdzie dziś mieści się nie tylko siedziba spółdzielni, ale przede wszystkim wiele potrzebnych mieszkańcom osiedla placówek, w tym przychodnia lekarska, laboratoria medyczne, rehabilitacja i sklepy.

Danuta Klimek

Maria Nowak, prezes zarządu SML-W „Energetyk” we Wrocławiu:
– Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, jest jednak duży problem, który spędza nam sen z oczu. Od kilkunastu lat nasza historyczna siedziba – pawilon przy ul. Powstańców 159 w dzielnicy Krzyki – jest obiektem sporu z zagranicznym deweloperem, który, wykorzystując niefortunny podział spółdzielni, postanowił przejąć nieruchomość, nie bacząc na względy społeczne ani na sprawiedliwość wykupił znaczną cześć udziałów. W 2018 r. sąd apelacyjny przyznał ostatecznie w całości budynek nam, jednak przeciwnik w sporze, mimo dokonania przez spółdzielnię wpłaty zasądzonej kwoty, stanowiącej równowartość udziału w nieruchomości, złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który rozpatrzy ją w czwartek 18 marca br. Oczekujemy na rozstrzygnięcie z najgłębszym przekonaniem, że sprawiedliwość jest ostoją Rzeczypospolitej i że Sąd Najwyższy, patrząc na sprawę z dystansem i wrażliwością społeczną, potwierdzi ostatecznie nasze prawa. Przed Sądem Najwyższym stoi niezwykłe wyzwanie. Na szali leży bowiem dobro kilkunastu tysięcy mieszkańców spółdzielni i ich poczucie sprawiedliwości. Budowali ten obiekt latami, niejednokrotnie społecznie, więc słusznie czują się współwłaścicielami. Co bardzo ważne, skuteczne zarządzanie pawilonem przynosi członkom spółdzielni pożytki, umożliwiając comiesięczne dopłaty do czynszów. Bez nich opłaty wzrosłyby drastycznie, co dla bardzo wielu mieszkańców posiadających skromne emerytury oznaczałoby finansową zapaść. Przeciwnik w sporze wciąż ucieka się do wykorzystywania niuansów prawnych, unikając całkowitego i pełnego rozliczenia. To taktyka całkowicie odmienna od naszej, gdyż my mamy na względzie przede wszystkim dobro naszych członków. Tylko o nie walczymy.

Podziel się:

Nastepne

Uproszczona restrukturyzacja, czyli jak ratować firmę

pon. mar 15 , 2021
Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne (UPR) weszło do polskiego systemu prawnego 24 czerwca 2020 r. za sprawą tzw. Tarczy 4.0. Zostało wprowadzone jako środek tymczasowy i ma obowiązywać do końca czerwca 2021 r. Jednak obecnie trwają prace nad wprowadzeniem go na stałe do naszego porządku prawnego. UPR jest obecnie najpopularniejszym postępowaniem restrukturyzacyjnym m.in. ze względu na szybkość otwarcia postępowania i uzyskania ochrony przed wierzycielami, znacząco niższe koszty w stosunku do postępowań sądowych […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie